Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lina Hedman, forskare i kulturgeografi Institutet för bostads- och urbanforskning BOENDEKARRIÄRER I ETT LÅNGSIKTIGT INDIVIDPERSPEKTIV.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lina Hedman, forskare i kulturgeografi Institutet för bostads- och urbanforskning BOENDEKARRIÄRER I ETT LÅNGSIKTIGT INDIVIDPERSPEKTIV."— Presentationens avskrift:

1 Lina Hedman, forskare i kulturgeografi Institutet för bostads- och urbanforskning lina.hedman@ibf.uu.se BOENDEKARRIÄRER I ETT LÅNGSIKTIGT INDIVIDPERSPEKTIV

2 OM STUDIEOMRÅDET: BOENDEKARRIÄRER UNDER LÅNG TID • Mycket tidigare forskning om segregation och etniska skillnader i flyttmönster • Dock: de flesta studier av etniska skillnader i flyttbeteende/områdesval fokuserar på en enskild flytt (år/kortare tidsperiod) • Ex. Skillnad i benägenhet att flytta in i/lämna resurssvaga områden • Longitudinella studier för att kunna mäta mönster/skillnader över långa tidsperioder • Områdesstudier – hur länge ngn bor i samma (typ av) område • Studier utifrån bostadstyp – hur länge innan ngn lämnar/flyttar in i ett visst segment • GeoSweden – möjlighet att följa individer under 19 år (1990-2008)

3 BOSTADSKARRIÄRER ÖVER TID • Nordiskt forskningsprojekt om etnisk boendesegregation i Sverige, Norge, Finland och Danmark • Denna delstudie (Finland, Danmark, Sverige): analysera hur lång tid det tar för infödda resp. minoritetsgrupper att flytta in i äganderätt • Strategi: survival analysis – mäta tiden från en gemensam startpunkt till dess att en händelse (flytt till äganderätt) inträffar. • Urval: • Boende i huvudstadsregionerna • Mellan 25 och 34 • Ej bor i äganderätt • Uppfyller samtliga kriterier någon gång 1991-2000 (detta år = startpunkt) • Bor i Sverige minst sex på varandra följande år (inkl. startåret)

4 PRELIMINÄRA RESULTAT: HUR STOR ANDEL HAR INTE FLYTTAT IN I ÄGANDERÄTT? Uppföljningsår

5 PREL. RESULTAT (FORTS): SKILLNAD BEROENDE PÅ FÖDELSELAND FödelselandOddskvotp-värde • SverigeReferenskategori • Västländer0,856.000 • Östeuropa0,611.000 • Afrika och västra Asien0,382.000 • Resten av Asien0,711.000 • Central- och Sydamerika0,492.000 • Med kontroll för diverse (de vanligaste) variablerna avseende demografi och socio- ekonomisk status (och period samt uppföljningsår)

6 OMRÅDESKARRIÄRER ÖVER TID • Svensk studie (med internationella kollegor): följer individers boendekarriär avs typ av område över 18 (19) år, (1991-2008) (1990-2008) • I huvudsak deskriptiv studie • Urvalsgrupp: Samtliga individer boende i Stockholm som: • Var mellan 16 och 25 år 1990 • Bodde med sina föräldrar 1990 • Flyttade hemifrån och inledde den egna boendekarriären 1991 • Områdestyper baserade på andel låginkomsttagare i området (de 500 närmaste grannarna i arbetsför ålder) • Kvintilindelning: Kvintil 1 = lägst andel låginkomsttagare. Kvintil 5 = högst andel låginkomsttagare

7 INDIVIDER UPPVUXNA I KVINTIL 1 (LÄGST ANDEL LÅGINKOMSTTAGARE)

8 INDIVIDER UPPVUXNA I KVINTIL 5 (HÖGST ANDEL LÅGINKOMSTTAGARE)

9 INVANDRADE FRÅN ”ICKE-VÄSTLÄNDER”, UPPVUXNA I KVINTIL 5 (HÖGST ANDEL LÅGINKOMSTTAGARE)

10 SLUTSATSER FRÅN GRAFERNA • Det finns ett samband mellan vilken typ av område du ”växer upp” i och vilken typ av område du hamnar i 18 år senare • Personer som bor med sina föräldrar i kvintil 5-områden (högst andel låginkomsttagare) är betydligt mer benägna att aldrig lämna denna typ av område • Personer födda i ”icke västländer” som bor med sina föräldrar i kvintil 5- områden (högst andel låginkomsttagare) är betydligt mer benägna än motsvarande grupp svenskfödda att aldrig lämna denna typ av område • Dock: mycket sker på vägen. Trots likheter mellan ”uppväxtområde” och ”slutområde” har en majoritet bott i ett eller flera andra typer av områden. Detta gäller inte i lika stor utsträckning (invandrade) personer uppväxta i kvintil 5-områden.

11 JAHA – OCH? • Observera: graferna berättar inte om boendesituationen är bra eller dålig, inte heller om den är självvald eller ej • Dock: kan det finnas negativa konsekvenser av att bo i kvintil 5 under lång tid? • Internationella studier: grannskapseffekter förvärras med lång exponering • Uppföljande studie (preliminära resultat): • Det finns ett negativt samband mellan antal år spenderade i kvintil 5 och inkomst från arbete för denna population • Detta samband gäller trots (de vanliga) kontrollvariabler samt ett försök att kontrollera för selektion (fixed-effects model)

12 DESKRIPTIVT SAMBAND (OBSERVERA: SELEKTION SISTA ÅREN!)

13 TACK! • Vid frågor, kommentarer eller för att ta del av studierna (när de blir färdiga…), kontakta: lina.hedman@ibf.uu.se


Ladda ner ppt "Lina Hedman, forskare i kulturgeografi Institutet för bostads- och urbanforskning BOENDEKARRIÄRER I ETT LÅNGSIKTIGT INDIVIDPERSPEKTIV."

Liknande presentationer


Google-annonser