Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktivare och nöjdare klienter – men inte snabbare till jobb: om de privata komplementen till Arbetsförmedlingen Martin Lundin IFAU – Institutet för arbetsmarknads-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktivare och nöjdare klienter – men inte snabbare till jobb: om de privata komplementen till Arbetsförmedlingen Martin Lundin IFAU – Institutet för arbetsmarknads-"— Presentationens avskrift:

1 Aktivare och nöjdare klienter – men inte snabbare till jobb: om de privata komplementen till Arbetsförmedlingen Martin Lundin IFAU – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 1

2 •Argumenten •Historiska utvecklingen •De privata aktörerna •Deltagarna •Aktiviteterna •Effekter •Tendenser, utmaningar och problem 2 Översikt om privata komplement till Arbetsförmedlingen

3 Några argument för privata aktörer (teori) 1.Konkurrens och vinstintresse ger incitament… •Att minska kostnader •Till innovativa lösningar •Till kvalitetsförbättring •Att specialisera sig 2.Dra nytta av ny information och nya nätverk 3.Minskad byråkrati 4.Ökad valfrihet och självbestämmande 5.AF ”tvingas” bli bättre 3

4 Några argument mot privata aktörer (teori) 1.Anordnarna ”tar en del av kakan” 2.Minskade möjligheter till stordriftsfördelar 3.Kostnad för att konstruera och följa upp kontrakt 4.Risk för manipulation, ”cream-skimming”, ”parking” 5.Byråkrati har en del fördelar 4

5 Aktiviteterna •Högre aktivitetsgrad hos KA Exempel från JOB (Martinson & Sibbmark 2010a) Senaste veckanAFKA Över 10 timmars aktivitet32 %47 % Individuell handledning12 %35 % Jobbsökaraktiviteter30 %50 % 5

6 Antal sökta jobb per månad? AFKAAlla arbetssökande JOB (2009)9119 (2009) UGA (2009)10129 (2009) Coach (2011)10128 (2011) 6 Källor: Martinson & Sibbmark (2010a; 2010b); Liljeberg, Martinson & Thelander (2012)

7 7 AFKA Jobb- och utvecklingsgarantin57 %60 % Jobbgarantin för ungdomar59 %70 % Jobbcoachning65 %74 % Andelen deltagare som tycker att aktiviteterna är ”ganska bra” eller ”mycket bra” Källor: Martinson & Sibbmark (2010a; 2010b); Liljeberg, Martinson & Thelander (2012) Kundnöjdhet?

8 Svenska effektstudier av AMP i regi av privata aktörer StudieInsatsGenomsnitts- effekt Behrenz m.fl. (2002)Försök med bemanningsföretag0 Bennmarker m.fl. (2009)*Experiment med privata aktörer0 Liljeberg m.fl. (2012)Intern/extern jobbcoach0 Gartell (2011)**Intern/extern jobbcoach0 Harkman m.fl. (2009)**Inledning av JOB+/0 Riksrevisionen (2009)Inledning av JOB- 8 * Publicerad i Journal of Public Economics 2013 ** Studier inom Arbetsförmedlingen

9 Slutsatser •Fler (och bättre) studier behövs •Mer aktivitet hos KA än hos AF •Deltagarna hos KA är i regel nöjdare än de hos AF •Effekter på arbetsmarknadsutfall:  I genomsnitt nolleffekter  För vissa grupper kan det möjligen finnas positiva effekter 9

10 Avslutande reflektioner •Kostnader •”Cream-skimming”, ”parking” och annat ”manipulativt beteende” •Informationen: Hur fungerar valfriheten? •Volymmål •Kontraktens utformning 10


Ladda ner ppt "Aktivare och nöjdare klienter – men inte snabbare till jobb: om de privata komplementen till Arbetsförmedlingen Martin Lundin IFAU – Institutet för arbetsmarknads-"

Liknande presentationer


Google-annonser