Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är väder?.  Varm luft stiger, kall luft sjunker (varm luft är lättare än kall luft)  Varm luft kan hålla mer vattenånga än kall luft  Det blåser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är väder?.  Varm luft stiger, kall luft sjunker (varm luft är lättare än kall luft)  Varm luft kan hålla mer vattenånga än kall luft  Det blåser."— Presentationens avskrift:

1 Vad är väder?

2  Varm luft stiger, kall luft sjunker (varm luft är lättare än kall luft)  Varm luft kan hålla mer vattenånga än kall luft  Det blåser ALLTID från högtryck till lågtryck  Landmassa värms upp fortare än vatten, men kyls också ner fortare. Vattnet behåller värmen längre än land.

3  Mängden luft ovanför huvudet  Högtryck = mycket luft (överskott)  Lågtryck = lite luft (underskott)  Högtryck eller lågtryck beror på solens instrålning  Konstant lågtryck vid ekvatorn

4  Vind är luft i rörelse  Strävar efter att jämna ut tryckskillnader (mellan högtryck och lågtryck)  Det blåser alltid från högtryck (överskott) till lågtryck (underskott)  Pga av corioliskraften så snurrar vindarna åt höger på nhk, åt vänster på shk

5 Förklara varför det blir så här:

6

7

8  Årstidsvind  Under sommaren byggs ett stort L upp i inre Asien (varför?)

9  Daggpunkt – den punkt då gas kondenseras till vattendroppar  Konvektion – när varm luft stiger, kyls ned och daggpunkten nås  Kondensationskärnor: nödvändiga för molnbildning.

10

11  Konvektionsnederbörd Varm luft stiger, kyls ned, det börjar regna.  Frontnederbörd Varmfront möter kallfront. Varmfronten pressas upp av kallfront, kyls ned, börjar regna.  Orografisk nederbörd Fuktiga vindar från havet pressas upp av landmassa/berg, kyls ned, börjar regna.

12  Hurricanes (USA), Tyfoner (Asien), Cykloner (Australien)  Katrina drabbade New Orleans 2004. Dammarna brast och staden svämmande över. http://www.youtube.com/watch?v=gd8WiiX Nxho


Ladda ner ppt "Vad är väder?.  Varm luft stiger, kall luft sjunker (varm luft är lättare än kall luft)  Varm luft kan hålla mer vattenånga än kall luft  Det blåser."

Liknande presentationer


Google-annonser