Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur handlägger vi er Leaderansökan?. 3 steg innan godkännande: 1 Snabbgranskning 2 Djupare analys 3 Analysen behandlas av en interngrupp på Länsstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur handlägger vi er Leaderansökan?. 3 steg innan godkännande: 1 Snabbgranskning 2 Djupare analys 3 Analysen behandlas av en interngrupp på Länsstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 Hur handlägger vi er Leaderansökan?

2 3 steg innan godkännande: 1 Snabbgranskning 2 Djupare analys 3 Analysen behandlas av en interngrupp på Länsstyrelsen

3 1 Snabbgranskning •Ansökan registreras •Granskning med hjälp av Jordbruksverkets checklista

4 Obligatoriska checkpunkter •Områdets likartade förhållanden •Geografiskt område •Antal invånare • Tätorter färre än 20 000 inv • Syfte att minst ett av tre huvudmål för lbps respektive axel bör uppfyllas i strategin

5 Kvalitativ bedömning •A•Analys •L•LAG-grupp •L•Leaderområde •S•Strategi

6 Analys •SWOT •Basfakta •Koppling mellan valt geografiskt område och valda tematiska inriktningar och prioriteringar

7 LAG-grupp •B•Beaktande av underifrånperspektiv •M•Medinflytande från de tre kategorierna i trepartnerskapet under utarbetandet och genomförandet av utvecklingsstrategin

8 Leaderområde •Positiva/negativa faktorer som haft betydelse för den geografiska avgränsningen •Det lokala partnerskapets medverkan vid avgränsningen

9 Strategi •S•Samband mellan inriktningar och områdets specifika förhållande •B•Beskrivning och avgränsning av prioriteringar och tematiska inriktningar •V•Vilka åtgärder prioriteras inom axel 4?

10 Strategi •T•Transnationellt och interregionalt samarbete •S•Sektorsövergripande •F•Framtagande och genomförande har ett underifrånperspektiv •I•Innovativ

11 Strategi •H•Hur genomförs strategin? •M•Måluppfyllelse av gemenskaps- och nationella mål •M•Mål och indikatorer •B•Beaktande av horisontella prioriteringar

12 Strategi •B•Beaktande av stärkt konkurrenskraft •K•Kriterier för LAG-gruppens urval av projekt •S•Strategin står inte i strid mot andra planer

13 Viktigt! Specificera och kvantifiera mål och indikatorer

14 Viktigt! Kriterier för LAG-gruppens urval av projekt

15 Viktigt! Verksamheten budgeterad i procentandel/kronor för respektive av Leaderaxelns fem åtgärder

16 Resultat snabbgranskning •Vid uppenbara brister skickas ansökan tillbaka till LAG •Kommentarer skickas inom två veckor till LAG, till en interngrupp samt till det externa partnerskapet •Eventuella synpunkter Länsstyrelsen tillhanda inom tre veckor

17 2 Djupare analys • Analys + synpunkter Enbart positivt Delar ifrågasätts Underkänd

18 3 Godkännande Strategin godkänns av den interna gruppen

19 LAG bildar förening Inom två månader skall en förening med öppet medlemskap bildas

20 Länsstyrelsen skriver avtal med LAG Godkänns samtliga punkter i checklista 2 kan avtal slutas

21 Verksamheten kan börja!

22 LYCKA TILL!

23


Ladda ner ppt "Hur handlägger vi er Leaderansökan?. 3 steg innan godkännande: 1 Snabbgranskning 2 Djupare analys 3 Analysen behandlas av en interngrupp på Länsstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser