Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grunden i den nya strategin 2011-2016 grunden för uppföljning och rapportering ett ramverk, verktyg och vägledning Konventionen och den nationella handikappolitiken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grunden i den nya strategin 2011-2016 grunden för uppföljning och rapportering ett ramverk, verktyg och vägledning Konventionen och den nationella handikappolitiken."— Presentationens avskrift:

1 grunden i den nya strategin 2011-2016 grunden för uppföljning och rapportering ett ramverk, verktyg och vägledning Konventionen och den nationella handikappolitiken

2

3 en samhällsgemenskap med mångfald som grund att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet jämlikhet i levnadsförhållanden för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning Målen för funktionshinderspolitiken

4 Uppföljningsbara delmål

5 Effekterna ska märkas för personer med funktionsnedsättning i vardagen

6 Inriktningsområdena för strategin Arbetsmarknadspolitik Utbildningspolitiken Socialpolitiken Folkhälsopolitiken Ökad fysisk tillgänglighet Transportpolitiken IT-politiken Kultur, medier och idrott Rättsväsendet Konsumentpolitiken

7 Samråd med funktionshindersrörelsen 13 av 22 strategiska myndigheter har ett etablerat samråd Fyra av de strategiska myndigheterna som inte har samråd har påbörjat ett sådant arbete Av samtliga statliga myndigheter har 35 procent kontakt med rörelsen 88 procent av kommunerna har samråd

8 Hur fungerar samrådet mellan funktionshinders- rörelsen och kommunen där du bor?


Ladda ner ppt "Grunden i den nya strategin 2011-2016 grunden för uppföljning och rapportering ett ramverk, verktyg och vägledning Konventionen och den nationella handikappolitiken."

Liknande presentationer


Google-annonser