Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur anpassar sig hushållen till ändrade kostnader för bilanvändning? Åsa Vagland och Roger Pyddoke VTI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur anpassar sig hushållen till ändrade kostnader för bilanvändning? Åsa Vagland och Roger Pyddoke VTI."— Presentationens avskrift:

1 Hur anpassar sig hushållen till ändrade kostnader för bilanvändning? Åsa Vagland och Roger Pyddoke VTI

2 Uppdraget »Uppdrag från Bisek »Essä »Kunskapsöversikt »Tidplan

3 De flesta resor görs med bil Källa: RES 2001 Antal resorAntal resta km

4 Fritidsresorna är vanligast Källa: RES 2001

5 De flesta hushåll har bil Källa: RES 2001

6 Morgondagens pensionärer har körkort Källa: Vägverket

7 Vanligt med korta avstånd till arbetet Källa: SCB

8 Norrlandskusten reser längst Genomsnittlig färdlängd och restid per person och dag efter region, samtliga färdmedel. Källa: RES 1999-2001

9 Bensin en liten del av hushållsbudgeten »De genomsnittliga bensinutgifternas andel av hushållens totala utgifter ligger mellan 3 och 7 procent. »De genomsnittliga totala utgifterna för bil ligger mellan 12 och 14 procent. Källa: SCB:s hushållsutgiftsundersökning 2004

10 Få hushåll har stora bensinkostnader »Ett litet antal hushåll använder mer än 7 % av hushållets budget för bensin. »Dessa hushåll känner därför mer av bensinprisökningar. »För flertalet hushåll har även kraftiga bensinprisökningar små effekter på hushållets budget.

11 Bilanvändningen okänslig för bensinpris »Om bensinpriset ökar med 10 % minskar antalet bilresor 1,6 % på kort och 1,9 % på lång sikt. »Om bensinpriset ökar med 10 % minskar antalet bilkm 1,6 % på kort och 2,6 % på lång sikt.

12 Bilkm på fritid något mer priskänsliga »…än genomsnittet. »Om bensinpriset ökar med 10 % minskar antalet bilkilometer med resändamålet fritid med 2 % på kort och 3 % på lång sikt. »Jämför med genomsnitten över alla resändamål 1,6 % respektive 2,6 %.

13 Bensininköpen mer priskänsliga »Om bensinpriset ökar med 10 % minskar efterfrågan på bensin med 2,5 % på kort och 7 % på lång sikt.

14 Anpassning av bilinnehav »Om inkomsten ökar med 10 % ökar bilinnehavet med 3 % på kort och med mellan 6 och 9 % på lång sikt. »Om inköpskostnaden ökar med 10 % minskar bilinnehavet med 3 % på kort och med mellan 5 och 12 % på lång sikt.

15 Bilinnehavet är robust »Mellan 24 och 80 år är det ytterst få som överger sitt bilinnehav. »I åldrarna 18-24 år och över 80 år är det däremot många som upphör äga bil.

16 Forskningsidéer »Potential att använda resvaneundersök- ningar för att beskriva bilanvändning. »Mer kunskap om de som åker långt. »Studera hur hushållen anpassar sig till kostnadsförändringar. »Empiriska studier av hur hushållen anpassar sig till skatteförändringar behövs.

17 Sammanfattning »Bilen är viktig! »Bilanvändning okänslig för prisökningar »De flesta använder liten del av hushållsbudgeten till bensin »Få goda alternativ till bilen »Stora möjligheter att förbättra kunskaper om bilanvändning


Ladda ner ppt "Hur anpassar sig hushållen till ändrade kostnader för bilanvändning? Åsa Vagland och Roger Pyddoke VTI."

Liknande presentationer


Google-annonser