Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Universums uppkomst. 2 Mål för kursen Eleven skall  ha kunskap om den naturvetenskapliga världsbildens framväxt samt universums och jordens historia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Universums uppkomst. 2 Mål för kursen Eleven skall  ha kunskap om den naturvetenskapliga världsbildens framväxt samt universums och jordens historia."— Presentationens avskrift:

1 1 Universums uppkomst

2 2 Mål för kursen Eleven skall  ha kunskap om den naturvetenskapliga världsbildens framväxt samt universums och jordens historia  kunna förstå skillnaden mellan påståenden grundade på fakta och värderande ståndpunkter inom naturvetenskapen Skolverket

3 3  Varje tro har sitt sätt att förklara världens /universums uppkomst – Egypten (för 5000 år sedan)  Jorden är platt skiva med kupol ovanför, där solen, månen, planeterna och stjärnorna fästade. – Grekland (600-100 f.Kr.)  Jorden är rund (sjöfararens observationer, Aristoteles observationer vid månförmörkelse) – Grekland (150 e.Kr. )  Geocentriska modell – Orörliga, runda Jorden ligger i universums centrum(astronomen Ptolemaios) – Polen (1500-talet)  Heliocentriska modell - Solen. i centrum. Planeterna satt fast på klotrunda kristallsfärer och rör sig i cirkelformade banor runt solen. (präst och astronom Nikolaus Kopernikus) – Tyskland (1600 talet)  Heliocentriska modell utvecklas av Johannes Kepler (matematiker och astronom)– ellipsformade planetbanor  Galileo Galilei använde första gånger teleskop för sina observationer av planeter.  Isaac Newton förklarade planeternas rörelse som en följd av gravitation  Vetenskapen idag: BigBang - teori Världsbild förändras …

4 4  En enorm explosion  Expansion (utvidgning) Allt har en början…

5 5  Snabb utvidgning från koncentrerat tillstånd  Mycket som talar för denna teori  Ingenting som talar emot! Big Bang – Den stora smällen

6 6 Big Bang  Skedde för ca 15 miljarder år sedan  Före smällen – Ej materia, ej tid  Endast en het soppa av strålning (Energi)  Energin expanderade och temperaturen sjönk… så småningom!

7 7 Efter Big Bang  Precis efter Big Bang växte universum explosivt!  Inom loppet av 10 -35 sekunder blev universum upp 10 100 gånger större  Universum består endast av laddade partiklar: protoner och elektroner  Efter ca 380 000 år börjar dessa att rekombinera till neutrala atomer av typ väte och helium

8 8 Universums uppkomst  Efter ytterligare 400 miljoner år uppstod de första stjärnorna  Stjärnor har samlats i galaxer och galaxer i galaxhoppar  Universum fick långsamt den form som det har i dag med sina miljarder galaxer  Vintergatan, vår galax ca 12 miljarder år gammal

9 VäteatomHeliumatom 9 - - + +

10 10 Belägg för Big bang-teorin • Universum utvidgas (expanderar)  Detta kan man mäta med rödförskjutning (en form av Doppler-effekt)  Genom att ”räkna baklänges” kan man få fram att universum är ungefär 14 miljarder år gammalt (14 000 000 000 år) • Temperaturen i universum minskat

11 11 Belägg för Big bang-teorin Universum expanderas (utvidgas)  Einstein –lagt fram teori att universum kan inte vara statiskt!  I slutet av 1920-talet, Hubble stärkte denna teori  Alla galaxer avlägsnar sig från varandra

12 12 Cern skapar Big Bang i mikroformat  2010-12-07  Den stora partikelkrossaren LHC (Large Hadron Collider ) vid Cern i Schweiz har nu åstadkommit vad som beskrivs som ett Big Bang i miniatyr  Ett återskapande av förutsättningarna vid universums tillkomst.  Det har man gjort genom att låta blyjoner (Pb +4 ) kollidera i superfart, varvid man uppnår en temperatur på 10 triljoner grader C.  I det läget förvandlas blyjonerna till en så kallad kvark-gluonplasma med egenskaper som motsvarar universum någon miljondels sekund efter den stora ur-smällen

13 13 Solens ursprung Solen är en stjärna  En stjärna bildas genom att stoftrika gasmoln dras samman  Solen bildades för ca 5 miljarder år sedan  Solen är lysande och avger värme – VARFÖR?

14 14 Solens ursprung  Inuti solen/stjärnor vid extrema temperatur (15000000 o C) och tryck kolliderar väteatomer  Kärnreaktioner startas  Vätekärnor förenas till tyngre kärnor - heliumatomer (He) Detta kallas för FUSION

15 15 Solens ursprung  Den frisatta energin avges då som strålning och värme  Vår sol omvandlar varje sekund ca 4 miljoner ton väte till energi!

16 16 Solens ursprung  Födelse av solen tog 60 miljoner år  Utan denna energi, inget liv på jorden  Kan solen någon gång slockna? Svar: Ja! Väteförrådet beräknas räcka i ytterliggare 5 miljarder år….

17 17 En stjärna slocknar  Så småningom tar vätebränslet slut  Stjärnan drar sig samman och heliumkärnor slås samman  Kol, syre & kväve bildas  Stjärnan exploderar, s.k. supernova  Grundämnena kastas ut och kan ingå som material i nya stjärnor och planeter

18 18 Jordens utveckling  Runt solen fanns fasta partiklar kvar i den s.k. protoplanetära skivan. Dessa klumpade så småningom ihop sig till planeter  Jorden bildades för ca 4,6 miljarder år sedan  Ogästvänlig plats med kollisioner med kometer, vulkanutbrott, jordskalv m.m.  Kometer för med sig vatten, koldioxid, metangas.  Dessa ämnen bildar den första atmosfären

19 19 Kometer  Består mestadels av frusen gas, is och stoft  Möjligen härstammar vatten och kol från just dessa kometnedslag Bilden visar en komet som upphettas av solens strålning

20 20 Jordens utveckling Sjön Siljan i Dalarna  En nedslagskrater som är cirka 377 miljoner år gammal  Kom till genom kollision med rymdmaterial (komet)

21 21 Jordens utveckling  Jorden är varm, halvsmält! • Krockarna med kometer frigör värmeenergi • Radioaktiva reaktioner i planetens centrum frigör också värmeenergi • Differentiering (uppdelning) sker • Tunga grundämnen (Fe, Ni, U) sjunker in mot mitten • Lättare grundämnen (Ca, Al) kvar på ytan  Så småningom sjunker temperaturen tillräckligt för att det skall bildas en jordskorpa

22 22 Jordens utveckling  I takt som Jorden svalnade övergick (kondenserade) vattenånga till vatten  Ständiga regn pågått i miljontals år  Sjöar och hav bildas  Efter ca 2 miljarder år jordskorpan svalnar och når så småningom över vattennivån  Kontinentalplattor börjar formeras

23 23 Jordens utveckling  Superkontinent ”Pangea” bildas 250 miljoner år sedan  Plattorna rör sig idag mellan 9 – 90 mm per år och orsakar jordbävningar världen över I Sverige?  Ja, vanligt men under 4 på richterskalan (ej märkbart)

24 24 Pangea –till- Idag


Ladda ner ppt "1 Universums uppkomst. 2 Mål för kursen Eleven skall  ha kunskap om den naturvetenskapliga världsbildens framväxt samt universums och jordens historia."

Liknande presentationer


Google-annonser