Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ungdomars tillväxt och utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ungdomars tillväxt och utveckling"— Presentationens avskrift:

1 Ungdomars tillväxt och utveckling

2 Följa hälsotillståndet i en befolkning.
Varför mäter vi barn? För att tidigt upptäcka tillväxtavvikelser som tecken på sjukdom. Tillväxthastigheten vid upprepade mätningar är en känslig indikator på ohälsa Följa hälsotillståndet i en befolkning.

3 Vad påverkar tillväxten?
Arv – mät föräldrarna! Nutrition Hormoner Kronisk sjukdom Psykosociala faktorer

4 ICP Modellen I Infancy; nutrition, IGF1, insulin, tyreoideahormon,
kortisol C = Childhood tillväxthormon ( från 8 mån ) binjureandrogener ( 6 – 8 år ) P = Puberty könshormon, tillväxthormon, leptin

5 Tillväxthastighet

6 Nya tillväxtkurvan, ”Tillväxt -74” Göteborg

7

8

9

10

11 Sekulär trend tillväxt
Slutlängd svenska barn, jämförelse ”gamla” och ”nya” tillväxtkurvan, längd i cm Födelseår; Pojkar 179, ,4 Flickor 165,5 167,6

12 Sekulär trend Mönstrande pojkar 18 år, Sverige: Längd, cm Vikt, kg ,4 65, ,5 71,7

13 Biologiskt tempo Lågt tempo tenderar att bli sena i puberteten
Snabbt tempo , ofta tidiga i puberteten

14 Medelföräldrarlängd Fars längd + Mors längd cm 2

15 Förväntad slutlängd Längd mot befolkningen + - 2SDS
Längd i förhållande till ärftlighet +- 1,5 SDS från medelföräldrarlängd

16 Samband SD och %

17 98% av syskon väntas växa inom +/- 1,5 SD från medelföräldralängd

18 Rätt mätteknink Häl-höft-skuldra-rygg mot mätutrustningen.

19 Hos det överviktiga barnet – sträva efter en rät linje
RÄTT Hos det överviktiga barnet – sträva efter en rät linje

20 Skillnad i längd förmiddag
och eftermiddag – ca 0,5 cm.

21 Rätt mätteknink Huvudets position

22 Rätt mätteknik

23 Kroppsproportioner Sitthöjd Armspann

24 Normal insöndring av tillväxthormon

25 Normal pubertet Pubertetsstart: flickor 8,5 -13 år pojkar 9,5 -14 år Flickor: Bröst -> pubeshår -> max tillväxtspurt -> menarche ca10,5 år ca11,5 år ca12,5 år Pojkar: Testikeltillväxt -> pubeshår -> max tillväxtspurt ca 11,5 år ca 13,5 år

26 Normal pubertet Max tillväxthastighet under pubertet: Flickor: 8-9 cm/år Pojkar cm/år Puberteten varar ca 3-4 år Flickor växer i genomsnitt 6-8 cm efter menarche.

27 Tillväxt under puberteten
Flickor 18 – 25 cm, genomsnitt 20 cm (Gelander Tillväxt 1974 Göteborg: 27 cm) Pojkar 25 – 30 cm, genomsnitt 27 cm (Gelander Tillväxt 1974 Göteborg: 33 cm) Extra uppmärksamhet om flickor startar pubertet < 130 cm, pojkar < cm. Risk kort slutlängd!

28 Pubertetsspurten infaller vid olika åldrar

29 Sekulär trend menarche
Menarcheålder Sverige ”Gamla tillväxtkurvan” 13,1 år (Solna studien 1956) ”Nya tillväxtkurvan ” 12,5 år (Tillväxt 1974 Göteborg) Snabbare tillväxt före puberteten och möjligen lite större spurt gör att vi ändå blir lite längre

30 Varför tidigare pubertet?
Gott hälsotillstånd Övervikt: ökning av BMI (kg/m2) med 1 tidigarelägger pubertetsstart 3 mån….. Adoptivbarn: ändrat hälsoläge med ökad nutrition, bättre omvårdnad, färre infektioner

31

32 Orchidometer – Mätning av testikelvolym 4 ml vid pubertetsstart Max tillväxtspurt vid 10-12 ml

33 Självskattning pubertet

34 Självskattning pubertet

35 Vad påverkar tidpunkten för pubertet?
Arv fråga efter ; mors ålder för menarche om far växte tidigt eller sent - skillnad från klasskamrater Nutrition globalt viktigt orsak, ätstörning. tarmsjukdom Kronisk sjukdom CF, njursjukdom, JCA …… Psykosociala faktorer Hård fysisk träning

36 Pubertas preacox Flickor pubertetsstart före 8 års ålder
Pojkar pubertesstart före 9 års ålder

37 Pubertas Tarda Flickor pubertetsstart efter 13 års ålder
Pojkar pubertetsstart efter 14 års ålder

38 Orsaker till pubertetsavvikelser

39 Vid bedömning av en tillväxtkurva ingår alltid pubertetsuppgifter!

40 Orsaker till tillväxtavvikelser

41

42

43

44


Ladda ner ppt "Ungdomars tillväxt och utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser