Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om statliga stimulansmedel för Västra Götaland genom överenskommelse mellan SKL och regeringen 2013 Information skickades till landets kommuner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om statliga stimulansmedel för Västra Götaland genom överenskommelse mellan SKL och regeringen 2013 Information skickades till landets kommuner."— Presentationens avskrift:

1 Information om statliga stimulansmedel för Västra Götaland genom överenskommelse mellan SKL och regeringen 2013 Information skickades till landets kommuner och lansting 31/1, 2013 Nya former för statsbidrag till stöd för utveckling inom välfärdsområdet Förutsätter samverkan och samplanering mellankommunalt och mellan kommunerna och VG-regionen Fokus på resultat och förbättrad vård och omsorg 2013 omfattar satsningarna 1.6 miljarder i utvecklingsmedel och prestationsersättningar i landet Förutsättningar och hantering i VGR och Fyrbodal

2 Stöd till ett kunskapsbaserat arbete i socialtjänsten till nytta för brukaren Överenskommelserna mellan regeringen och SKL 2013 omfattar följande områden: omfattar följande områden: Överenskommelserna mellan regeringen och SKL 2013 omfattar följande områden: omfattar följande områden: Stöd till evidensbaserad praktik i socialtjänsten Plattformsledare – Lis Palm Utvecklingsledare – Georg, Zarah-Lena, Lena och Maria Träffar regionalt

3 Överenskommelserna mellan regeringen och SKL 2013 omfattar följande områden: omfattar följande områden: Överenskommelserna mellan regeringen och SKL 2013 omfattar följande områden: omfattar följande områden: Riktade insatser inom området psykisk ohälsa Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Sammanhållen vård & omsorg för de mest sjuka äldre

4 ÖK Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Insatser för utveckling av evidensbaserad praktik i socialtjänsten och berörda delar av hälso- och sjukvården Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling (Plattformen) FoU /EBP Fyrbodal: 282 tkr Missbruk/ beroende (KtP) VGK: 650 tkr, + 150 tkr Fyrbodal: 0 Sociala barn- och ungdoms- vården VGK: 1 510 tkr Fyrbodal: 282 tkr Stöd till personer med funktions- nedsättning VGK: 1 510 tkr Fyrbodal: 282 tkr Nationellt stöd via bl.a. SKL och Socialstyrelsen Insatser för utveckling av eHälsa Stimulans- bidrag till kommuner via regionala avtal Regionala samordnare eHälsa Nationellt stöd via bl.a. SKL och Socialstyrelsen VGK: ca 12 mkr VGK: ca 2.2 mkr Nationella initiativ Kunskapsguiden Socialtjänst- biblioteket Handbok B&U Nya metoder och kvalitetsregister Öppna jämförelser Leda för resultat Samverkan forskning & praktik Samverkan socialtjänst och ideella organisationer Vägledning e- tjänster Socialtjänst- dokumentationen Standardisering ÖJ 75 tkr

5 5 Utvecklingsmedel Nationella initiativ Prestationsersättningar UtvecklingsledareAnalysarbete Ledningskraft Grundläggande krav 1.VG-gemensam handlingsplan 2.SOSFS 2011:9 3.Avtal med CeHiS om NOD VG: 9 mkr Fyrbodal: 1 620 tkr Från 2012 i hög grad knutna till VSV-grupperna VG: 4 mkr Fyrbodal: ? Sedan 2012 finns särskild partsgemensam analysgrupp Handlingsplan finns för analysarbetet i VG Försöksverksamheter VG: TryggVE In & Ut-projektet Kvalitetsregister 1.Förebyggande: Senior Alert 2.God vård i livets slut: Palliativregistret 3.God vård vid demens: SveDem & BPSD 290 mkr Nytt: Äldre psykiska hälsa Läkemedel 1.Olämpliga läkemedel 2.Psykosläkemedel 3.Antiinflammatoriska läkemedel 300 mkr NPÖ Se ÖK EBP Kvalitetssäkrad välfärd Sammanhållen vård & omsorg 1.Undvikbar slutenvård 2.Återinläggningar inom 30 dgr. 325 mkr ÖK Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Fyrbodals kommunalförbund Lena Mossberg Elisabet Bergdahl Fyrbodals kommunalförbund Lena Björsell Lena Sellander Lena Mossberg - Utbildning för kommunerna Överenskommelse med Vårdsamverkan - Eva Lidman - Palliativa enheten U-a - Införandeplan för NU - Nätverk/utb. kommunerna Regionen/vårdcentraler Helena Johansson Christina Karlsson Trine Johansson

