Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SCB:s medborgarundersökning Nackas resultat 2013 - med jämförelser 2010-2012 Genomförd 19 september – 8 november 2013 700 personer svarade (av 1500)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SCB:s medborgarundersökning Nackas resultat 2013 - med jämförelser 2010-2012 Genomförd 19 september – 8 november 2013 700 personer svarade (av 1500)"— Presentationens avskrift:

1 SCB:s medborgarundersökning Nackas resultat med jämförelser Genomförd 19 september – 8 november personer svarade (av 1500) 132 kommuner har gjort undersökningen 2013 (”medel” i dessa bilder är snittet för dessa 132 kommuner) Hittills har 256 kommuner genomfört undersökningen OBS: felmarginaler på ca +/- 1,5-2 enheter

2 Förklaring av värdena som visas
Medborgarna svarar på frågor inom olika områden på en skala För varje område räknas sedan detta om till ett index 0-100, där värden över 40 kan räknas som ”godkänt”, över 55 som ”nöjd” och värden över 75 som ”mycket nöjd”. Läs mer om undersökningen på SCB:s webbplats.

3 Områden inom nöjd-region ”NRI” mäter nöjdhet med kommunen i dess helhet som en plats att bo på. Enda förändringen under perioden har skett inom området trygghet, där det skedde en ökning mellan 2011 och Nacka högre (statistiskt säkerställt) än snittet inom samtliga områden

4 Nöjdhet med verksamheterna ”NMI” visar medborgarnas nöjdhet med hur kommunen sköter sina verksamheter Äldreomsorgen ökade mellan 2011 och 2012, men har nu sjunkit (statistiskt säkerställt). I övrig inga (säkra) förändringar. Ringarna visar områden där Nackas värden inte skiljer sig (statistiskt säkerställt) från snittet. Bemötande och tillgänglighet: kontakt m högre chefer lägre än snittet, i övrigt högre (tillgänglighet tjänstemän och bemötande)

5 forts. nöjdhet med verksamheterna Nöjdhet med miljöarbete har ökat under perioden ( ) och ligger nu över snittet för samtliga kommuner. Ringarna visar områden där vi kommunen inte skiljer sig från snittet.

6 Områden inom ”nöjd-inflytande” ”NII mäter nöjdhet med insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Kontakt och förtroende har sjunkit under perioden och området kontakt ligger nu under snittet. I övrigt inga statistiskt säkerställda förändringar.

7 Sammanfattning Nacka ligger fortfarande över medel inom de flesta områden, dock inte när det gäller: Äldreomsorg Renhållning och sophämtning (tillång till återvinningscentraler under snittet) Kultur Räddningstjänsten Kontakt (under snittet) – med högre chefer och politiker (dock stor andel ”ingen åsikt” på dessa frågor) Bemötande och tillgänglighet Invånarnas nöjdhet med kommunens miljöarbete ligger nu över snittet, vilket det inte gjort tidigare.

8 Med vilka områden är medborgarna inte nöjda
Med vilka områden är medborgarna inte nöjda? (då ska värdet vara minst 55) Äldreomsorg, stöd för utsatta (dock precis vid gränsen för nöjdhet) Utbud av olika typer av boendeformer Nöjesutbudet, teaterföreställningar och konserter Snöröjning Inflytande och insyn Påverkan Förtroende Kontakt med högre chefer och politiker (stor andel ”ingen åsikt”) …men kommunen får över ”godkänt” (över 40) inom samtliga områden.

9 Jättenöjda med… Rekommendation (alltså väldigt många kan rekommendera andra att flytta till Nacka) Tillgång till parker, grönområden och natur (näst högst värde i landet) Biblioteksverksamheten Vatten och avlopp

10 Större urval skulle behövas för att uttala sig bättre om mindre grupper, men några skillnader framkommer, ex: Könsskillnader De enda statistiskt säkerställda är inom områdena Fritidsmöjligheter där kvinnor är mer nöjda än män. Kontakt där kvinnor är mer nöjda än män.


Ladda ner ppt "SCB:s medborgarundersökning Nackas resultat 2013 - med jämförelser 2010-2012 Genomförd 19 september – 8 november 2013 700 personer svarade (av 1500)"

Liknande presentationer


Google-annonser