Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mail: | Webb: Förvaltningens organisation 2013 Beslutad 121217.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mail: | Webb: Förvaltningens organisation 2013 Beslutad 121217."— Presentationens avskrift:

1 Mail: kommun@ostragoinge.se | Webb: www.ostragoinge.se Förvaltningens organisation 2013 Beslutad 121217

2 Mail: kommun@ostragoinge.se | Webb: www.ostragoinge.se Inledning Östra Göinge kommun organiserar sin verksamhet i en (1) förvaltning och tre (3) kommunala bolag. Här redovisas förvaltningsorganisationen. Östra Göinge kommuns förvaltning lyder i sin helhet under kommunstyrelsen. Kommunchefen är förvaltningschef och svarar inför kommunstyrelsen för hela förvaltningens verksamhet. Förvaltningen är organiserad i tre (3) avdelningar samt fyra (4) strategiska enheter under kommunchefen. Avdelningarna är Produktion, Samhällsbyggnad samt Ledningsstöd & Service. • Produktions huvuduppgift är att svara för all välfärdsproduktion som utförs i egen regi. • Samhällsbyggnads huvuduppgift är att svara för all fysisk planering samt all myndighetsutövning inom bygg- och miljöområdena. • Ledningsstöd & service huvuduppgift är att svara för lednings- och servicefunktioner inom administration, ekonomi, IT, utveckling, kommunikation och HR. • De strategiska enheterna är Näringsliv, SPU, Räddningstjänst och Säkerhet.

3 Mail: kommun@ostragoinge.se | Webb: www.ostragoinge.se Beslutsnivåer KommunstyrelsenKommunchefAvdelningschef Verksamhetschef (endast inom produktion) EnhetschefAnsvarigSamordnareArbetsledare

4 Mail: kommun@ostragoinge.se | Webb: www.ostragoinge.se Förvaltningsorganisation 2013 Kommunchef Strategiska enheter ProduktionBildningStöd & OmsorgSamhällsbyggnad Ledningsstöd & Service Kommunchefens ledningsgrupp Ledningssekreterare

5 Mail: kommun@ostragoinge.se | Webb: www.ostragoinge.se Kommunchef Jonas Rydberg Näringsliv Karl-Axel Hill Näringsliv Arbetsmarknad Turism Platsmarknadsföring Strategisk planering & utveckling Räddningstjänst Claes Jansson Säkerhet Bertil Håkansson

6 Mail: kommun@ostragoinge.se | Webb: www.ostragoinge.se Produktion Bengt Gustafsson Bildning Ulla Wram Musikskola, Förskola, Gymnasieskola, Vuxenutbildning, Kultur & Fritid, Elevhälsa Stöd & Omsorg Jakob Thorsteinsson Individ- & familjeomsorg, Äldreomsorg, Omsorg enl. LSS, Personlig assistans, Socialpsykiatri Produktionsstöd Fastighetsförvaltning, Lokalvård, Kost, Bemanningscentrum, Gata, Park & Förråd

7 Mail: kommun@ostragoinge.se | Webb: www.ostragoinge.se Samhällsbyggnad Monika Ericsson Fysisk planering Plan GIS Miljöstrategi Mark & Exploatering Kenneth Liedman Mark Exploatering Gata/ Park Renhållning Energirådgivning Miljö & Bygg Johan Valler Miljötillstånd Miljötillsyn Bygglov Byggtillsyn

8 Mail: kommun@ostragoinge.se | Webb: www.ostragoinge.se Ledningsstöd & Service Jonas Rydberg Administration & Utredning Kerstin Wanstadius Kansli Utredning Kvalitetsuppföljning Gemensam administration Ekonomi Anne-Krestin Palmgren Ekonomi Redovisning Upphandling Ekonomi- & löneadministration Utveckling Charlotta Lundberg Verksamhetsutveckling IT Kommunikation Göinge Direkt/Kundtjänst HR Arbetsgivarefrågor HR-processer Arbetsmiljö Lokalförsörjning Lokalutveckling Lokalförsörjning Entreprenader

9 Mail: kommun@ostragoinge.se | Webb: www.ostragoinge.se Produktion – Bildning - Enhetsnivå Bildning Ulla Wram Kultur & Fritid Musikskola Gymnasium Vuxenutbildning Grundskola Förskola Elevhälsa Utvecklingsledare, Förbättringsledare, Administratör

10 Mail: kommun@ostragoinge.se | Webb: www.ostragoinge.se Produktion – Stöd & Omsorg - Enhetsnivå Stöd & Omsorg Jakob Thorsteinsson HSL-ansvarig Övrig ÄO- verksamhet Hemtjänst Kn, Si, Ha Hemtjänst Broby, Glimåkra Västanvid Skogsbrynet Utredning Personlig assistans, ledsagning, avlösning LSS-boende LSS-boende, daglig verksamhet Resursenhet Soc. psykiatri, öppenvård, u-boende MAS, Närståendestöd, Frivilligverksamhet, Utvecklingsledare, Förbättringsledare, Administratör, Integrationssamordnare


Ladda ner ppt "Mail: | Webb: Förvaltningens organisation 2013 Beslutad 121217."

Liknande presentationer


Google-annonser