Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Universum uppkomst.  Porten till universum – The hubble telescope  mcBV-cXVWFw mcBV-cXVWFw.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Universum uppkomst.  Porten till universum – The hubble telescope  mcBV-cXVWFw mcBV-cXVWFw."— Presentationens avskrift:

1 Universum uppkomst

2  Porten till universum – The hubble telescope  http://www.youtube.com/watch?v= mcBV-cXVWFw http://www.youtube.com/watch?v= mcBV-cXVWFw http://www.youtube.com/watch?v= mcBV-cXVWFw  Om att inte förstå men ändå få en inblick …..

3 Naturvetenskapliga världsbildens framväxt  Geocentrisk världsbild Jorden var universums centrumJorden var universums centrum  Passade in i det religiösa tankesättet

4 Naturvetenskapliga världsbildens framväxt  Heliocentriska världsbilden Solen i centrum av solsystemetSolen i centrum av solsystemet  Copernicus idéer från 1500-talet  Kontroversiella tankar i en religiös tid

5 Naturvetenskapliga världsbildens framväxt  Den heliocentriska världsbilden stärks Galileo Galilei observerade bland annat att solen är en stjärna bland många andra – ej unikGalileo Galilei observerade bland annat att solen är en stjärna bland många andra – ej unik  Newton förklarar planeternas elliptiska banor med hjälp av gravitationskraften

6 Universums uppkomst  Allt har en början… En enorm explosion/ utvidgning Big Bang!

7 Universums uppkomst  Big bang Snabb utvidgning från koncentrerat tillstånd av energiSnabb utvidgning från koncentrerat tillstånd av energi Mycket som talar för denna teoriMycket som talar för denna teori  Främst att universum växer & att avstånd mellan olika galaxer ökar  Alltså, från början måste universum varit väldigt litet.. Ingenting som talar emot!Ingenting som talar emot!

8 Universums uppkomst  Big bang  Skedde för ca 14 miljarder år sedan Före smällen – Ej materiaFöre smällen – Ej materia Endast en het soppa av strålning (Energi)Endast en het soppa av strålning (Energi) Energin expanderade och temperaturen sjönk…så småningom!Energin expanderade och temperaturen sjönk…så småningom!

9 Universums uppkomst  …och en fortsättning  Efter Big bang  Direkt efter utvidgningen –extremt VARMT!  Neutroner, protoner och elektroner bildades = MATERIA Efter ca 100 000 år förenades protoner & elektroner till s.k. väteatomerEfter ca 100 000 år förenades protoner & elektroner till s.k. väteatomer

10 Universums uppkomst  Efter Big bang Universum fortsatte att utvidgasUniversum fortsatte att utvidgas Stjärnor & galaxer bildades ur gas- & stoftmolnStjärnor & galaxer bildades ur gas- & stoftmoln  Vilken är vår galax?  Vintergatan, vår galax ca 12 miljarder år gammal

11 Universums uppkomst  Belägg för Big bang-teorin: Framförallt att universum utvidgasFramförallt att universum utvidgas  Hur kan man veta att universum utvidgas?  När man tittar på avlägsna galaxer så ser man att ju längre bort de är, desto fortare rör de sig bort från oss. Detta är kännetecknet på att något expanderar.

12 Universums uppkomst  Universum utvidgas Einstein först ut, universum kan inte vara statiskt! Tvivlade dockEinstein först ut, universum kan inte vara statiskt! Tvivlade dock  I slutet av 1920-talet, Hubble stärkte denna teori  Alla galaxer avlägsnar sig från varandra

13 Planeterna  I vårt planetsystem (planeter som kretsar runt solen) finns i huvudsak 8 huvudplaneter  Jordliknande  Merkurius, Jorden, Venus & Mars  Jätteplaneter  Jupiter, Saturnus, Uranus & Neptunus  Vad hände med Pluto?

