Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 14 september 2012 (§ 64): att Regionförbundet Östsam bildar Östgötakommissionen för folkhälsa i enlighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 14 september 2012 (§ 64): att Regionförbundet Östsam bildar Östgötakommissionen för folkhälsa i enlighet."— Presentationens avskrift:

1 Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 14 september 2012 (§ 64):
att Regionförbundet Östsam bildar Östgötakommissionen för folkhälsa i enlighet med Folkhälsopolitisk policy för Östergötland att kommissionen ska ha max 15 ledamöter, varav max tre förtroendevalda att uppdra till presidiet att utse ledamöter och ordförande i kommissionen för perioden t o m 2014

2 Folkhälsopolitiskpolicy för Östergötland
Mål De övergripande gemensamma och mätbara målen för det folkhälsopolitiska arbetet i Östergötland är att: • förbättra förutsättningarna i samhället för en god, jämlik och jämställd hälsa • öka antalet levnadsår med god hälsa och livskvalitet • utjämna skillnaderna i hälsa genom att stärka hälsan hos de mest utsatta

3 Uppdrag En Östgötakommission för folkhälsa, enligt modell från WHO, ska belysa hälsoläget i länet utifrån ett tvärsektoriellt kunskaps- och erfarenhetsperspektiv. Kommissionen ska utgå från de nationella folkhälsopolitiska målområdena och verka under åren Kommissionen ska analysera hälsoläget utifrån bl.a. socioekonomiska -, miljö-, genus-, mångfald/icke-diskriminerings- och livscykelperspektiv. Kommissionen ska föreslå insatser på läns- kommun- och stadsdelsnivå som skapar förutsättningar för en bättre hälsa på lika villkor för alla som bor och verkar i Östergötland. Vidare ska kommissionen presentera sina resultat i årliga delrapporter samt en slutrapport sista kvartalet 2014.

4 Deltagare i Östgötakommissionen
Ordförande: Margareta Kristensson, professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap Kommissionärer: Elisabet Cedersund, kommunikationsforskare –äldreperspektiv Magnus Dahlstedt, docent etnicitet Kerstin Ekberg, professor i arbetslivsinriktad rehabilitering Lelle Karlsson (V), politiskt områdesansvarig för folkhälsa och social ekonomi, Regionförbundet Östsam Agneta Kullberg, universitetslektor socialmedicin och folkhälsovetenskap – boendemiljö Lars-Åke Levin, professor i hälsoekonomi Elisabet Sundin, professor i företagsekonomi - genusperspektiv Jan Sundin, professor emeritus i historia - samhällsförändringar och hälsa Caroline Unéus (M), styrelseledamot, Regionförbundet Östsam Jolanda van Vliet, folkhälsochef Landstinget i Östergötland Karin Zetterqvist Nelson, docent Tema barn Gunnar Ågren, läkare och fd generaldirektör för Folkhälsoinstitutet .


Ladda ner ppt "Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 14 september 2012 (§ 64): att Regionförbundet Östsam bildar Östgötakommissionen för folkhälsa i enlighet."

Liknande presentationer


Google-annonser