Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur anpassar sig hushållen till ändrade kostnader för bilanvändning?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur anpassar sig hushållen till ändrade kostnader för bilanvändning?"— Presentationens avskrift:

1 Hur anpassar sig hushållen till ändrade kostnader för bilanvändning?
Åsa Vagland och Roger Pyddoke VTI

2 Uppdraget Uppdrag från Bisek Essä Kunskapsöversikt Tidplan

3 De flesta resor görs med bil
Antal resor Antal resta km Källa: RES 2001

4 Fritidsresorna är vanligast
Källa: RES 2001

5 De flesta hushåll har bil
Källa: RES 2001

6 Morgondagens pensionärer har körkort
Källa: Vägverket

7 Vanligt med korta avstånd till arbetet
Källa: SCB

8 Norrlandskusten reser längst
Genomsnittlig färdlängd och restid per person och dag efter region, samtliga färdmedel. Källa: RES

9 Bensin en liten del av hushållsbudgeten
De genomsnittliga bensinutgifternas andel av hushållens totala utgifter ligger mellan 3 och 7 procent. De genomsnittliga totala utgifterna för bil ligger mellan 12 och 14 procent. Källa: SCB:s hushållsutgiftsundersökning 2004

10 Få hushåll har stora bensinkostnader
Ett litet antal hushåll använder mer än 7 % av hushållets budget för bensin. Dessa hushåll känner därför mer av bensinprisökningar. För flertalet hushåll har även kraftiga bensinprisökningar små effekter på hushållets budget.

11 Bilanvändningen okänslig för bensinpris
Om bensinpriset ökar med 10 % minskar antalet bilresor 1,6 % på kort och 1,9 % på lång sikt. Om bensinpriset ökar med 10 % minskar antalet bilkm 1,6 % på kort och 2,6 % på lång sikt.

12 Bilkm på fritid något mer priskänsliga
…än genomsnittet. Om bensinpriset ökar med 10 % minskar antalet bilkilometer med resändamålet fritid med 2 % på kort och 3 % på lång sikt. Jämför med genomsnitten över alla resändamål 1,6 % respektive 2,6 %.

13 Bensininköpen mer priskänsliga
Om bensinpriset ökar med 10 % minskar efterfrågan på bensin med 2,5 % på kort och 7 % på lång sikt.

14 Anpassning av bilinnehav
Om inkomsten ökar med 10 % ökar bilinnehavet med 3 % på kort och med mellan 6 och 9 % på lång sikt. Om inköpskostnaden ökar med 10 % minskar bilinnehavet med 3 % på kort och med mellan 5 och 12 % på lång sikt.

15 Bilinnehavet är robust
Mellan 24 och 80 år är det ytterst få som överger sitt bilinnehav. I åldrarna år och över 80 år är det däremot många som upphör äga bil.

16 Forskningsidéer Potential att använda resvaneundersök-ningar för att beskriva bilanvändning. Mer kunskap om de som åker långt. Studera hur hushållen anpassar sig till kostnadsförändringar. Empiriska studier av hur hushållen anpassar sig till skatteförändringar behövs.

17 Sammanfattning Bilen är viktig!
Bilanvändning okänslig för prisökningar De flesta använder liten del av hushållsbudgeten till bensin Få goda alternativ till bilen Stora möjligheter att förbättra kunskaper om bilanvändning


Ladda ner ppt "Hur anpassar sig hushållen till ändrade kostnader för bilanvändning?"

Liknande presentationer


Google-annonser