Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Kan vi påverka efterfrågan på äldreomsorg?. 2 Vad kan vi vänta oss av framtiden? Dramatisk demografisk utveckling Behovet av aktiviteter, vård och omsorg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Kan vi påverka efterfrågan på äldreomsorg?. 2 Vad kan vi vänta oss av framtiden? Dramatisk demografisk utveckling Behovet av aktiviteter, vård och omsorg."— Presentationens avskrift:

1 1 Kan vi påverka efterfrågan på äldreomsorg?

2 2 Vad kan vi vänta oss av framtiden? Dramatisk demografisk utveckling Behovet av aktiviteter, vård och omsorg förutspås öka kraftigt

3 3 Kostnad för särskilt boende 80 + på Södertörn 2009-2019 13 % av 80 + bor i särskilt boende idag Samma andel motsvarar 727 nya platser 2019 ……….eller ökade kostnader med 436 mkr En minskning med 1 % motsvarar 129 mkr

4 4 Värderingsförskjutning Ökade krav Ökad köpkraft Ökat behov av egen planering Ökad egenfinansiering?

5 5 Vad händer nu? Nådatid till år 2020 Nu -20/30-talisterna som behöver insatser De ”nya” pensionärerna kommer att innebära ett lyft för samhället Vitala – upplevelseinriktade - ekonomiskt starka - handlingskraftiga

6 6 40-talisters syn på livet Mellan 65-80 år som före fast friare En andra frihetstid ”Leva loppan och sedan dö” Resa mer utomlands 25 % tänker flytta till ett varmare land 25 % ser sig som en ”evig tonåring” Nästan hälften lyssnar på rockmusik

7 7 Behov av förändrat system Större ansvar för sin egen ålderdom Samverkan mellan de tre aktörerna Utvecklat ledarskap Kompetensutveckling Kreativ konkurrens Sammantaget; ett större ansvar för den största aktören

8 8 Hur kan vi arbeta idag? Infrastruktur Förebyggande Reguljär verksamhet

9 9 Infrastruktur/planarbete Bostadsform Tillgänglighet/anpassning Nya upplåtelseformer Utökat samarbete mellan fastighetsbolag och omsorgsaktörer

10 10 Förebyggande arbete Medvetandegöra Skapa trygghet

11 11 Reguljär verksamhet Utbud Kvalitet Pris/avgifter

12 12 Maxtaxan – lika för alla!? Rättsäkerhet – lika i hela landet 8 kommuner tolkar på minst 4 olika sätt Kommunernas tillämpning av lagen Avgifter för att påverka efterfrågan

13 13 Ja, vi kan påverka efterfrågan!


Ladda ner ppt "1 Kan vi påverka efterfrågan på äldreomsorg?. 2 Vad kan vi vänta oss av framtiden? Dramatisk demografisk utveckling Behovet av aktiviteter, vård och omsorg."

Liknande presentationer


Google-annonser