Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Vision Nationella IT-strategin •Med hjälp av ändamålsenliga IT-stöd får alla patienter en god och säker vård och bra service •Vårdpersonalen kan ägna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Vision Nationella IT-strategin •Med hjälp av ändamålsenliga IT-stöd får alla patienter en god och säker vård och bra service •Vårdpersonalen kan ägna."— Presentationens avskrift:

1 1 Vision Nationella IT-strategin •Med hjälp av ändamålsenliga IT-stöd får alla patienter en god och säker vård och bra service •Vårdpersonalen kan ägna mer tid åt patienterna och anpassa vården till varje patients behov •IT-används som ett strategiskt verktyg i alla delar av vården och de samlade vård resurserna utnyttjas på ett mer effektivt sätt

2 2 Nyttan för den enskilde • 24-timmars service • Enhetlig och gemensam informationsstruktur finns tillgänglig för medborgaren på nätet. - Förstärker den enskildes ställning och inflytande - Tillgängliga riktlinjer minskar känslan av godtycklighet i biståndsbedömningar - Enkel och effektiv kommunikation mellan myndighet, den enskilde och utförare ökar kvalitet i vårdkedjan.

3 3 Nyttan för verksamheten •Informationen finns samlad på ett ställe •Informationen följer den enskilde och är tillgänglig för alla berörda vårdgivare •Standardiserad dokumentation minskar administrationen •Utmana traditionellt tänkande inom vård och omsorg •Mer tid till den vårdbehövande

4 4 Nyttan för ledning och styrning •Standardiserad dokumentation möjliggör individbaserad uppföljning av kvalitet o kostnader •Ökar jämförbarheten •Ökar effektiviteten •Sänkta kostnader per insats

5 5 Syftet med uppdraget •Förankring av den nationella IT-strategin •Framtagning av en handlingsplan •2009 ska hälften av kommunerna tillämpa den nationella IT-strategin

6 6 Tidplan Projekt- organisation Förankring/ information Förankring/ information Verksamhet Juridik IT April Maj Juni Juli/Aug Sept Okt Nov Dec Styrning Handlingsplan - realisera nyttan Styrning av det fortsatta arbetet Matcha Landstingets projekt mot kommunernas Identifiera gemensamma utvecklingsområden Identifiera Juridiska hinder och möjligheter Kartlägg kommunala projekt enligt Nationella IT-strategin Få med kommunerna Kommunikations- plan Informations- material Påvisa nyttan Identifiera nationella projekt som påvisar nyttan Del av Handlings- planen Påvisa nyttan

7 7 Kommunernas kommunikationsbehov Kommunen X Skola och Barnomsorg Vård och omsorg Gata Kultur Landstinget FK AF Länsstyrelsen Privata vårdgivare Kunder Sektoriell lösning eller en helhetslösning?

8 8 Utvecklingsområden 1. Säker Behörighetsinloggning/ Elektronisk identifiering och Informationssäkerhet • Juridik • IT 4. Informationsstruktur • Verksamhet • IT 5. Informationsutbyte • Verksamhet • Juridik • IT 6. Klassificera och bedöma Informationens säkerhetsnivåer •Verksamhet •Juridik 2. Standarder – Termer och Begrepp • Verksamhet 3. Processbank avseende kartlagda processer samt fortsatt utveckling, bedömningsinstrument och beslutsstöd ingår • Verksamhet

9 9 Informationsstruktur inom vård o omsorg •Fastställa ”standarder” för innehållet i den uppgifter som ska registreras om olika företeelser, analysera, definiera och rekommendera ändamålsenliga termer, begrepp. •Fastställa format och koder för informationen så att sökning, kommunikation och information underlättas. •Bedöma och klassificera enskilda personuppgifters integritetskänslighet.