14 Pluto  I korthet så är Pluto dels för liten till storlek då den inte påverkar andra kroppar i sin omgivning samt att dess gravitation är för liten vilket ger Pluto en elliptisk form.  Ett undantag – ok men flera – inte ok.

15 Månen  Månen är troligtvis en bit av jorden som slogs loss för länge sedan av en förbipasserande himlakropp.  1 månad = Den tid det tar för månen att ta sig ett varv runt jorden  1 Dygn = ett varv för jorden runt sin egen axel  1 år = ett varv för jorden runt solen

16 Universums uppkomst  Solens ursprung  Solen är en stjärna En stjärna bildas genom att stoftrika gasmoln dras sammanEn stjärna bildas genom att stoftrika gasmoln dras samman  Solen bildades för ca 5 miljarder år sedan  Solen är lysande och avger värme – VARFÖR?

17 Universums uppkomst  Solens ursprung (forts.)  Inuti solen/ stjärnor kolliderar atomkärnor och omvandlas till helium  Den frisatta energin avges då som strålning och värme Vår sol omvandlar varje sekund ca 4 miljoner ton väte till energi!!!!Vår sol omvandlar varje sekund ca 4 miljoner ton väte till energi!!!!

18 Universums uppkomst  Solens ursprung (forts.)  Utan denna energi?  Inget liv på jorden  Kan solen någon gång slockna? Svar: Ja! Väteförrådet beräknas räcka i ytterliggare 5 miljarder år….Svar: Ja! Väteförrådet beräknas räcka i ytterliggare 5 miljarder år….

19 Universums uppkomst  En stjärna slocknar  Så småningom tar väteförrådet slut  Stjärnan drar sig samman och heliumkärnor slås samman  Kol, syre & kväve bildas  Stjärnan exploderar, s.k. supernova  Grundämnena kastas ut och kan ingå som material i nya stjärnor och planeter

20 Universums uppkomst  Jordens utveckling  Bildades för ca 4,6 miljarder år sedan  Ogästvänlig plats, kollisioner med kometer, vulkanutbrott, jordskalv m.m.  Ständiga regn gjorde jorden till en simbassäng  Jorden växer och svalnar så småningom

21 Universums uppkomst  Jordens utveckling (ca 2 miljarder år sedan)  Jordskorpan svalnar och når så småningom över vattennivån  Kontinentalplattor börjar formeras

22 Universums uppkomst  Jordens utveckling

23 Universums uppkomst  Jordens utveckling  ”Pangea” bildas (250 milj. år sedan)  Plattorna rör sig idag mellan 9 – 90 mm per år och orsakar jordbävningar världen över  Jordbävningar i Sverige?  Ja, vanligt men under 4 på richterskalan (ej märkbart)

24 Pangea –till- Idag

25 Universums uppkomst  Kometer Består mestadels av frusen gas, is och stoftBestår mestadels av frusen gas, is och stoft Möjligen härstammar vatten och kol från just dessa kometnedslagMöjligen härstammar vatten och kol från just dessa kometnedslag  Bilden visar en komet som upphettas av solens strålning

26 Universums uppkomst  Sjön Siljan Kom till genom kollision med rymdmaterial (komet)Kom till genom kollision med rymdmaterial (komet)

27 Universums uppkomst  Förklara för varandra! När & hur skedde ”Big bang”När & hur skedde ”Big bang” Vilket är det starkaste beviset för detta?Vilket är det starkaste beviset för detta? Förklara hur väteatomer bildades, ange gärna i form utav tidsaxelFörklara hur väteatomer bildades, ange gärna i form utav tidsaxel Varför är solen varm och lysande?Varför är solen varm och lysande? Kontinentalplattor, Vad är det?Kontinentalplattor, Vad är det? Vad händer vid kollision mellan 2 plattor?Vad händer vid kollision mellan 2 plattor?


Ladda ner ppt "Universum uppkomst.  Porten till universum – The hubble telescope  mcBV-cXVWFw mcBV-cXVWFw."

Liknande presentationer


Google-annonser