Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genus i följeforskning & lärande utvärdering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genus i följeforskning & lärande utvärdering"— Presentationens avskrift:

1 Genus i följeforskning & lärande utvärdering
Malin Lindberg Luleå tekniska universitet

2 Genus & jämställdhet i teori & praktik
Föreställningar om kvinnor & män Doing gender Kön ”görs” i interaktion mellan människor Jämställdhet Samma makt för män och kvinnor Mönster Segregering & hierarki Konsekvenser Inflytande & nytta

3 Följeforskning Löpande utvärdering Lärande utvärdering
Summativ utvärdering – Formativ utvärdering - Effektutvärdering Följeforskning Löpande utvärdering Lärande utvärdering Forskare och/eller konsulter Interaktiv forskning Gemensam kunskapsutveckling Kunskap och förändring

4 Leia Accelerator i Umeå Ett företagshotell En accelerator
Projekt Drivs av företagare Finansieras av ERUF & Umeå kommun Ska utveckla och pröva en metod… …för att accelerera jämställda företag

5 Syftet med följeforskningen
Bollplank i processen Lägga energi på rätt saker Dokumentera metoden Utvärdera metoden Utmaning urskilja kopplingen mellan insatser och resultat

6 Metoder i följeforskningen
Deltagande observation Reflektionssamtal Dialogseminarier Enkät

7 Definition av acceleration
Ökad omsättning Ökad arbetstid Ökat antal anställda Ökat antal praktikanter Ökat antal externa tjänster Ökat antal samarbeten

8 Historisk utveckling av företagsrådgivning & företagsstödjande miljöer
Jordbruk Industri Småföretagare Företagande kvinnor Främst i mansdominerade branscher… …osynliggör tjänstenäringar, kreativa näringar & kvinnor

9 Resurscentrum för kvinnor
Speglar könsbalanserade branscher… …synliggör tjänstesektorn, kreativa näringar & kvinnor Coompanion Krinova Leia Accelerator Resurscentrum för kvinnor Alternativa metoder för företagsutveckling

10 Inflytande & nytta fördelas genom
Tolkningsföreträde Inkludering Exkludering Resurstilldelning

11 Genusteorier Utformning av projekt
…inspirerat av Carol Lee Bacchi & Maud Eduards Utformning av projekt Diagnos → Antaganden → Lösning → Gynnas/missgynnas Jämställda projekt Når bortom segregering & hierarki Mannen som norm Prioritering, Samverkan, Aktörer, Branscher

12 Grundfilosofi Strategier Beståndsdelar
Från risker, konkurrens och elitism Till möjligheter, samarbete och inkludering Strategier Flexibilitet Utökade nätverk Samarbete Enkönad → flerkönad miljö Beståndsdelar Mötesplats Coachning Seminarier Konceptualisering

13 Metodens effekter 80 % har accelererat

14 Nyttan av aktiviteter

15 Förändring av genusmönster
Ekonomiska effekter Acceleration i företagen Psykologiska effekter Stärkt identitet som företagare Symboliska effekter Förändrade normer i företagande

16 Tack!


Ladda ner ppt "Genus i följeforskning & lärande utvärdering"

Liknande presentationer


Google-annonser