Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Student Ekonomi Erik Nygårds Hang-Jin Lee Vina Balaghi Projektarbete 2 732G22 Grunder i statistisk metodik Ht-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Student Ekonomi Erik Nygårds Hang-Jin Lee Vina Balaghi Projektarbete 2 732G22 Grunder i statistisk metodik Ht-08."— Presentationens avskrift:

1 Student Ekonomi Erik Nygårds Hang-Jin Lee Vina Balaghi Projektarbete 2 732G22 Grunder i statistisk metodik Ht-08

2 Syfte och Bakgrund Vanliga uppfattningar om studenters ekonomi är.  Studenters ekonomi är mycket dålig!  Studenter tvingas låna av föräldrar och vänner eller jobba för att klara sin ekonomi.  För att reda ut dessa vanliga uppfattningar har vi försökt svara på dessa tre frågor.

3 Frågeställningar 1. Hur klarar studenterna sin ekonomi och vad gör de om pengarna tar slut? Är någon eller några månader svårare att klara ekonomiskt? 2. Vad lägger studenter sina pengar på? 3. Hur skiljer sig ekonomin hos de olika boendesätten (de som bor ensamma, med partner och hos föräldrar)?

4 Metod  Den här undersökningen baseras på data som vi har insamlat med hjälp av en enkät.  Medelvärden  Standardvägning  Diagram  Tabeller

5 Frågeställning 1: Hur klarar studenterna sin ekonomi? 5  För att svara på denna fråga vi studenterna några frågor: 1-Studenterna som jobbar. Varför jobbar dem? 2-Vad gör studenterna när pengarna tar slut? 3-Är någon månad svårare än någon annan?

6 6 Varför jobbar studenterna? Vi ser att 33 % av män respektive 22 % av kvinnor jobbar för att klara ekonomi 25 % av män respektive 33 % av kvinnor jobbar för att klara sin ekonomi och ej snåla. 1.För att klara sin ekonomi 2.Spara 3.Slippa Snåla

7 7 Antal som jobbar jämfört med boende Antalet studenter som jobbar är hög hos de som bor ensam som vi ser i diagrammet, mer än 50 % bor ensam och jobbar jämfört med de andra cirka 33 % som jobbar bor med partner/vän och cirka 15 % som jobbar bor hos föräldrar.

8 8 Vad gör studenterna när pengar tar slut ? Här ser vi att de flesta studenterna lånar eller/och snålar när pengarna tar slut och mindre än 15 % jobbar.

9 9 Är någon månad svårare än någon annan? Som vi ser här på en gång studenterna tycker att all månader är svårt men vi kan se också att det några månader som är svårare än de andra.25 % av män respektive 13 % av kvinnor tycker att juli är svårast medan 18 % av män respektive 26 % av kvinnor tycker att december är svårast.

10 Frågeställning 2: På vad spenderar studenter sina pengar?  På vad spenderar studenter sina pengar och skiljer det sig mellan våra olika delpopulationer. 1. Boende 2. Skolrelaterade Böcker 3. Mat 4. Telefon och Internet 5. Transport 6. Festande 7. Övrigt

11 Studenters Utgifter

12 Utgifter enligt ålder

13 Utgifter för studenter enligt boendeform

14 Standardvägda skillnader i utgifter för studenter med olika boendeformer StandardpopulationBoendeBöckerMatTeleTransportFestÖvrigt Ensam 22,09%-23,36%7,16%18,50%-39,57%-0,01%-37,13% Föräldrar -49,31%36,02%-29,33%14,26%90,66%58,93%48,07% Partner/vän 4,41%7,74%10,50%-25,29%8,82%-30,59%1,76%

15 Frågeställning 3: Hur skiljer sig ekonomin hos de olika boendesätten (de som bor ensamma, med partner och hos föräldrar)? Hur mycket pengar har studenter kvar i slutet av månaden och hur skiljer det mellan de olika delpopulationerna. 1. Hur mycket pengar får studenterna? 2. Hur mycket pengar har studenterna kvar i slutet av månaden?

16 Medelinkomst för de olika boendesätten (bidrag, lön, stipendium m.m.) Pengar kvar i snitt 10, 5 respektive 1 dag innan lön/bidrag

17 BoendeKönAntalInkomst (kr) EnsamMän138145 Kvinnor49120 PartnerMän108248 Kvinnor77462 Standardvägda inkomster Ensam8063 Partner 8546 Standardvägda inkomster för de som bor ensamma och med vän/partner BoendeKönAntalPengar kvar 10 dagar innan bidrag/lön (kr) EnsamMän131791 Kvinnor4875 PartnerMän101080 Kvinnor71657 Standardvägda pengar 10 dagar innan bidrag/lön Ensam1414 Partner 1216 Standardvägda pengar kvar 10 dagar innan lön/bidrar för de som bor ensamma och med vän/partner

18 BoendeKönAntalPengar kvar 5 dagar innan bidrag/lön (kr) EnsamMän131091 Kvinnor4375 PartnerMän10708 Kvinnor7900 Standardvägda pengar 5 dagar innan bidrag/lön Ensam 796 Partner 753 Standardvägda pengar kvar 5 dagar innan lön/bidrar för de som bor ensamma och med vän/partner BoendeKönAntalPengar kvar 1 dag innan bidrag/lön (kr) EnsamMän13649 Kvinnor475 PartnerMän10334 Kvinnor7336 Standardvägda pengar 1 dag innan bidrag/lön Ensam 413 Partner 334 Standardvägda pengar kvar 1 dag innan lön/bidrar för de som bor ensamma och med vän/partner

19 19 Slutsats: frågeställning 1  Studenter som bor ensamma klarar inte sin ekonomi utan att arbeta.  Ensamma tycker också att det finns några månader som är svårare än dem andra speciellt de månader som studenterna får lite pengar från CSN.  De som bor hos föräldrar eller med vän/partner klarar sig lite bättre och behöver inte arbeta lika mycket som ensamma  Boendeform spelar roll angående studenternas ekonomi.

20 Slutsats Frågeställning 2 1. Boendekostnaden är den största utgiften för alla delpopulationer utom för kvinnor som bor med sina föräldrar. 2. Boendeformen är den faktor som påverkar kostandsfördelningen mest. 3. Andra faktorer som påverkar kostnadsfördelningen är kön speciellt för kostnadsgruppen övrigt. 4. Ålder verkar inte vara någon stor faktor för kostandsfördelningen.

21 Slutsats Frågeställning 3 1. Det skiljer inte sig så mycket mellan ensam och de som bor med vän/partner 2. Hos partners så var pengarna ganska jämnt fördelat per kön, men hos de som bor ensamma kunde man finna en större skillnad.

22 Frågor & Svar


Ladda ner ppt "Student Ekonomi Erik Nygårds Hang-Jin Lee Vina Balaghi Projektarbete 2 732G22 Grunder i statistisk metodik Ht-08."

Liknande presentationer


Google-annonser