Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resvaneundersökning Syd 2007. Ett planeringsfundament •Hur ser det ut idag? •Hur ser befolkningen ut? •Hur ser vår bebyggelse ut? •Hur ser trafiksystemet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resvaneundersökning Syd 2007. Ett planeringsfundament •Hur ser det ut idag? •Hur ser befolkningen ut? •Hur ser vår bebyggelse ut? •Hur ser trafiksystemet."— Presentationens avskrift:

1 Resvaneundersökning Syd 2007

2 Ett planeringsfundament •Hur ser det ut idag? •Hur ser befolkningen ut? •Hur ser vår bebyggelse ut? •Hur ser trafiksystemet ut? •Hur reser man idag? •Vilka parametrar kan planerare påverka?

3 En RVU har två principiella vinklar •Hur beter sig individen? (och gärna med olika förutsättningar) •Vilka är resorna vi har att hantera i en viss relation?

4

5 Omfattning •Antal utskick 62 900 •Antal ”individer” i databasen 25 906 (28 893) •Antal resor i databasen 69 943 (jmf RES 8000)

6 Ytterligare info om studien •15-84 år. •Mätveckor v 42, v 43, v 45 •Viktning har skett med avseende på: –Kön –Åldersklass –Geografiskt område

7 Beskrivning av befolkningen: •Kön •Ålder •Hushållens sammansättning •Boendeområden och bostadstyper •Sysselsättning •Utbildning •Inkomst i hushållet

8 Analyser av tillgång till färdmedel och resande uppdelade på: •Storstad, mindre tätort, landsbygd •Kön •Ålder •Sysselsättning •Utbildning •Inkomst i hushållet

9 Tillgång till olika färdmedel: •Körkortsinnehav, tillgång till bil och parkering •Tillgång till kollektivtrafikkort och närhet till kollektivtrafik •Tillgång till cykel

10 Körkortsinnehav, tillgång till bil och parkering •83 % av alla 15-84 år har körkort •6 % bor i hushåll utan körkort •15% har inte tillgång till bil i hushållet •15 % kan sällan eller aldrig använda bil när de behöver

11 Tillgång till bil när man behöver

12 Körkortsinnehav

13 Körkortsinnehav - utbildning (ålder minst 18 år)

14 Tillgång till kort för kollektivtrafik/färdtjänst

15

16 Typ av kort för kollektivtrafik

17 Tillgång till kort för kollektivtrafik/ färdtjänst

18 Tillgång till cykel

19 Skåningarna och deras resor

20 Antal resor per dag och person

21 Resande per dag och person •80 % har rest aktuell dag. •2,9 resor/vardag, 2,5 resor/lördag och 2,1 resor/söndag

22 Antal resor/dag och person - ålder, vardag

23 Antal resor per dag och person- utbildning, vardag

24 Antal resor per dag och person - sysselsättning, vardag

25 Antal resor per dag och person för olika färdsätt

26 Antal resor per dag och person för olika färdsätt – kön och ålder, vardag

27 Antal resor per dag och person för olika färdsätt – utbildnings nivå, vardag

28 Antal resor per dag och person för olika färdsätt – syssel- sättning, vardag

29 Antal resor per dag och person för olika färdsätt – olika områden, vardag

30 Antal resor/dag och person för olika ärenden

31 Antal resor per dag och person för olika ärenden– syssel- sättning, vardag

32 Genomsnittlig reslängd per dag och person i km

33 Genomsnittlig reslängd per dag och person i km – kön och ålder, vardag

34 Genomsnittlig reslängd per dag och person i km – utbildning, vardag

35 Genomsnittlig reslängd per dag och person i km – sysselsättning, vardag

36 Genomsnittlig reslängd per dag och person i km – områdestyp, vardag

37 Genomsnittlig reslängd per dag och person för olika färdsätt i km

38 Genom- snittlig reslängd per dag och person för olika färdsätt i km – kön och ålder, vardag

39 Genom- snittlig reslängd per dag och person för olika färdsätt i km – utbildning, vardag

40 Genom- snittlig reslängd per dag och person för olika färdsätt i km – sysselsättni ng, vardag

41 Genom- snittlig reslängd per dag och person för olika färdsätt i km – områdestyp, vardag

42 Genomsnittlig reslängd per resa för färdsätt och ärende

43 Genomsnittlig reslängd per resa och färdsätt (km)

44 Resor - Fördelning på färdsätt för olika reslängder, vardag

45 Genomsnittlig reslängd per resa – olika ärenden

46 Genomsnittlig reslängd per resa – olika ärenden, vardag

47

48

49 Varför och hur man reser

50 Ärendefördelning (utan hemresor) Antal resor Reslängd (km)

51 Ärende

52 Ärende - ålder

53 Färdmedelsfördelning

54 Färdmedel- olika områden

55 Färdmedel – olika ärende

56 Färdmedel - inkomst

57 Färdmedel - kön

58 Färdmedel - ålder

59 Färdmedel - sysselsättning

60 Varför man inte rest

61 Starttid för resor – fördelning över dygnet

62 Starttid – resor vardagar

63 Starttid – resor lördagar

64 Starttid – resor söndagar

65 Resande i olika relationer

66 Antal resor per vardag – över 5000 per relation

67 Antal resor per vardag – 2000- 5000 per relation

68 Antal kollektivresor per vardag – 2000- 5000 per relation

69 Tre exempel intressanta analyser: •Finns samband mellan närhet till kollektivtrafik och tillgång till kort för kollektivtrafik/färdtjänst? •Skiljer de föräldralediga männen sig från andra män med avseende på utbildning eller inkomst? •Resande till/från Lomma tätort.

70 Ex 1: Avstånd till busshållplats och möjlighet att använda koll-kort:

71 Ex 1: Avstånd till jvg stn och möjlighet att använda koll-kort:

72 Ex2: Utbildning föräldralediga män jämfört med andra män:

73 Ex2: Inkomst föräldralediga män jämfört med andra män:

74 Ex 3: Resande till/från Lomma tätort •Åldersfördelning och kön •Hemkommun för de som reser •Inkomstfördelning •Färdmedelsfördelning •Ärendefördelning •Startpunkt för resan

75 En mängd bilagor i rapporten: •Uppgifter om befolkningen i kommunerna •Tillgång till olika färdmedel för invånare i kommunerna •Uppgifter om resande i kommunerna (färdmedels- och ärendefördelning, antal resor etc) •Resmatriser vardagsresor (totalt, bil, koll, andel bil, andel koll, arbetsresor, inköpsresor) •Tabell för tolkning av säkerhet i beräknade procentandelar.


Ladda ner ppt "Resvaneundersökning Syd 2007. Ett planeringsfundament •Hur ser det ut idag? •Hur ser befolkningen ut? •Hur ser vår bebyggelse ut? •Hur ser trafiksystemet."

Liknande presentationer


Google-annonser