Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demokratins metoder ”Folket ska styra”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demokratins metoder ”Folket ska styra”"— Presentationens avskrift:

1 Demokratins metoder ”Folket ska styra”
Samhällskunskap 1b Moment: Demokrati Oskar Walther Demokratins metoder ”Folket ska styra” Men hur går det till i praktiken när flera miljoner människor tillsammans ska bestämma? Direkt demokrati Indirekt demokrati

2 Demokratins metoder Direkt demokrati
Samhällskunskap 1b Moment: Demokrati Oskar Walther Demokratins metoder Direkt demokrati Väljaren deltar direkt aktivt med sin röst i frågan som skall beslutas Historiskt samlades man på torget och räckte upp handen Schweiz har använder det i ganska stor omfattning fortfarande (100 tals frågor varje år) Vanligaste formen av direkt demokrati är folkomröstningar Senaste nationella: Kärnkraften 1980, EU-medlemskap och Euron som valuta 2003 Dessa omröstningar är endast ”vägledande”. Politikerna i riksdagen avgör frågan

3 Demokratins metoder Indirekt demokrati (representativ demokrati)
Samhällskunskap 1b Moment: Demokrati Oskar Walther Demokratins metoder Indirekt demokrati (representativ demokrati) Den vanligaste formen av demokrati Vi väljer (i allmänna val) de personer och partier som ska representera medborgarna (kallas därför också representativ demokrati) Dessa politiker fattar sedan beslut ”å folkets vägnar” I en äkta representativ demokrati bör befolkningens sammansättning återspeglas i de politiska församlingarna gällande t.ex. kön, ålder, utbildning och så vidare…

4 Demokratins metoder STARK och SVAG majoritet
Samhällskunskap 1b Moment: Demokrati Oskar Walther Demokratins metoder STARK och SVAG majoritet Demokratin grundar sig på tanken om majoritetsprincipen, alltså att det förslag som får flest röster ”vinner”. Vid riktigt viktiga beslut är det dock vanligt att en starkare majoritet än så behövs för att ett beslut ska gå igenom. Olika typer av majoritet Relativ majoritet: Flest röster räcker. Finns många alternativ kan ett resultat med låg procent vinna. Absolut majoritet: Ett förslag måste nå upp i minst 50 procent för att gå igenom Kvalificerad majoritet: Ännu större stöd än absolut, kan variera mellan vanligtvis 2/3 (66%) och 3/4 (75%) Konsensus: Latin för ”enighet”. ALLA måste rösta för ett förslag för att det skall gälla. Betyder också att ALLA kan fälla ett förslag, vilket kallas veto (”jag förbjuder” på latin)


Ladda ner ppt "Demokratins metoder ”Folket ska styra”"

Liknande presentationer


Google-annonser