Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Folksam © TNS 1526439 Folksam PR-mätning December 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Folksam © TNS 1526439 Folksam PR-mätning December 2012."— Presentationens avskrift:

1 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Folksam © TNS 1526439 Folksam PR-mätning December 2012 TNS Sifos konsulter: Martin Elsässer & Alexander Sävström 2013-01-09 P – 1526 439

2 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Folksam © TNS 1526439 Bakgrund och metod Bakgrund Syfte Målgrupp Metod TNS Sifo har på uppdrag av Folksam genomfört en studie bland allmänheten i Sverige.  Kartlägga allmänhetens kunskap om och attityder i frågor som berör försäkringar.  Allmänheten.  18 år och äldre.  4202 webintervjuer (200 intervjuer per län).  Totalresultatet har vägts så att det är representativt för hela Sverige.  Urvalet drogs ur TNS Sifos onlinepanel:  Panelen har rekryterats representativt över hela landet via telefon och postala utskick. Det finns ingen möjlighet att ansluta sig till panelen utan att först ha blivit kontaktad av TNS Sifo i anslutning till en undersökning som uppfyller kraven för representativitet. Detta förhindrar i möjligaste mån så kallade proffspanellister från att ansluta sig. Eftersom undersökningen gjordes online så innebär det ju att personer som inte använder internet inte kommer med i undersökningen. Tid  Intervjuerna genomfördes mellan den 12-20 december 2012. 2

3 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Folksam © TNS 1526439 Ägarstyrning % Kommentar 1. Många försäkrings- och fondbolag arbetar aktivt med så kallad ägarstyrning, alltså att ställa krav på börsbolagen man investerar i. Det kan gälla att börsbolagen ska arbeta med miljöfrågor, mänskliga rättigheter och motverka korruption. Eller att de arbetar för att öka jämställdheten i styrelse och ledning och att de har rimliga bonusar och ersättningar. Vilket eller vilka av följande försäkrings- och fondbolag vet du arbetar med ägarstyrning? Folksam har den relativt starkaste profilen som aktiv inom ägarstyrning bland försäkrings- och fondbolagen. En klar majoritet (79 %) vet inte eller kan inte uttala sig om vilka försäkrings- och fondbolag som arbetar med ägarstyrning. Bas: Alla (4202) 3

4 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Folksam © TNS 1526439 Ägarstyrning 2. Tycker du att Folksam skall arbeta med att ställa hållbarhetskrav (inom t.ex. miljö, arbetsförhållanden och antikorruption) på de företag Folksam investerar sina kunders pengar i, eller tycker du inte det? Kommentar En klar majoritet (72 %) tycker att Folksam ska arbeta med att ställa hållbarhetskrav på de företag Folksam investerar sina kunders pengar i. % Bas: Alla (4202) 4

5 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Folksam © TNS 1526439 Ägarstyrning 3. Tror du att det är vanligt förekommande att svenska företag mutar sig till affärer utomlands, eller tror du inte det? Kommentar Nästan hälften (47 %) tror att det är vanligt förekommande att svenska företag mutar till sig affärer utomlands. % Bas: Alla (4202) 5


Ladda ner ppt "3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Folksam © TNS 1526439 Folksam PR-mätning December 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser