Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Väder klimat. Väder vs klimat  Väder temperaturer, luftryck, vindförhållanden, nederbörd luftfuktighet molnigheter/sol (för stunden, kortare tidsperioder)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Väder klimat. Väder vs klimat  Väder temperaturer, luftryck, vindförhållanden, nederbörd luftfuktighet molnigheter/sol (för stunden, kortare tidsperioder)"— Presentationens avskrift:

1 Väder klimat

2 Väder vs klimat  Väder temperaturer, luftryck, vindförhållanden, nederbörd luftfuktighet molnigheter/sol (för stunden, kortare tidsperioder)  Klimat temperaturerlufttryckvindförhållandennederbördluftfuktighetmolnighet/sol (30 års medelvärden)

3 Atmosfären  Lufthav, ”skyddande täcke”  -18 o C  +15 o C  Kväve, syre, andra gaser ex argon koldioxid men även salter, växtpollen, vulkanisk aska och luftföroreningar  Fyra olika lager: troposfären, stratosfären, mesosfären och termosfären

4

5 Troposfären  0 – 15 km  större delen av atmosfärens luft  i princip all vattenånga  här utspelar sig väder  temp. sjunker med 6 – 7 o C per km  tropopausen, 10-15 km, ca -50 – -80 o C

6 Stratosfären  15 – 50 km  temp. först konstant, 0 o C vid stratopausen  varm luft överst, kall luft nederst  ozonlagret, UV-strålning

7 Mesosfären  50 – 80 km  temp. minskar med höjden, 0C – -90 o C  dåligt utforskad –ovan maximal flyghöjd –under minimal höjd för rymdfarkoster

8  Norrsken vid den amerikanska flygbasen Eielson i Alaska  Norrsken förekommer i Jonosfären på ca 110-120 km höjd

9  De gröna områdena visar norrsken (övre området) och sydsken.

10 Vattenånga Atmosfären innehåller alltid en viss mängd vattenånga • Mättnadsfuktighet: –den faktiska mängd vattenånga luften innehåller (g/m3, g/kg) –-10º C: 2,4 g/m 3 –+30º C: 30,1 g/m 3  Relativ fuktighet: –den andel (%) av den maximala mängd vattenånga luften kan innehålla vid den aktuella temperaturen OBS! Luftens förmåga att innehålla vattenånga Stiger med ökad temperatur!

11 Jordens energibalans  In - kortvågig strålning (ljus)  Ut - långvågig strålning (mörk)

12 Årstider

13 Jordaxeln  Jordaxeln är riktad mot Polstjärnan  Jordaxeln lutar 23,5 grader

14 En resa genom atmosfären  http://www.youtube.com/watch?v=3CerJbZ- dm0 http://www.youtube.com/watch?v=3CerJbZ- dm0 http://www.youtube.com/watch?v=3CerJbZ- dm0


Ladda ner ppt "Väder klimat. Väder vs klimat  Väder temperaturer, luftryck, vindförhållanden, nederbörd luftfuktighet molnigheter/sol (för stunden, kortare tidsperioder)"

Liknande presentationer


Google-annonser