10 10 3 insatsområden där utveckling måste ske: •1. Teknisk infrastruktur för säker behörighetsinloggning o kommunikation baserad på elektronisk identifiering •2. Informationsstruktur och standarder för den information som dokumenteras i kommunal vård o omsorg (termer, begrepp, klassifikationer, koder mm) •3. Ökat erfarenhetsutbyte och ökad samverkan kring IT-stöd av gemensamt intresse.

11 11 Styrgruppsdeltagare och projektledare Styrgrupp Joakim DanielssonTäby kommun Annika WennerblomTrollhättans kommun Gert ÅbergVellinge kommun Madeleine SjöstrandHaninge kommun Tommy WinbergUppsala kommun Henry MagnussonBodens kommun Karin NormanSollefteå kommun Lena KällströmÖrebro kommun Lennart JonassonNacka kommun Projektledare Catharina MannSveriges Kommuner och Landsting

12 12 Deltagare i workshopgrupp Verksamhet Birgitta Mogård-BeckmanUppsala Helen HolmgrenKristinehamn Karin BengtssonNacka Kirsten Hallman PetterssonGällivare Ingrid BäfmanHabo Ida-Lena SvenssonVästra Götaland Rita JedlertLst – Region Skåne Katarina RasmussonSkåne Bo AlmSKL IT Christer HaglundSKL Leif Eriksson Täby Roger Eriksson Norrköping Magnus PetzällGöteborg Göran JarebrantMalmö Leif ErikssonUppsala Sven-Erik JohanssonSkåne Eva HanssonTrollhättan Juridik Lotta SvärdBoden Pär ÖdmanSKL Förankring/information Mats Andersson Kristinehamn Marie VestinSKL

13 13 Organisation f ö r Nationella IT- strategins genomf ö rande Gemensam styrning/samordning kommun landsting Landstingets beställar- funktion/,lands tingsdir. med kansli Kommunernas samlade funktion kommundir. med kansli Nationellt styrning/samordning Kommuner och Landsting regionalt Regionalt/lokalt Genomförande 13

14 14 Erfarenheter av kundval •Valmöjlighet används •Ökad administration •Förändrade krav på –Informationsmaterial •Tillgänglighet •Innehåll –Uppföljning •Kvalitet •Ekonomi

15 15 IT-Forum nu •Från 2006 inom ramen för KSL •På sikt en del av ett kommande regionförbund •Från 2007 –genomförandet av den nationella IT-strategin för vård och omsorg •Men också diverse andra mindre frågor

16 16 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Regional Webbplats för Vård och Omsorg ”En användarvänlig webbplats med medborgarens behov i centrum”

17 17 Konkretiserad vision Medborgare •En gemensam webbplats för vård och omsorg •där medborgaren ges möjlighet till större delaktighet i och ansvar för sin egen hälsa •skapar förutsättningar för god hälsa, vård och omsorg

18 18 Konkretiserad vision Huvudmän •Skapa en gemensam webbplats för vård och omsorg •för medborgare och verksamhet, med medborgarens behov i centrum •för att öka servicen till medborgarna och ge förutsättningar för effektivisering

19 19 Tillståndshantering för färdtjänst Kommunen utreder Medborgaren ansöker Läkaren styrker Landstinget beslutar

20 20 Färdtjänsten i siffror - Stockholms Län •75.000 tillstånd finns registrerade •Varje år hanteras ca 29.000 ansökningar –9.000 nyansökningar –11.000 ansökningar om förlängning, hanteras som nyansökning –9.000 ansökningar om förändring, flertalet av dessa hanteras utan utredning av kommunen

21 21 Hans går in och ansöker om färdtjänst och då läkarintyget redan finns hos handläggaren kan denna direkt börja att behandla ärendet…


Ladda ner ppt "1 Vision Nationella IT-strategin •Med hjälp av ändamålsenliga IT-stöd får alla patienter en god och säker vård och bra service •Vårdpersonalen kan ägna."

Liknande presentationer


Google-annonser