Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur arbetar vi med passagerarprognoser för en Öresundsmetro? Karin Brundell-Freij, WSP Halvtidskonferens 2013-02-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur arbetar vi med passagerarprognoser för en Öresundsmetro? Karin Brundell-Freij, WSP Halvtidskonferens 2013-02-08."— Presentationens avskrift:

1 Hur arbetar vi med passagerarprognoser för en Öresundsmetro? Karin Brundell-Freij, WSP Halvtidskonferens 2013-02-08

2 Vad vet vi om Öresundsresandet idag?

3 Många ”vet”. Det här ”vet” vi! (Men ingen Vet säkert!) 100 000 (enkla) resor per dag 70 % av dessa på Bron Knappt hälften av resorna på Bron med tåg

4 Ärenden på Öresundsbron Arbetspendling: Tåg: Hälften Bil: En fjärdedel Flygpassagerare t Kastrup Tåg: En femtedel Bil: Försumbart

5 Framför allt Regionalt resande! Men inte bara resor mellan Malmö och Köpenhamn Malmö = kommunen Köpenhamn = kommunen + Frederiksberg, Tårnby (Kastrup), Dragör  20-30% av resandet över Öresund  30-40% av resandet över Öresundsbron  20 000 – 30 000 resor per dag går mellan Malmö och ”Köpenhamn”

6 Först gick det fort. Men sen stannade det upp. Knappt 40 000 bilresenärer

7 Vad tror vi om Öresundsresandet kring 2030?

8 Många olika bud om 2030 års resande över Öresundsbron! 2001 2010

9 Många faktorer spelar roll:  ”Integration”  Ekonomisk utveckling – konjunktur  Bostadspriser och löneskillnader mellan länderna  Invandringspolitik  …. Men glöm inte:  PRISET!

10 Prognoserna i Öresundsmetroutredningen: Vilket verktyg arbetar vi med?

11 En modifierad variant av den svenska nationella transportmodellen SamPers Vad vi hade •SamPers:den nationella svenska transportmodellen •SkåneTass: den sydsvenska/skånska regionala delmodellen Vad vi gjorde 2007-2011 •Kompletterat med data om befolkning och trafiknät på Själland •Lärt oss kalibrera modellen till dagens resande över Öresund •Tagit fram Kalibreringsmål: 2009 års resande över Öresund Vad vi gjort nu •Anpassat oss till nya svenska befolkningsprognoser •Förbättrat beskrivningen av trafik och befolkning i Danmark (2009 och 2030) •(ny) kalibrerat modellen

12 Modellen är erfarenhetsmässigt bra på (till exempel))…  Beräkna hur färdmedelsvalet förändras med Metron  Hantera att Metrons attraktivitet varierar mycket mellan olika relationer  Beräkna att även start- och målpunkter förändras  Vikta samman hur pris, restid och turtäthet sammantaget ökar attraktiviteten  Beräkna relativa effekter – skillnaden mellan olika handlingsalternativ Men är sämre på att (till exempel)  Förstå nationsgränsens särskilda inverkan – därför kalibrerar vi  Förstå att anpassning tar tid - därför ska man tolka resultaten som hur det blir ”när resandet ställt in sig”  Beskriva trafiksystemet på den danska sidan – därför kompletterar man med OTManalyser  Beräkna absoluta nivåer – därför jämför vi alltid med resandet i ett basalternativ

13 Vad visar kalibreringsresultaten?

14 Principen för kalibrering av Öresundsresandet Prognos Öresundsresande 2009 Observerat Öresundsresande 2009 Modellsamband Verkliga kostnader 2009 Verkliga restider 2009 Fiktiva kostnader för överfarten 2009 Observerat resande 2009

15 Den svenska nationella modellen SAMPERS ..måste justeras MYCKET för att kunna ”prognosticera” resandet över Öresund för 2009  Fiktiva extra kostnader i vissa fall (”barriärer i nationsgräns”)  Fiktiva kostnadsreduktioner i andra fall (”stimulans av nationsgräns”)

16 Kraftiga ”barriärer” i nationsgräns: Arbetsresor från Danmark med koll Övriga ärenden från Sverige med bil Kraftig ”stimulans” av nationsgräns: Övriga ärenden från Danmark, särskilt kollektivt I Basalternativen antar vi ingen ytterligare ”integration”: Samma ”barriärer”. Och samma ”stimulanser”!!

17 Modellen tycks också missbedöma områdesfördelningen  Lägre andelar Malmö- Köpenhamn än i ”verkligheten”  Beror på att inte alla områdesegenskaper fångas i modellen  Kalibreras!

18 Vilket resande har vi i vårt (preliminära) Basisscenario?

19 Olika antaganden ger olika prognoser

20 Våra första preliminära resultat! Vad betyder Metron?

21 Preliminära, initiala resultat: Metron kan  … öka resandet över Öresund Södra med nästan +20%  Vilket kanske kan motsvara 15 000 resor per dag  …dessutom attrahera förvånande stor andel av tågresenärer på Bron att istället välja metron (Tre fjärdedelar ???)  Observandum: Modellen är känd för att ”överbetona” betydelsen av hög turtäthet för resenärer som skall byta i kollektivtrafiken  … bara marginellt påverka bilresandet över Öresundsbron  Mindre än 10% minskning OBS Dessa resultat kommer att justeras!

22 Hur arbetar vi vidare? Vilka ytterligare frågor skall besvaras?

23 Olika utformningar på Metron  Hastighet  Sträcka  Stationer: Antal och läge Ev också olika nivå på grundläggande efterfrågan  Taxenivåer  ”integration”  Ekonomisk utveckling

24 Avslutningsvis: Prognoser ofta förvånande träffsäkra

25 Exempel på förvånande träffsäkra trafikprognoser - Öresundsbron 25 Biltrafik antal fordon per dag


Ladda ner ppt "Hur arbetar vi med passagerarprognoser för en Öresundsmetro? Karin Brundell-Freij, WSP Halvtidskonferens 2013-02-08."

Liknande presentationer


Google-annonser