Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Serviceundersökning 2009 Företagares uppfattning om Flen kommuns service.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Serviceundersökning 2009 Företagares uppfattning om Flen kommuns service."— Presentationens avskrift:

1 Serviceundersökning 2009 Företagares uppfattning om Flen kommuns service

2 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande service Serviceundersökningen fångar upp synpunkter och identifierar möjliga förbättringsområden Tanken är att löpande följa upp hur kommunens service till näringslivet utvecklas genom ett Nöjd-Kund-Index (NKI)

3 Verksamhetsområden Bygglov Miljötillsyn Brandtillsyn Serveringstillstånd

4 Serviceaspekter Tillgänglighet Information Bemötande Kompetens Rättssäkerhet Effektivitet

5 Fakta om undersökningen Faktainsamlingen gjordes av Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB (USK) under perioden 13 februari - 7 maj 2009 Analysen genomfördes av SCB Enkätundersökning med 25 frågor kring olika serviceaspekter och 3 helhetsbedömningar Bruttourval 153 företag Svarsfrekvensen var 61 procent

6 Sammanfattning av resultatet Flen kommuns service får godkänt av företagen Totalt Nöjd-Kund-Index (NKI) 2009: 65 Huvuddelen av företagarna har varit i kontakt med kommunen tidigare Bäst betyg får tillgänglighet, sämre omdömen får kompetens och effektivitet Förbättringsarbetet bör fokusera på kompetens och effektivitet där en förbättring har störst effekt på den totala kundnöjdheten

7 Resultat av serviceundersökningen NKI/medelvärde per serviceaspekt 2009 20072009 Helhet6365 Tillgänglighet6771 Bemötande69 Rättssäkerhet6168 Information6667 Kompetens6867 Effektivitet5965

8 Resultat av serviceundersökningen Åtgärdsmatris Prioritera Lägre prioritet Förbättra om möjligt Bevara


Ladda ner ppt "Serviceundersökning 2009 Företagares uppfattning om Flen kommuns service."

Liknande presentationer


Google-annonser