Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning inom brand och räddning för arbetslös ungdom i Västra Götalandsregionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning inom brand och räddning för arbetslös ungdom i Västra Götalandsregionen."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning inom brand och räddning för arbetslös ungdom i Västra Götalandsregionen

2 Bakgrund Räddningsskolan Skövde AB vill genom en 12-veckors utbildning inom sjukvård, brand, säkerhet, självkännedom samt internationell verksamhet skapa intresse och grundläggande kunskaper bland företrädesvis arbetslösa ungdomar med utomnordisk bakgrund.

3 Syftet med utbildningen är att  Sysselsätta långtidsarbetslösa ungdomar och därigenom skaffa dem arbetslivserfarenhet  Skapa ett intresse för ett yrke som traditionellt är dominerat av män och kvinnor med nordisk bakgrund  Skapa en ökad självkänsla  Försätta ungdomarna i ett vardagligt perspektiv med tider att passa, uppgifter att lösa, förbättrad hälsa och livsstil.

4 Räddningsskolan har som mål har att eleven i framtiden kommer  Förstärka sitt självförtroende och känna att han/hon har åstadkommit något betydelsefullt för sig själv och för sina medmänniskor  Skapa en större representation av brandmän med utomnordisk bakgrund bland de svenska räddningstjänsterna  Söka sig vidare på den svenska eller internationella arbetsmarknaden och därigenom öka chanserna att finna ett arbete  Se komplexa sammanhang i ett globalt perspektiv genom att arbeta med internationella räddningsinsatser

5 Block 1 Tema sjukvård • Uppstart med mål och syfte, presentationer • L-ABCDE • Praktiska övningar sjukvård • HLR, vuxen • HLR, barn • Studiebesök ambulansen • Teambuilding • Information/behov Personligt brev • Information/behov CV • Information om coachingsamtal • Fys & Hälsa (hälsa och livsstil)

6 Block 2 Tema brand • Vattenvaneträning • Grundläggande brandteori • Typinstatser brandman • Utrustning • Brand i kläder/hem • Rullbandstest/konditionstest • Studiebesök brandstation • Grupprocess/FIRO • Intervjuteknink inför (anställningsintervju-träning) • Coachingsamtal • Fys & Hälsa

7 Block 3 Tema säkerhet • Vattenvaneträning • Trafiksäkerhet • Trafikolycka – praktiska övningar, övningar L-ABCDE • Akut omhändertagande, fot, knä- (idrotts) skada • Säkerhet i hemmet • Studiebesök Skövde kommun • Övning presentationer • Fys & Hälsa • Coachingsamtal

8 Block 4 Tema självkännedom • Forts. Vattenvaneövningar. Examination badvaktsintyg • SDI – Strength Deployment Inventory • Självkännedom samt ökad förståelse för andras beteende och drivkrafter • Konflikthantering • Stresshantering • Kamratstöd • Kommunikation • Feedback • Jämställdhet • Fys & Hälsa • Coachingsamtal

9 Block 5 Internationellt • FN och EUs roll i världen • Resolution 1325 • Sveriges roll i världen, FBA, Sida, MSB • Humanitärt arbete och internationella instatser • Kulturella skillnader • Ny i Sverige • Fys & Hälsa • Coachingsamtal

10 Block 6 sammanfattning och redovisning • Redovisning av arbetet Säkerhet i hemmet • Söka information ”Sveriges farligaste arbetsplats” redovisning • Stations/gruppövningar. Praktiskt öva på de olika momenten de gått igenom under fyra veckor • Studiebesök på Lantbruk, säkerhetsaspekten • Kursintyg från SDI, HLR, ev badvaktsintyg • Utvärdering • Avslutning

11 Genom hela kursen finns ”Backspegeln” (Vad som hände, vad jag kände, vad jag lärde) utvärdering av mig själv, kursinnehållet samt lärare.


Ladda ner ppt "Utbildning inom brand och räddning för arbetslös ungdom i Västra Götalandsregionen."

Liknande presentationer


Google-annonser