Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mansdominans i förändring SOU 2003:16 Anna Wahl Professor Genus, organisation och ledning KTH Gästprofessor Tema Genus Linköpings universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mansdominans i förändring SOU 2003:16 Anna Wahl Professor Genus, organisation och ledning KTH Gästprofessor Tema Genus Linköpings universitet."— Presentationens avskrift:

1 Mansdominans i förändring SOU 2003:16 Anna Wahl Professor Genus, organisation och ledning KTH Gästprofessor Tema Genus Linköpings universitet

2 Direktiv • Följa upp SOU 1994:3 • Kartlägga kvinnors deltagande på lednings- och styrelsenivå i svenskt näringsliv • Sammanfatta kunskapsläget angående hinder och strukturer som styr utvecklingen • Referensgrupp med representanter för näringslivet, näringslivets organisationer och arbetsmarknadens parter

3

4 Kvinnor på ledande befattningar i näringslivet: SOU 1994:3  Företagsledning94/6  Styrelser98/2  Problem?30 %  Förändringsarbete?58%  Metoder: kartläggning, utbildning, ledarutveckling, mentorprogram, nätverk, rekrytering  Förslag: ökad kunskap  Resultat: Näringslivets ledarskapsakademi

5

6 Resultat • Kartläggning av kvinnor och män på ledande befattningar • Kartläggning av förändringsarbete • Intervjustudie förändringsaktörer • Forskning om styrelser • Forskning om företagsledare och chefer • Forskning om unga ledare • Forskning om jämställdhetsarbete

7 Kvinnor på ledande befattningar i näringslivet: SOU 2003:16  Företagsledning84/16  Styrelser92/8  Problem?50 %  Förändringsarbete?78%  Metoder: kartläggning, utbildning, ledarutveckling, mentorprogram, nätverk, rekrytering och coachning, priser, böcker  Färre riktade projekt, oftare integrerat i annan verksamhet, mångfald och mainstreaming, ökat politiskt och medialt intresse

8 Förändringsaktiviteter Samhällsnivån Organisationsnivån Individnivån

9 Analys  Kartläggning och analys av det frivilliga arbetet för förändring, även det visar sig ofta ha stöd från lagen  Synliggörande av mäns tolkningsföreträde och betydelsen av mansdominans;  Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap  Mansdominans i förändring  Kunskap räcker inte utan vilja till förändring  Trötthet i arbetet  Förändring skapar motstånd  Kvotering en metod bland andra för förändringsaktörer, men starkt motstånd i näringslivet

10 Åtgärdsförslag Enligt beslut från Näringsministern kommer Näringsdepartementet ta initiativ till ett fortsatt arbete med syftet att få fram konkreta förslag till åtgärder. Betänkandet innehåller därför inte några åtgärdsförslag.

11

12 Ds 2006 :11 Uppdrag om könsfördelning i bolagsstyrelser, skall frågan om en jämnare könsfördelning i styrelserna för bl.a. publika aktiebolag övervägas. Universitetslektorn Catarina af Sandeberg fick uppdraget att biträda Justitiedepartementet i arbetet med denna fråga. Överväganden och förslag redovisas i denna promemoria.


Ladda ner ppt "Mansdominans i förändring SOU 2003:16 Anna Wahl Professor Genus, organisation och ledning KTH Gästprofessor Tema Genus Linköpings universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser