Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bokslutsdispositioner Obeskattade reserver. Avstämning Periodisering – korrigering av intäkter/kostnader i resultaträkningen Värdering – korrigering av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bokslutsdispositioner Obeskattade reserver. Avstämning Periodisering – korrigering av intäkter/kostnader i resultaträkningen Värdering – korrigering av."— Presentationens avskrift:

1 Bokslutsdispositioner Obeskattade reserver

2 Avstämning Periodisering – korrigering av intäkter/kostnader i resultaträkningen Värdering – korrigering av värdena på tillgångar och skulder i balansräkningen Skattemässiga justeringar Bokslutets fyra delar 2

3 Minska det skattemässiga resultatet Utjämna vinst- och förlustår över tiden – skattemässigt Syfte med bokslutsdispositioner 3

4 Bokslutsdispositioner i RR 88-konton Obeskattade reserver i BR 21-konton En avsättning blir en kostnad i RR och bildar en obeskattad reserv i BR, en återföring minskar den obeskattade reserven i BR och ger en intäkt i RR Bokslutsdispositioner/Obeskattade reserver 4

5 Att sänka sitt resultat inom reglerna för bokslutsdispositioner är frivilligt Reglerna för återföring av de obeskattade reserverna är tvingande Frivillighet/tvång 5

6 Lagerreserv – om det 3%-iga inkuransavdraget är ett belopp som väsentligt påverkar företagets resultat och ställning. BFN U92:1 Avskrivningar över plan – räkenskapsenlig avskrivning Periodiseringsfond - en del av det skattemässiga resultatet bildar en obeskattade reserv Tre olika obeskattade reserver 6

7 Får tillämpas av företag med ordnad redovisning som avslutas med ett årsbokslut eller en årsredovisning Lika stora avskrivningar i bokföringen som i inkomstdeklarationen Får tillämpas på både materiella och immateriella anläggningstillgångar Räkenskapsenlig avskrivning 7

8 AB 25% av det skattemässiga resultatet varje år får sättas av till en periodiseringsfond Avsättningen görs i bokföringen Återföring senast efter sex år, dvs max sex p-fonder samtidigt. Alltid OK med tidigare återföring Periodiseringsfond 8

9 Fysiska personer får sätta av 30% av det skattemässiga resultatet Avsättningen görs i inkomstdeklarationen, dvs inte i bokföringen. Periodiseringsfond 9

10 Beräknas som: Resultat efter finansiella poster justerat för Avskrivningar över plan +/- Återföring av gamla p-fonder + Ej skattepliktiga intäkter - Ej avdragsgilla kostnader + Schablonränta på ingående p-fond 72% på SLR i nov året före bokslutsåret + Andra skattemässiga justeringar +/- Skattemässigt resultatinför p-fond 10

11 Intäktsränta på skattekonto Ackordsvinst Utdelning från kapitalförsäkring Vissa skadestånd Ej skattepliktiga intäkter 11

12 Delar av representation Gåvor Kostnadsränta på skattekontot Böter Medlemsavgifter Ej avdragsgilla kostnader 12


Ladda ner ppt "Bokslutsdispositioner Obeskattade reserver. Avstämning Periodisering – korrigering av intäkter/kostnader i resultaträkningen Värdering – korrigering av."

Liknande presentationer


Google-annonser