Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen!. Program 10.00Välkommen och uppdatering av vad vi åstadkommit hittills i gruppen (Gunne) 10.20Hur kan ett optimalt styrdokument se ut? Vad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen!. Program 10.00Välkommen och uppdatering av vad vi åstadkommit hittills i gruppen (Gunne) 10.20Hur kan ett optimalt styrdokument se ut? Vad."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen!

2 Program 10.00Välkommen och uppdatering av vad vi åstadkommit hittills i gruppen (Gunne) 10.20Hur kan ett optimalt styrdokument se ut? Vad är program, plan, vision, mål och strategi? (Mona Berggren) Workshop 1 – Hur kan utvecklingsprogrammet / -arbetet stärkas? 12-13Lunch 13 Presentation av OECD-rapporten för Sverige och dess slutsatser kring regionala utvecklingsprogram samt tankar i näringsdepartementet. (Anna Olofsson) Workshop 2 – Framgångsfaktorer för att lyckas i perspektivet nationellt – regionalt – kommunalt (inkl kaffe) 15.15-16 Slutsatser och sammanfattning

3 Beslut regionfullmäktige 2009-06-23

4 Samverkan / flernivåstyrning EU – Europa 2020 Sverige – nationell strategi Skåne – utvecklingsprogram Kommuner – översiktsplaner, utvecklingsplaner FN – överenskommelser kring t ex barn och klimat

5

6 Vad har vi gjort så här långt? presentation av de olika programmen det regionala ledarskapet hur kan vi öka samverkan hur kan ett sektorsprogram se ut synergier mellan programmen diskussion kring hur vi förbereder för ett nytt utvecklingsprogram

7 Skånes miljöhandlingsprogram Sektorsprogram Miljöstrategiskt program Klimatrapport för Skåne Det skånska landsbygdsprogrammet Den skånska genomförandestrategin Folkhälsostrategi Kulturpolitisk program och handlingsplan Näringslivsprogram Klimat- och energistrategi Regional transport- infrastrukturplan Med buss i Skåne Strategi för en grön struktur Kulturmiljöprogram Skånsk livskraft – Vård och hälsa Tågstrategi 2008-2030

8 Styrkor Strength - Att det finns en bred, samlad bild som visar på helheten - Att utmaningar har definierats - De övergripande målen (TABB) är kommunicerbara - Det mångkulturella perspektivet - Visionsavsnittet - Gemensam layout utvecklingsprogram/sektorsprogram - Tillhörande utbildningar, ex Drivkraft Skåne & Skånska utmaningar Svagheter Weakness - Förankringen bland Skånes aktörer är svag - Kommunerna inte delaktiga i framtagningen - Koppling till kommunernas översiktsplaner är svag - Utpekade utmaningar kan ha en begränsande effekt - Utslätat program, skarpa prioriteringar saknas - Operativa mål borde inte finnas (finns i sektorsprogram) - Otydlig kommunikation kring genomförandet - För svag omvärldsanalys och målgruppsanalys - Hälso- och sjukvården samt folkhälsoaspekten otydlig - Vision bör ej vara tidsatt - Tryckt form gör programmet mindre levande Möjligheter Opportunity - Tydliggöra resp funktion: utvecklingsprogram som strategi + sektorsprogram som operativa = helhet - Betrakta utvecklingsprogrammet som aggregat av sektorsprogram (nyttja befintliga processer inom sektprog) -Program för Skåne, kräver ägarskap från samtliga aktörer (skapa bred politisk förankring). Flera logotyper. - Förankra med hjälp av fokusgrupper - Utvecklingsprogrammet kan fungera som metodstöd till kommuner och sektorer - Koppla programmen till finansiering (ex strukturfonderna) - Skapa en gemensam målbild - Pionjärarbetet är ett bra bränsle - Folkhälsoaspekten bakas in - Elektronisk version ökar flexibiliteten Hot Threat - Saknas regionalt ägarskap, så görs lokala lösningar -Angår programmet kommunerna? Vissa regiondelar tar fram egna strategidokument utan koppling till utvecklingsprogrammet - Förankring haltar med enbart remissförfarande - Ett långt tidsperspektiv = sårbar för förändringar i omvärlden - Risk att vi går i otakt, olik tidshorisont i resp organisation - Svårt med utmaningar, de kan ändras

9 Mars 2010 OECD-studie Mars 2012 2014-2020 Strukturfonder Juni 2013 Beslut 2013 Förankring Styrgrupp Ledningsgrupp Arbetsgrupp Framtagning

10


Ladda ner ppt "Välkommen!. Program 10.00Välkommen och uppdatering av vad vi åstadkommit hittills i gruppen (Gunne) 10.20Hur kan ett optimalt styrdokument se ut? Vad."

Liknande presentationer


Google-annonser