Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekosystem - Sjön. Insjön som ekosystem Strandzonen Djupbottenzonen Fria vattnet starr kaveldun vass näckros andmat ålnate växt- och djurplankton bakterier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekosystem - Sjön. Insjön som ekosystem Strandzonen Djupbottenzonen Fria vattnet starr kaveldun vass näckros andmat ålnate växt- och djurplankton bakterier."— Presentationens avskrift:

1 Ekosystem - Sjön

2 Insjön som ekosystem Strandzonen Djupbottenzonen Fria vattnet starr kaveldun vass näckros andmat ålnate växt- och djurplankton bakterier snäcka märlkräfta gädda braxen abborryngel and dykare mygglarv mört

3 Två sjötyper Näringsfattiga sjöar Näringsrika sjöar Vad skiljer dem åt??

4 Näringsfattiga sjöar •Lite mineraler (gödningsmedel) p g a urberg och moränmark (barr- och fjällskog) •Gles och artfattig växtlighet i strandzonen •Planktonfattigt vatten •Stort siktdjup •pH lägre än 7 (lite surt) •Vitmossa trivs - indikator på sur omgivning

5 Näringsrika sjöar •Omges av bördig och kalkrik mark •Mycket mineralämnen som göder växterna •Tät och artrik växtlighet i strandzonen •Litet siktdjup •pH 7-8 (lite basiskt) •Risk för syrefattig botten •Kallas ibland fågelsjöar •Kaveldun trivs – indikator på näringsrik sjö

6 Vad händer med sjön Under de fyra årstiderna???

7 Sjön och årstiderna Vinter Vind 0°C 4°C •Sötvatten har störst densitet vid +4°C •Vattnet cirkulerar inte på vintern

8 Sjön och årstiderna Vår •Isen tinar och vattnet värms av solen •Allt vatten har samma temperatur, +°4C Vind 4°C Mineraler upp till ytan Syre ner till botten Detta kallas för vårcirkulation som leder till algblomning

9 Sjön och årstiderna Sommar •Varmt ytvatten flyter på kallare bottenvatten. Vind _______________________________________ 4°C 9°C 16°C 20°C Språng- skikt Det så kallade språngskiktet delar upp vattnet i en kallare och en varmare del. I den kallare delen står vattnet stilla.

10 Sjön och årstiderna Höst •Vattnet kyls av. Vindarna får vattnet att cirkulera. •Allt vatten har samma temperatur, +°4C Vind 4°C Mineraler upp till ytan Syre ner till botten Kallas för höst- cirkulation som kan, om det är varm höst, leda till algblomning

11 •Onaturligt stor mängd mineralämnen leder till övergödda sjöar (kväve och fosfor) •Försurad nederbörd leder till försurade sjöar (kväve och svavelföreningar) •Arter försvinner – den biologiska mångfalden urholkas •Fågellivet förändras •Kalkning hjälper för stunden •Vad kan vi göra för att stoppa detta? Miljöproblem och sjöar

12


Ladda ner ppt "Ekosystem - Sjön. Insjön som ekosystem Strandzonen Djupbottenzonen Fria vattnet starr kaveldun vass näckros andmat ålnate växt- och djurplankton bakterier."

Liknande presentationer


Google-annonser