Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genus i följeforskning & lärande utvärdering Malin Lindberg Luleå tekniska universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genus i följeforskning & lärande utvärdering Malin Lindberg Luleå tekniska universitet."— Presentationens avskrift:

1 Genus i följeforskning & lärande utvärdering Malin Lindberg Luleå tekniska universitet

2 Genus & jämställdhet i teori & praktik Genus Föreställningar om kvinnor & män Jämställdhet Samma makt för män och kvinnor Konsekvenser Inflytande & nytta Mönster Segregering & hierarki Doing gender Kön ”görs” i interaktion mellan människor

3 Följeforskning Löpande utvärdering Lärande utvärdering Forskare och/eller konsulter Interaktiv forskning Gemensam kunskapsutveckling Kunskap och förändring Summativ utvärdering – Formativ utvärdering - Effektutvärdering

4 Leia Accelerator i Umeå Ska utveckla och pröva en metod… Finansieras av ERUF & Umeå kommun Drivs av företagare …för att accelerera jämställda företag Ett företagshotell En accelerator Projekt 2010-2012

5 Syftet med följeforskningen Bollplank i processen Lägga energi på rätt saker Dokumentera metoden Utvärdera metoden Utmaning urskilja kopplingen mellan insatser och resultat

6 Metoder i följeforskningen Deltagande observation Reflektionssamtal Dialogseminarier Enkät

7 Definition av acceleration Ökad omsättning Ökad arbetstid Ökat antal anställda Ökat antal praktikanter Ökat antal externa tjänster Ökat antal samarbeten

8 Historisk utveckling av företagsrådgivning & företagsstödjande miljöer Främst i mansdominerade branscher… Industri Jordbruk Småföretagare …osynliggör tjänstenäringar, kreativa näringar & kvinnor Företagande kvinnor

9 Krinova Resurscentrum för kvinnor Leia Accelerator Alternativa metoder Speglar könsbalanserade branscher… …synliggör tjänstesektorn, kreativa näringar & kvinnor för företagsutveckling Coompanion

10 Inflytande & nytta fördelas genom Inkludering Tolkningsföreträde Exkludering Resurstilldelning

11 Genusteorier …inspirerat av Carol Lee Bacchi & Maud Eduards Utformning av projekt Diagnos → Antaganden → Lösning → Gynnas/missgynnas Jämställda projekt Når bortom segregering & hierarki Mannen som norm Prioritering, Samverkan, Aktörer, Branscher

12 Beståndsdelar Mötesplats Coachning Seminarier Konceptualisering Strategier Flexibilitet Utökade nätverk Samarbete Enkönad → flerkönad miljö Grundfilosofi Från risker, konkurrens och elitism Till möjligheter, samarbete och inkludering

13 Metodens effekter 80 % har accelererat

14 Nyttan av aktiviteter

15 Förändring av genusmönster Ekonomiska effekter Acceleration i företagen Psykologiska effekter Stärkt identitet som företagare Symboliska effekter Förändrade normer i företagande

16 Tack! malin.lindberg@ltu.se


Ladda ner ppt "Genus i följeforskning & lärande utvärdering Malin Lindberg Luleå tekniska universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser