Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FRAMTIDSBARN IV Detta är... En fortbildning av pedagoger mot ett forskande arbetssätt med IT-stöd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FRAMTIDSBARN IV Detta är... En fortbildning av pedagoger mot ett forskande arbetssätt med IT-stöd."— Presentationens avskrift:

1 FRAMTIDSBARN IV Detta är... En fortbildning av pedagoger mot ett forskande arbetssätt med IT-stöd.

2 Projektmål att arbeta för en ökad demokrati, jämlikhet och jämställd- het - i synnerhet att stärka flickors IT-kunskaper att utveckla barnens/ungdomarnas sociala kompetens och självkänsla att utveckla en organisationsmodell för lärande i ett perspektiv av livslångt lärande att utveckla ett innehåll mot miljö och internationalisering att utveckla ett arbetssätt med pedagoger som handledare och eleven som forskare (PBL) där eleven lär sig ta eget ansvar FRAMTIDSBARN IV

3 Genomförande 3 övergripande teman:  Människan i naturen  Människan i samhället  Människan i framtiden dessa 3 teman drivs under 1 år vardera och ska ingå som en naturlig del i undervisningen (till 100%) internationalisering ska ske inom ramen för projektet FRAMTIDSBARN IV

4 Genomförande, forts. pedagogerna dokumenterar kontinuerligt sin del av verksamheten projektet följs av en utvärderare arbetet ska resultera i 2 st databaser:  en närmiljödatabas som eleverna bygger upp genom de resultat de kommer fram till  en pedagogisk idébank som pedagogerna bygger upp och redovisar sina resultatet i gemensam planering och fortbildning för pedagoger och skolledare 1 gång/termin under hela projekttiden (sept/feb) alla elever och pedagoger träffas 1 gång/läsår på s.k. Framtidsbarnsfestivaler (maj) FRAMTIDSBARN IV

5 Hur gör vi när vi jobbar? introduktion brainstorm kring ”temat” sortera tankarna som föds FRAMTIDSBARN IV konstruera frågor praktiskt arbete redovisning och utvärdering

6 Vad har eleverna lärt sig? Vilka problem finns på vägen? +ställa bra frågor kring problem +hitta information på olika sätt +i viss mån att bedöma information +använda datorn som ett verktyg +få gruppen att fungera bra med avseende på sammanställning och redovisning -i starten vissa tekniska problem -svårt att ställa bra frågor i början -kommunikation via datorn, problemfyllt -svårt räcka till som lärare FRAMTIDSBARN IV

7 Lärarrollen att våga släppa taget... lär de sig något? vad ska jag bedöma? handledarrollen ovan i början Men … läraren föreläser när eleverna behöver en genomgång elevernas frågor är till stor del desamma som mina egna studieuppgifter samarbetet över ämnesgränserna är mycket positivt VI TROR PÅ DET HÄR! FRAMTIDSBARN IV


Ladda ner ppt "FRAMTIDSBARN IV Detta är... En fortbildning av pedagoger mot ett forskande arbetssätt med IT-stöd."

Liknande presentationer


Google-annonser