Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-06-301 Arbete-Energi-Effekt Mekaniskt arbete Rörelseenergi-Lägesenergi Energiprincipen Mekanikens gyllene regel Effekt Verkningsgrad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-06-301 Arbete-Energi-Effekt Mekaniskt arbete Rörelseenergi-Lägesenergi Energiprincipen Mekanikens gyllene regel Effekt Verkningsgrad."— Presentationens avskrift:

1 2014-06-301 Arbete-Energi-Effekt Mekaniskt arbete Rörelseenergi-Lägesenergi Energiprincipen Mekanikens gyllene regel Effekt Verkningsgrad

2 2014-06-302

3 3

4 4 Mekaniskt arbete Man uträttar ett mekaniskt arbete när man använder en kraft för att förflytta ett föremål i kraftens riktning. Arbete = kraft x väg W = F x S Kraft mäts i Newton förkortas N Arbetet får då enheten Newtonmeter förkortas Nm = Joule förkortas J Sträckan (vägen) mäts i meter förkortas m

5 2014-06-305

6 6 Energi är lagrat arbete Energi mäts därför också i enheterna Nm eller J

7 2014-06-307 Energiprincipen säger att energi inte kan skapas eller förstöras.

8 2014-06-308

9 9 Exempel på energiformer Mekanisk energi (rörelseenergi, lägesenergi) Elektrisk energi Kärnenergi (kärnkraft) Strålningsenergi Kemisk energi (livsmedel, bränslen) Värmeenergi (Termiskenergi)

10 2014-06-3010 Det man vinner i kraft förlorar man i väg Mekanikens gyllene regel

11 2014-06-3011 Lutande plan

12 2014-06-3012

13 2014-06-3013 Hävstången

14 2014-06-3014 Blocket

15 2014-06-3015 Skruven

16 2014-06-3016 Effekt Hur mycket arbete som uträttas på en viss tid Effekt = Arbete/Tid Enhet: Watt (W) 1 W = 1Nm/s = 1Joule/s

17 2014-06-3017 När du sprang i trappan förflyttade du dig 6 meter i höjdled. S=6m Arbetet du uträttade blir då W= 600N X 6m = 3600Nm eller Joule Om du väger 60kg använde du kraften 600N F=600N Om du sprang upp för trappan på tiden 6 sekunder t=6s Den effekt du utvecklar är då 3600J/6s = 600J/s eller 600W

18 2014-06-3018 Verkningsgrad Utnyttjad energi / Tillförd energi

19 2014-06-3019 Till en motor tillför man energin 20000 J. Av detta omvandlas 3000 J till nyttig energi. a) Vad händer med resten av energin? b) Hur stor är motorns verkningsgrad? Beräkning av verkningsgrad b) Verkningsgraden = 3000J / 20000J = 0,15 =15%


Ladda ner ppt "2014-06-301 Arbete-Energi-Effekt Mekaniskt arbete Rörelseenergi-Lägesenergi Energiprincipen Mekanikens gyllene regel Effekt Verkningsgrad."

Liknande presentationer


Google-annonser