Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Universum

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Universum"— Presentationens avskrift:

1 Universum http://www.youtube.com/watch?v=khySM1YBQvA&feature=fvwrel

2 Avstånd Ett ljusår är avståndet ljuset färdas på ett år, ungefär 900miljarder mil. • Närmsta stjärna utanför vårt solsystem är 4,3 ljusår bort, (Proxima Centauri) Avstånd från jorden är ca • Avståndet mellan solen och jorden är 26 228 450 000 000 000 km (ca 8 ljusminuter)

3 Universum : Innehåller hundratals miljarder galaxer Olika typer av galaxer: spiralformade spiralgalaxer stavspiralgalax elliptiskt formade oregelbundna spiralgalax Stavspiralgalax Elliptisk galax Varje galax innehåller hundratals miljarder stjärnor Oregelbunden galax

4 Vintergatan • Är en stavspiralgalax • Formad som en diskus med långa spiralarmar • Diametern är 100 000 ljusår • Tjockleken är 10 000 ljusår • Innehåller 200 miljarder stjärnor • Jorden 30 000 ljusår från galaxens centrum • Vintergatan roterar kring sitt eget centrum • Ett varv på 250 miljoner år = galaktiskt år • Granngalaxer: Stora och Lilla Magellanska molnen (dvärggalaxer), Andromedagalaxen 100´000 ljusår

5 Solsystemet Solen tillsammans med de planeter och andra himlakroppar (kometer, asteroider) som snurrar runt den.

6 Solen • Medelstor stjärna • 4,5 miljarder år gammal. Mitt i livet • Består främst av väte (ca 3/4) och helium (ca 1/4), men även ca 1,7% tyngre ämne som tex syre, kol, neon • väger cirka 1,99×10³⁰ kg, alltså 333 000 gånger jordens massa. • Omkring 99 % av hela solsystemets massa finns i solen • Ekvatorns omkrets 4,4 miljoner km, jorden 40 000 km • Solen är 330 000 ggr tyngre än jorden. • Gravitationen på solen =274m/s², jordens = 9,78m/s 2 • Hur skulle vi må av denna gravitation?

7 Solens energi • 15 miljoner grader i solens kärna, 6000 grader på solytan. • Fusion = atomsammanslagning H + H  He + energi • Ca 4 miljoner ton av solens massa omvandlas till energi varje sekund • Energin sänds ut som ljus och värme • Liten del av den här energin når jorden genom strålning. • All fusion sker i kärnan • 10 000 – 170 000 år innan ljuset (fotonerna, energin) når solens yta • Det solljus som lyser på dig just nu har fötts av kärnreaktioner i solens inre för någon miljon år sedan.

8 Protuberanser och solvindar • http://www.youtube.com/watch?v=HvJfjVdJ79o&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=HvJfjVdJ79o&feature=related • Protuberanser = Utbrott på solen, väldiga eldtungor av gas som kastas ut i rymden • Elektriska strömmar i solen ger starka magnetiska fält som leder till utbrott • 11 års cykler, nästa topp år 2014 • Solvindar = partiklar som slungas ut vid protuberanserna • Solvindar består mestadels av protoner och elektroner. När partiklarna når jorden så skyddas den av vår atmosfär. Partiklarna dras mot jordens magnetiska poler, nord- och sydpolen  Norrsken/polarsken. Vid mycket kraftfulla så kan elektronik och kraftanläggningar slå ut.

9 Livet på jorden • Helt beroende av solen • Solstrålningen ger oss en lagom temperatur i atmosfären • Värmen ger vindar och strömmar i haven  temperaturen på jorden jämnas ut • Vissa delar av strålningen är farlig tex ultraviolett strålning. Den skulle kunna döda livet på jorden om den inte hejdas av jordens magnetfält och ozonlagret som finns i atmosfären. • Solens strålar behövs för att fotosyntesen i växterna ska fungerar och syrgas bildas. vatten + koldioxid + solljus  druvsocker + syrgas

10 Att fundera på Jag tror att himlen är blå för att våra ögon ser blåa färger starkast Jag tror att himlen är blå för att det blå ljuset innehåller mest energi Jag tror att det blå ljuset sprids mest i atmosfären eftersom det har kortast våglängd Egentligen är himlen nästan svart, men p.g.a. brytningen i atmosfären blir det en synvilla och den ser blå ut Om solljuset är vitt. Varför är himlen blå?

11 Planeter • Liten himlakropp i bana kring en stjärna. • Vårt solsystem har 8 st planeter. • Kan du vilken ordning de kommer? • Vi börjar med den som befinner sig närmast solen.

12 Merkurius

13 Venus

14 Jorden/Tellus

15 Mars

16 Asteroider • Småplaneter/dvärgplaneter • Mellan Mars och Jupiter finns det tusentals asteroider. • Storleken varierar från storleken på nordens länder till ett klippblock. De flesta har en storlek som ett berg eller klippblock.

17 Jupiter

18 Saturnus

19 Uranus

20 Neptunus

21 Månar • Är något som kretsar kring en planet eller asteroid. • Månarna kan vara stora eller små, runda eller ojämna, bestå av sten eller frusna isklumpar.

22 Kometer • Smutsiga snöklot som kretsar kring solen i avlånga banor • När kometerna kommer närmare solen tinar de upp och får en svans av gas. • Mest kända kometen är Halleys komet. Ett varv tar 76år. Den syntes 1986 och nästa gång blir år 2062.

23 Läxa Uppgift 1. Förklara hur universum är uppbyggt genom att förklara hur följande begrepp hänger ihop. himlakroppar (planeter, månar, asteroider, kometer), solsystem, galaxer och universum Uppgift 2. Månen, Mars och Merkurius har väsentligt fler kratrar orsakade av meteriter än vad till exempel jorden har. Varför är det så? Välj ett av de fyra alternativen och motivera ditt val. • A. Det beror på att jorden är mycket större och därför träffas lättare av meteoriter. • B. Det beror på att de saknar eller har väldigt tunn atmosfär jämfört med jorden. • C. Det beror på att de inte har hav som skyddar mot meteoriter • D. Det beror på att det inte finns så många asteroider i närheten av jorden.


Ladda ner ppt "Universum"

Liknande presentationer


Google-annonser