Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demokratiseringspaket för Bostadsrättsföreningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demokratiseringspaket för Bostadsrättsföreningar"— Presentationens avskrift:

1 Demokratiseringspaket för Bostadsrättsföreningar

2 Demokratiseringspaket
Agenda: Syftet med det här förslaget Tankar runt en styrelsens roll (BRF:s roll) Några förslag

3 Finns det problem i föreningen?
Är kommunikationen mellan styrelsen och medlemmarna för dålig? Tycker medlemmarna att styrelsen är för lite lyhörd och för stängd? Tycker styrelsen att medlemmarna är för lite engagerade? (få kommer till årsstämman) ===> det gäller att båda gör ett steg åt rätt håll

4 Introduktion Jag vill lägga fram några konkreta förslag på hur styrelsen och medlemmarna skulle kunna arbeta närmare varandra.

5 Syftet med de här förslagen (1)
Att förbättra kommunikationen mellan styrelsen och medlemmarna, åt båda håll Att få styrelsen till att förankra sina beslut bland medlemmarna Att få medlemmarna att engagera sig mer i föreningen Att ge medlemmarna möjlighet att komma med konstruktiva förslag Att få styrelsen till att lyssna bättre på medlemmarnas önskemål

6 Syftet med dessa förslag (2)
Att styrelsen (som arbetar på fritiden) får det lite lättare genom att: - dela ut uppgifter till andra, dvs delegera - undvika behöva ta för stora beslut på egen hand Om punkterna ovan kan förverkligas blir konsekvenserna: - inga överraskande beslut av styrelsen - alla känner sig delaktiga i besluten

7 Tankar runt en BRF:s roll (1)
$ Ägarna Föreningens medlemmar $ Styrelse Företag Styrelse I en bostadsrättförening I ett aktiebolag I en BRF är medlemmarna uppdragsgivare. Uppdragsgivare

8 Tankar runt en BRF:s roll (2)
Styrelsen ska representera medlemmarna Styrelsen ska följa medlemmarnas önskemål inom ramen av lagen Styrelsen ska vara lyhörd mot medlemmarna Styrelsens huvudansvar är att förvalta (betala räkningar, godkänna nya medlemmar, förhandla med banken, ta beslut om reparationer, etc...) För det som påverkar föreningens varje dags liv borde medlemmarna frågas först Styrelsen behöver inte ta strategiska beslut själv

9 Annonsera styrelsemöte
När ett styrelsemöte är planerat ska det annonseras på en tavla eller på en hemsida. Anslagstavla Styrelsemöte den Agenda 1 ksdfb kbd jk 2 skdjfkdsg 3 dkjgbkdsjg 4 ödfkngldjng Om du har frågor/förslag gör så... Om du vill delta (max 3 st.) ring08454

10 Bjuda in frivilliga till styrelsemöte
Tre (?) frivilliga deltar i styrelsemöte De frivilliga har ingen rösträtt De får inte vara med när styrelsen handhar ett känsligt ärende om någon enskild medlem Beroende på agendan kan frivilliga med speciell kompetens med fördel delta i mötet ex: om mötet handlar om lån, kan man bjuda in en medlem som jobbar på banken Små uppgifter kan delas ut bland fler personer

11 Offentliggöra styrelsemötes protokoll (1)
Det är viktigt att medlemmarna ska få veta vad som har sagts på mötet: - medlemmarna kan följa styrelsens arbete närmare - medlemmen som givit förslag (och de andra) kan få se hur förslaget har hanterats av styrelsen - medlemmarna kan reagera/ställa frågor/ge nya förslag - medlemmarna kan med glädje konstatera att styrelsen är himla duktig Styrelsen kan känna att ett beslut är förankrat om ingen reagerar inom en viss tid

12 Offentliggöra styrelsemötes protokoll (2)
Ingenting i lagen säger att protokollet i sig inte får offentliggöras (oavsett vad många säger). Däremot kan det finnas vissa punkter i protokollet om enskilda medlemmar som kan vara känsliga. Dessa uppgifter kan med fördel hållas i en bilaga (eller sista sida) och inte visas.

