Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämlika och Jämställda beslut " Jämställdhet betyder att mamman och pappan producerar barnen tillsammans. Förr i tiden var det bara mamman som födde upp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämlika och Jämställda beslut " Jämställdhet betyder att mamman och pappan producerar barnen tillsammans. Förr i tiden var det bara mamman som födde upp."— Presentationens avskrift:

1 Jämlika och Jämställda beslut " Jämställdhet betyder att mamman och pappan producerar barnen tillsammans. Förr i tiden var det bara mamman som födde upp barnet, medan pappan gick fram och tillbaka till banken" Anette 7 år ”Alla människor är lika mycket värda, utom dom som är lite mindre värda, men dom är också tillräckligt mycket värda” Anton 8 år

2 Definition av begrepp Jämställdhet – tillstånd som råder när kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter – allas lika värde oavsett kön normkritiskt perspektiv, politiskt mål Jämlikhet – allas lika värde oavsett bakgrund normkritiskt perspektiv, grundrättighet Mångfald – engelskan diversity = diversifierad/varierad - – alla människors rätt att vara sig själv perspektivet respekt för olikheter Diskriminering – olik behandling av individer eller grupper som borde behandlas likartat lagstiftning

3 Olika perspektiv – genom all verksamhet Jämställdhet – likvärdig vård och medborgarservice för tjejer, killar, kvinnor, män. Jämlikhet – likvärdig vård och medborgarservice oavsett bakgrund – kön – barn, ungdomar och äldre – personer med en funktionsnedsättning – personer med olika etniska tillhörigheter – personer med olika livsåskådningar/religioner – alla oavsett sexuell läggning – personer med könsöverskridande identitet/uttryck – personer bosatta i glesbygd/tätort – alla oavsett socioekonomisk bakgrund

4 Internationellt FN:s deklaration om mänskliga rättighet Flertalet konventioner som t.ex. barnkonvention och CEDAW/kvinnokonventionen Europa Europakonventionen Flertalet fördrag, som Lissabonfördraget Nationell Diskrimineringslag Svensk jämställdhetspolitik Landsting Landstingsplanen Jämställdhetsinriktning Konventioner och lagar

5 CEMR-deklarationen CEMR (Council of European Municipalities and Regions) Landstingsfullmäktige antog och undertecknade CEMR deklarationen om jämställdhet oktober 2010 Ett undertecknande innebär att man ansluter sig till deklarationens sex principer om jämställdhet och förbinder sig därmed att verka för ett förverkligande av dessa Undertecknaren utarbetar en handlingsplan för jämställdhet och tillsätter nödvändiga resurser för att genomföra den

6 Deklarationens principer om jämställdhet 1.Jämställdhet är en grundläggande rättighet. 2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas. 3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. 4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet. 5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/ regionens verksamheter är nödvändiga för att främja jämställdhet. 6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att jämställdhetsarbetet ska nå framgång.

7 Sveriges diskrimineringsgrunder Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion/icke religion Funktionshinder Sexuell läggning Ålder

8 Landstingsplan Divisionsplan Verksamhetsplan Enhetsplan

9 Checklista jämställda/jämlika & hållbara beslut

10 Miljö Internationellt: – Agenda 21 – FN:s klimatpanel IPCC Europa: – Sjätte miljöhandlingsprogrammet – Lissabonfördraget Nationellt: – Miljöbalken Landstinget: – Miljöpolicyn

11 Miljöpolicy Norrbottens läns landstings miljöpolicy utgår från visionen att vi till nästa generation ska lämna över en livsmiljö till våra efterkommande som är lika bra och helst bättre än den vi fick till låns. Det betyder att all landstingsverksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöbelastning och resursförbrukning. Tre huvudområden för miljöarbete – Energi – Transporter – Produkter

12 tanya.jendersen@nll.se www.nll.se/jamt 070-233 00 38


Ladda ner ppt "Jämlika och Jämställda beslut " Jämställdhet betyder att mamman och pappan producerar barnen tillsammans. Förr i tiden var det bara mamman som födde upp."

Liknande presentationer


Google-annonser