Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför SWOT ? Åskådliggör ett företags styrkor och svagheter, samt möjligheter och hot i omvärlden. En systematisk och bred granskning av ett företag och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför SWOT ? Åskådliggör ett företags styrkor och svagheter, samt möjligheter och hot i omvärlden. En systematisk och bred granskning av ett företag och."— Presentationens avskrift:

1 Varför SWOT ? Åskådliggör ett företags styrkor och svagheter, samt möjligheter och hot i omvärlden. En systematisk och bred granskning av ett företag och dess omgivning. Ska bygga på fakta! SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats Mål Egenanalys: Bestämma lämplig strategi för att omvandla svagheter till styrkor, undvika hoten och utnyttja möjligheterna Omvärldsanalys: Identifiera de väsentligaste trenderna och drivkrafterna i omvärlden för att skapa en robust strategi.

2 Utökad SWOT analys Trestegsraket Steg 1 SWOT Steg 2 Hot och möjlighetsmatris Steg 3 VRIO Slutsatser Action

3 SWOT-analys av affärsområde grundskola Styrkor Vilka fördelar har organisationen? Vad gör man bra? Svagheter Vad skulle man kunna göra bättre? Vad gör man mindre bra? Vad ska man helst undvika? Möjligheter Vilka intressanta trender kan vi se i omvärlden? Vilka förändringar vad gäller tex teknikutveckling, lagstiftning, demografiska mönster kan verka till vår fördel? Hot Vilka hinder kan förväntas uppstå? Vad händer i omvärlden som kan försvåra för oss? InterntInternt ExterntExternt

4 SWOT-analys av affärsområde grundskola StyrkorSvagheter Möjligheter Hot Oklara beslut och tolkningar av roller och ansvar i styrmodellen. Rekrytering av ledare och lärare InterntInternt ExterntExternt Positivt Negativt

5 Hot och möjlighetsmatris Hotmatris Identifiera farligaste hoten Bedöm sannolikhet och påverkan Möjlighetsmatris Identifiera bästa möjligheterna Bedöm sannolikhet och påverkan

6 Hotmatris PåverkanPåverkan Hög Låg Sannolikhet

7 Möjlighetsmatris PåverkanPåverkan Hög Låg Sannolikhet

8 VRIO-analys Value-Rare-Imitate-Organisation Värde Medför styrkan någon möjlighet för organisationen att respondera på hot eller möjligheter i organisationens omvärld? Ger den en konkurrensfördel ur ett kundperspektiv? Raritet /sällsynthet/ Besitter konkurrenterna samma styrka? Är det många andra som besitter samma styrka? Imiterbarhet/kopiera Är det kostsamt att imitera styrkan? Ju svårare att imitera desto större strategiskt värde. Timing är en styrka som ger ett tidsförsprång och viktig del i att utveckla ett strategiskt övertag. Organisation Är man organiserad så att man kan utnyttja styrkan på bästa sätt? Ju bättre organisationen kan utnyttja sina styrkor desto värdefullare är dessa vilket ger en långsiktig konkurrensfördel.

9 Tydliggör styrkorna från SWOT-analysen med en VRIO-matris Är styrkorna/resurserna värdefulla, sällsynta (rariteter), svåra att imitera samt effektivt organiserade? StyrkaVärdeRaritetImiteraOrg A B C D E

10 Forts VRIO StyrkaVärdeRaritetImiteraOrg F G H I J

11 SWOT-analys av koncernen Vård & bildning Styrkor Vilka fördelar har organisationen? Vad gör man bra? Svagheter Vad skulle man kunna göra bättre? Vad gör man mindre bra? Vad ska man helst undvika? Möjligheter Vilka intressanta trender kan vi se i omvärlden? Vilka förändringar vad gäller tex teknikutveckling, lagstiftning, demografiska mönster kan verka till vår fördel? Hot Vilka hinder kan förväntas uppstå? Vad händer i omvärlden som kan försvåra för oss? InterntInternt externtexternt 1/ Konvertera hot till möjligheter 2/ Matcha styrkor och möjligheter 3/ Konvertera svagheter till styrkor

12 Genomgångna analyssteg NI HAR: Identifierat interna styrkor och svagheter Identifierat externa möjligheter och hot Graderat möjligheterna med en möjlighetsmatris Graderat hoten med en hotmatris Tydliggjort styrkorna med en VRIO-analys TACK FÖR OSS!


Ladda ner ppt "Varför SWOT ? Åskådliggör ett företags styrkor och svagheter, samt möjligheter och hot i omvärlden. En systematisk och bred granskning av ett företag och."

Liknande presentationer


Google-annonser