Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Novus Opinion ”Allmänheten om bemanningsföretagen” 2009-12-17.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Novus Opinion ”Allmänheten om bemanningsföretagen” 2009-12-17."— Presentationens avskrift:

1 Novus Opinion ”Allmänheten om bemanningsföretagen” 2009-12-17

2 INLEDNING – METOD & UTFÖRANDE Novus Group International AB (publ) genomför marknadsundersökningar, opinions- undersökningar, samhällsmätningar och värderings- och livsstilsundersökningar. Novus sätter fokus på att genomföra undersökningar där modern undersökningsteknik som Internet och SMS ersätter eller kompletterar traditionella metoder. Novus kan därmed erbjuda undersökningar som är kostnadseffektiva, snabba och precisa. Novus är i dagsläget i huvudsak verksamt på den svenska marknaden med huvudkontor på Sveavägen i Stockholm. Företaget har idag cirka 15 anställda. Målgruppen för undersökningen har varit den svenska allmänheten. Frågekonstruktion Frågeformuläret har konstruerats av 6F i samråd med Novus och godkändes av båda parter före datainsamlingens påbörjande. Novus Group Målgrupp Metod Novus Opinion har på uppdrag av 6F (SEKO, Byggnads, Fastighets, Elektrikerna, Transport, Målarna) genomfört intervjuer bland 1000 personer som är 18 år och äldre. Fredrik Nilsson har varit fältledare på Novus. Undersökningen har genomförts bland ett representativt slumpvist urval som blivit tillfrågade via Novus Opinions riksrepresentativa webbpanel. Undersökningen genomfördes 10- 15 december 2009.

3 Drygt 3 av 4 tycker att det är fel att arbetsgivare säger upp anställda och tar in arbetskraft vi bemanningsföretag istället. Bas: Samtliga, 1000 intervjuer bland allmänheten

4 Nästan 9 av 10 föredrar att arbeta direkt hos det företag där man utför sitt arbete Bas: Samtliga, 1000 intervjuer bland allmänheten

5 8 av 10 LO-medlemmar tycker att facket ska gå i konflikt för att förhindra att företag ska säga upp personal och ta in arbetskraft via bemanningsföretag istället. Bas: Samtliga (n=1000), LO-medlemmar (n=208)

6 3 av 4 tycker inte att företag ska kunna säga upp personal och sedan återanställa samma personer via bemanningsföretag, som ett sätt att kringgå LAS. Bas: Samtliga, 1000 intervjuer bland allmänheten


Ladda ner ppt "Novus Opinion ”Allmänheten om bemanningsföretagen” 2009-12-17."

Liknande presentationer


Google-annonser