13 Offentliggöra styrelsemötes protokoll (3)
Mötesprotokoll nr 120 Närvarande: Olle, Arne, … 1 Bilparkering Styrelsen har beslutat att rita två nya bilparkeringsplatser, … 2 Elleverantör Styrelsen letar efter en billigare elleverantör. Styrelsen efterlyser kunniga medlemmar i ämnet. 6 Ny medlem Sven Svensson vill bli medlem hos oss, men han har 0:- i inkomst. Hans ansökan har avslagits. 3 Sophantering Kommunen höjer avgiften med 45% nästa år. Olle kommer att söka efter en billigare sophantering underröjare 4 Fritid Rune har tagit initiativ att starta en fridtidsgrupp. Rune vill bygga en boulebana. Punkten kommer att tas upp på nästa stämma. 5 Grannverksamhet Robert Nilsson startar en grannverksamhet. 1/3 2/3 3/3

14 Var ska beslut tas? stämma kontra styrelse (1)
Lagen säger att vissa beslut bara kan tas inom styrelsen Lagen säger att vissa beslut bara kan tas på stämman Lagen ger en stor frihet till varje förening om hur föreningen vill hantera den här frågan (stadgarna) Det är av praktiska skäl att styrelsen inte tar varje beslut tillsammans med alla medlemmar. Men styrelsen borde sikta på att så många beslut som möjligt tas tillsammans med medlemmarna.

15 Var ska beslut tas? stämma kontra styrelse (2)
Vissa beslut kan med fördel tas på stämman istället för på styrelsemöte, enligt min mening: - det känns fel att lämna så mycket ansvar till några få styrelseledamöter som gör sitt bästa på sin fritid - styrelseledamöterna kan känna att de har ryggen fri om alla varit delaktiga i ett beslut (ingen kan komma och klaga på dem i efterhand) - medlemmarna vet att ett beslut inte tagits från en högre makt kallad ”styrelse”, utan de vet istället att de är delaktiga i beslutet: medlemmarna har tagit sitt ansvar - medlemmar som inte vill delta behöver inte göra det (de får skylla sig själva om de inte gillar ett beslut)

16 Var ska beslut tas? stämma kontra styrelse (3)
”Aktiv demokrati” Om ett beslut inte kan vänta till nästa stämma, kan styrelsen, på anslagstavlorna eller på en hemsida, lägga ut: - en beskrivning av förslaget, och - en lista av alla medlemmar Medlemmarna kan sedan läsa förslaget och kryssa för eller emot.

17 Var ska beslut tas? stämma kontra styrelse (4)
Beslut som måste hanteras av styrelsen enligt lagen: - godkännande av en ny medlem - ? Beslut som måste hanteras av stämman enligt lagen: - ändringar i stadgarna Övriga beslut kan varje förening välja hur de ska hanteras (se nästa bild)

18 Var ska beslut tas? stämma kontra styrelse (5)
Beslut som medlemmarna förmodligen inte kan påverka, borde tas på styrelsen. Några exempel: - bindning av ett nytt lån (vi kan inte komma alla 70 st. till banken och förhandla!) - byte av elleverantör (fast en majoritet vill kanske välja en dyrare med miljövänligare elleverantör) - beslut om reparationer (vi behöver inte vara alla 70 för att besluta att ett grop i vägen ska fyllas i!) - utgifter under ett viss belopp

19 Var ska beslut tas? stämma kontra styrelse (6)
Beslut som påverkar medlemmarnas varje dags liv kan tas tillsammans med medlemmarna: Några exempel: - beslut att bygga en lekplats eller en mur (kostar pengar) - beslut att ta bort/införa vinterskötsel (det kostar men det är trevligt att ha) - beslut att måla om (det kostar men det är kanske nödvändigt att göra) - beslut att lägga ner/öppna ett grovsoprum (det kostar men det är trevligt att ha)

20 Hemsida på Internet BRF:n bör ha en hemsida med lite allmän information, t.ex.: Lista över styrelseledamöter/förtroendevalda Trivselregler Årsredovisningar Mötesprotokoll från årsstämman Mötesprotokoll från styrelsemöte (skyddat av lösenord) Budget/underhållsplan Info om felanmälan ”Direkt demokrati”: - medlemmarna får lämna kommentarer på hemsidan - medlemmarna röstar via Internet

21 Kan detta fungera? En del av ”Demokratiseringspaketet” ger möjlighet för medlemmarna att engagera sig. Det är också meningen att de gör det, annars fungerar det inte (inte bättre än innan). Finns det andra fällor/nackdelar som jag missat?

22 Ska vi rösta? Stämman kan rösta för/emot varje punkt:
Förslag 1: annonsera styrelsemöte Förslag 2: bjuda in frivilliga till styrelsemöte Förslag 3: offentliggöra styrelseprotokoll Förslag 4: ”Aktiv demokrati” på anslagstavlorna Förslag 5: hemsida på Internet (med eller utan valmöjlighet)

23 För mer info…


Ladda ner ppt "Demokratiseringspaket för Bostadsrättsföreningar"

Liknande presentationer


Google-annonser