Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Motioner Brf Kumlet18 Maj 2011, årsstämma. Datum2 Motioner K42 Tersmeden-Lundquist • Nr 1. Vill återinföra teknisk-förvaltare för hela Kumlet18. Motivering:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Motioner Brf Kumlet18 Maj 2011, årsstämma. Datum2 Motioner K42 Tersmeden-Lundquist • Nr 1. Vill återinföra teknisk-förvaltare för hela Kumlet18. Motivering:"— Presentationens avskrift:

1 Motioner Brf Kumlet18 Maj 2011, årsstämma

2 Datum2 Motioner K42 Tersmeden-Lundquist • Nr 1. Vill återinföra teknisk-förvaltare för hela Kumlet18. Motivering: Förr hade vi täta kontakter med en som förvaltade hela fastigheten via både personliga kontakter och direkta mejl-smskontakter som gagnade fullgoda service för alla i fastigheten.

3 Datum3 Motioner K42 Tersmeden-Lundquist Nr 2: Vem har allt ansvar framför isiga och grusiga framför gatornans entré till vår fastighet. ( En fördel att ha teknisk förvaltare)

4 Datum4 Motioner K42 Tersmeden-Lundquist • Nr 3: Byte av fönstrena enligt senaste beslut vid BRF i fjol? Inget har hänt? Vi vågar inte anlita styrelsens skötsel vilket blir automatiskt drabbar varende bostadsrättsägare ifall det blir fel på allt byte av fönstren. Därför måste vi ha fullgaranti av styrelsen innan vi godkänner årsmötets beslut.

5 Datum5 Motioner K42 Tersmeden-Lundquist • Nr 4: Automatisk belysning i källaren uteblev trots beslut från senaste Brf:s möte. Inget har genomfört.

6 Datum6 • Nr 5: Öppen spis fortfarande ur funktion. Styrelsens ansvar som beställare. Inga åtgärder eller reklamationer från styrelsens sida på beställda företag. Motioner K42 Tersmeden-Lundquist

7 Datum7 Motioner K42 Tersmeden-Lundquist • Nr 6: Nygammal motion igen även en viss framgång: Tidigare motionerade vi för glas-tidnings-plast, metall och papp-container i källaren. Utmärkt men endast för glas och tidningar. Vill därför återmontionera för att få flera container som resterande ovan.

8 Datum8 Motioner G45 Hemmings • Enligt förvaltningsberättelsen i senaste årsredovisningen för 2009 skulle styrelsen se över framtida avgifter under hösten 2010. Vilket beslut har styrelsen tagit och vad är aktuell status? • Jag motionerar för att årsstämman tar ett beslut om att sänka årsavgiften till 0 kr. • Jag vet att det är styrelsen som fattar beslut om avgift, men som medlem anser jag att utifrån föreningens extremt goda ekonomiska ställning samt nedanstående argument, så finns det I nuläget inga starka skäl till att ta ut årsavgift av föreningens medlemmar. Det är nuvarande medlemmar som skall ha nytta av den goda ekonomin, inte framtida köpare. • Det finns inget självändamål till att lägga pengar på hög mär Brf har en behållning I kassan som överstiger 11 miljoner kronor och därtill inte har några externa skulder. Inga store kostnadskrävande reparationer finns så vitt jag vet inplanerade och det finns dessutom en dold tillgång I den obebyggda vinden. Fastigheten har därtill även ett taxeringsvärde som överstiger 58 miljoner, men som är bokfört som endast ca 12 miljoner, även här finns övervärde som inte finns bokförda.

9 Datum9 Motioner G45 Hemmings

10 Datum10 Motioner G45 Hemmings

11 Datum11 Motioner G51 Vesterlund Motion 1. Bygga om terrassen med bl.a. golv, lampor, möbler och grill

12 Datum12 Motioner G51 Vesterlund Motion 2. Bygga dusch, bastu och bubbelpool i källaren. Bygga dusch, bastu och bubbelpool i källaren. Använda en del av cykelgaraget


Ladda ner ppt "Motioner Brf Kumlet18 Maj 2011, årsstämma. Datum2 Motioner K42 Tersmeden-Lundquist • Nr 1. Vill återinföra teknisk-förvaltare för hela Kumlet18. Motivering:"

Liknande presentationer


Google-annonser