Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ASTRONOMI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ASTRONOMI."— Presentationens avskrift:

1 ASTRONOMI

2 Syfte ”nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden”
”ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser” ”söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor” ”utveckla ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor” ”utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder” ”förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, teknik, miljö och samhälle” ”förutsättningar att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden”

3 Centralt innehåll Historiska, nutida upptäckter som har format världsbilden samt dess betydelse för teknik, miljö, samhälle samt människors levnadsvillkor, ex Big Bang, Einsteins relativitetsteori, Kopernikus, Ptolemaios, geo-, heliocentrisk världsbild… Världsbildens föränderlighet Atomslagens uppkomst, planeter, stjärnor, galaxer, avstånd, ljusår Uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer Universums uppkomst  religionens skapelseteori

4 Mål Förstå skillnaden mellan helio-, och geocentrisk världsbild
Kunna berätta om någon astronomisk upptäckt som har förändrat vetenskapen på något sätt (ex första resan till Månen?, vatten på Mars?) Få förståelse för teorin om Big Bang, samt hur man tror att planeterna och stjärnorna har kommit till Förstå hur de lätta samt de tyngre atomerna bildades i sb med Big Bang (att det finns isotoper i universum som inte finns på Jorden) Kunna redogöra i stora drag hur Jorden är uppbyggd och förstå hur Jordens uppbyggnad leder till naturkatastrofer Kunna redogöra för hur vårt solsystem är uppbyggt (vilka planeter, vad de består utav) Få en uppfattning om avstånd och storlekar i rymden Veta vad månar, asteroider, meteorer/meteoriter, kometer, svarta hål är Förstå faran med den kosmiska strålningen samt känna till den elektromagnetiska strålningen samt hur båda dessa påverkar oss Förstå att ex Big Bang, Einsteins relativitetsteori, är just teorier och en dag kan förändras; samt att det finns teorier som på annat sätt förklarar världens uppkomst

5 Metod För att nå G-målen:
Gör upp en planering för hur du ska lära dig målen. (räkna med ca 8 lektioner sammanlagt). Du ska redovisa målen dels genom att du gör en power point (med text och bilder) dels genom ett skriftligt prov på slutet, För att nå Vg, Mvg - målen: Du ska räkna med ca 2 lektioner till att lära dig målen. Dessa testas i form av skriftligt prov. Krutet ska du lägga på att göra ett fördjupningsarbete i astronomi. Genom det här arbetet, ska du visa att du förstår naturvetenskapliga texter (ex fr Illustrerad vetenskap) och att du kan förklara dem –vilket innebär att du ska redovisa ditt arbete för gruppen. Även här ska du skriva din text i en power point. Förslag på lämpliga titlar kommer på nästa sida.

6 Lämpliga filmer från AV-media (strömmande)
Hubbles universum : Stjärnor och svarta hål 28 min Jorden solen månen 13 min Solen månen och andra månar 9 min Rymden i fokus: Planeter 22 min (månar) Pussel: Nu reser vi till rymnden 18 min Universums hemligheter: Så föds en planet 28 min Resan till Mars: 28 min Big Bang: 12, 21 min Galaxer och mörk energi: 25 min Edwin Hubble: 15 min Einstein och relativitetsteorin: 15 min Einsteins sista gåta: 27 min Resan till Mars, att överleva: 45 min Universums hemligheter, grundämnenas ursprung: 27 min

7 Förslag på Vg-teman: Mvg-teman: Någon planet, ex Jupiter, Mars…
Asteroider Meteorer/meteoriter Kometer Rymdresor/astronomer Månen Dagens teleskop Stjärnbilder Mvg-teman: Mars, framtida Mars-resor Solsystemets månar Big Bang Stjärnors födelse/död Svarta hål Eisteins relativitetsteori Galaxer NASA Jorden/Jordliknande planeter?

8 Geocentrisk/ Heliocentrisk världsbild

9 En bråkdel av astronomihistoria…
Första månresan 1969

10 NASA - ESA ESA medlemmar:

11 Erövra Mars? Rymdsond Phoenix landar på Mars den 25 maj 2008

12 Vatten på Mars – svar: ja Första bemannade Marsresan 2033? (ESA)

13 Pluto Rymdsond ”New Horizonts” skickades iväg Är framme juli 2015

14 Hubble teleskop Uppskjuten 1990 Kretsar 600 km ovanför Jorden
10 Gbite info varje dag

15 Sombrero galaxen Framröstad som ”den bästa bilden” som är tagen av Hubble teleskopet Ligger 28 miljoner ljusår härifrån

16 Ant nebulosa Framröstad som ”näst bäst bild” tagen av Hubble teleskopet Ligger ca ljusår härifrån

17 Big Bang – den bästa teorin vi har?
Hände 13,7 miljarder år sedan –tror man Innan Big Bang – tror man - var universum oändligt litet, tätt och hett. Stora smällen inledde en process av expansion (universum utvigs) samt avsvalning (kyls ner).

18

19

20 Universums tidiga ålder
Under de första åren är universum en ”soppa” av fotoner, partiklar, antipartiklar, neutriner samt mörk materia. Perioden kallas för ”dark ages”. Temperaturen grader varmt… De första atomerna som bildas är H, He samt spår av Li.

21 De första stjärnorna… Bildas ca 200 miljoner efter Big Bang – tror man… Vår sol bildades 9,1 miljarder år efter Big Bang…eller 4,6 miljarder år sedan… Ungefär samtidigt bildades planeterna…

22 Vårt solsystem Består av 4 mindre stenplaneter samt 4 gasplaneter (samt en ”dvärgplanet: Pluto”) Stenplaneterna bildades av gas och stoft som trycktes ihop – är mindre än gasplaneterna för att det fanns begränsat med materia som kunde användas… Gasplaneterna trycktes utåt av solen (lättare än stenplaneterna)

23

24 Jordens uppbyggnad Är alla stenplaneter uppbyggda på samma sätt?
Hur är gasplaneterna uppbyggda?

25 Universum expanderar Finns olika modeller En av dem (från ESA):

26 Sen då?… Allt sugs ihop igen?

27


Ladda ner ppt "ASTRONOMI."

Liknande presentationer


Google-annonser