Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationella programkontoret för utbildningsområdet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationella programkontoret för utbildningsområdet."— Presentationens avskrift:

1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet

2 Europeiska möjligheter för den svenska yrkesutbildningen Information – Euroguidance Sweden Service för studie- och yrkesvägledare och individer ”Hej jag heter Anders Andersson och är 24år gammal. Nu är det så att jag går en vuxenutbildning till kock på Hotell- och restaurangprogramet på Salliusgymnasiet i Eslöv. Nu är det så att jag ska ha tre månaders prakitik i Österrike och Jag åker innan jul. Min fråga är om det finns möjlighelt att söka stipendier hos er för det. I så fall så vill jag ha reda på hur man i så fall söker detta.” ”Jag har en elev som går sista året på samhällsvetenskapsprogrammet som tänker flytta till Zürich i Schweiz i sommar. Hur k ommer hon i kontakt med studie- och yrkesvägledare i Zürich och vad finns det för möjligheter för henne att få gå någon kortare yrkesutbildning och söka jobb där? /Nils Nilsson, Studie- och yrkesvägledare” Individuella stipendier – Cedefop (30 svenskar ut, ca 55 européer in) Exempel: Lars Carlsson, Nybro kommun, Näringslivssamordnare Studiebesök i Turin, Italien. Teman: Yrkesutbildning för vuxna och strategier för entreprenörskap för unga Resultat av besöket: Ny kunskap Nya vänner Nya erfarenheter Inblick i ett annat lands system Byggde upp partnerskap för ansökningar (Mål 3, Comenius, Grundtvig m fl)

3 Erfarenhetsutbyte för lärare – Leonardo da Vinci (ca 100/år) Elevpraktik – Leonardo da Vinci (ca 225 elever/år) Intyg – Europass (totalt ca 1000 pass/år) Utveckling av nya läromedel – Leonardo da Vinci (ca 10/år) ---------------------------------------------------------------- Erfarenhetsutbyte för lärare – Leonardo da Vinci Bräckegymnasiet 10 deltagare, kärn – och yrkeslärare åker tillsammans Byggprogrammet, en veckas utbyte med Tyskland Tema: Breddning av rekryteringsbas, nya idéer för metod- utveckling, interkulturell insikt, bygga upp kontaktnät Elevpraktik Hvitfeldtska gymnasiet och Ale gymnasium. Handelsprogrammet. 20 elever, samarbete med sex länder. 7 veckors praktik. Tyskland, England m fl

4 Utveckling av nya läromedel – Leonardo da Vinci TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) Bräckegymnasiet partner i projektet (utvecklade den pedagogiska Aspekten på verktyget ) Utveckling av ett simuleringsverktyg för Lastsäkring. Utbildning för lastbilschaufförer. Tre år

5 Resultat från erfarenhetsutbyten och praktik: Ökat självförtroende Ökad social kompetens Förbättrade språkkunskaper Ökad samverkan mellan skola och arbetsliv Ökad samverkan mellan teoretiska och praktiska delar Ett ökat internationellt kontaktnät Ökad förståelse för andra kulturer Möjligheter till sommarjobb Förbättrade yrkeskunskaper Nya idéer och infallsvinklar; pedagogik, kompetensutveckling och IT ”Spin off” effekter – andra organisationer utbyter erfarenheter Lättare att rekrytera elever

6 Framgångsfaktorer för lyckade projekt Organisationsnivå Förankring och stöd från skolledningen Att projektet inte är kopplat till en enstaka eldsjäl Att även de som inte åker iväg får del av projektet Avsatta resurser för arbetet med projektet

7 Målsättningar Ett enklare program Enklare intern ekonomisk redovisning Enklare dokumentation för de som söker medel Ett mer decentraliserat program

8 Programmet för livslångt lärande (trolig start 2007) Integrerat program Comenius Skola Erasmus Högre utbildning och påbyggnadsut- bildning Leonardo da Vinci Grundläggande och forsatt yrkesutbildning Grundtvig Vuxenutbildning Nyckelaktiviteter – Policyutveckling; Språkinlärning; IT; Spridning Jean Monnet programme 3 nyckelaktiviteter – Jean Monnet Action; Europeiska organisationer; Europeiska sammanslutningar


Ladda ner ppt "Internationella programkontoret för utbildningsområdet."

Liknande presentationer


Google-annonser