6 6 Utvecklingsmedel Nationella initiativ Prestationsersättningar UtvecklingsledareAnalysarbete Ledningskraft Grundläggande krav 1.VG-gemensam handlingsplan 2.SOSFS 2011:9 3.Avtal med CeHiS om NOD 72 mkr VG: 9 mkr Från 2012 i hög grad knutna till VSV-grupperna 49 mkr VG: 4 mkr Sedan 2012 finns särskild partsgemensam analysgrupp Handlingsplan finns för analysarbetet i VG Försöksverksamheter VG: TryggVE In & Ut-projektet Kvalitetsregister 1.Förebyggande: Senior Alert 2.God vård i livets slut: Palliativregistret 3.God vård vid demens: SveDem & BPSD 290 mkr Nytt: Äldre psykiska hälsa Läkemedel 1.Olämpliga läkemedel 2.Psykosläkemedel 3.Antiinflammatoriska läkemedel 300 mkr NPÖ Se ÖK EBP Kvalitetssäkrad välfärd Sammanhållen vård & omsorg 1.Undvikbar slutenvård 2.Återinläggningar inom 30 dgr 325 mkr ÖK Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Överenskommelse med Vårdsamverkan Sylvia Wide, läkare -Dialog pv-läkare -Samverkan kommuner -mm Överenskommelse med Vårdsamverkan -Säker utskrivning/trygg hemgång -Webbkollen -Återkoppling 48/72 -Analysmedel -Tre koordinatorer 50 % Maria Bruhn, sammankallande Lena Mossberg, resurs Anti Stridsman, NU Ann-Christin Konradsson, PV Mona Lundahl-Davis, FK Helena Svernling, HSK statistik Marianne Laiberg, HSK stistik

7

8 Stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete Prestationsersättningar Grundläggande krav 1.ÖK om samverkan enl. bl.a. SoS meddelandeblad 1/2010 2.Webbaserad information om vård och stöd Barn & Unga Tillgänglighet till 1:a linjen PSYNK Självskadeprojekt Prestationsmål 1 & 2 (VGR) Tillgänglighet för besök, utredning och behandling av specialist inom 30 dagar 180 mkr. Prestationsmål 3 & 4 (VGK o VGR) Inventering av samordnade individuella planer enl. SoL och HSL för alla under 18 år 150 mkr. Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik Utveckling av heldygnsvården Stöd & behandling på nätet Inventering i kommunerna och nationell sammanställning Prestationsmål 1 (VGR) Registrering i relevant kvalitetsregister samt uppföljning för dem i PsykosR och Bipolär 100 mkr. Prestationsmål 2 (VGR) Minskat behov av tvångsåtgärder samt förbättrad rapportering i PAR 50 mkr. Prestationsmål 2 (VGK) Inventering av personer enlig SoS och SKL. Analyser av behov för boende o sysselsättning Gjort planering för verksamhetsutveckling 2013-2014 150 mkr Koordineras via SKL Kommuner och landsting går själva eller i samverkan, in i förbättringsprojekt etc. Inga ”länsmedel” ÖK riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 = 6,1 miljoner för kommunerna i Fyrbodal

9 Kontaktpersoner Lilla Edet:Karl Willborg Strömstad:Anna Almén Tanum: Sirene Johansson Munkedal:Anders Haag Lysekil:Lotta Pettersson Sotenäs: Marianne Lundin Uddevalla: Maria Kullander Vänersborg:Sten Nilsson Trollhättan:Helena Mårdstam Åmål: Maria Junzell Bengtsfors:Magnus Åsehäll Dals Ed:Siv Rosén Färgelanda:Marlene Hjalmar Mellerud:Jan Olsson Orust:Mona Berg

10 Ledningsstrukturer för ömsesidig utveckling runt ÖK 2013


Ladda ner ppt "Information om statliga stimulansmedel för Västra Götaland genom överenskommelse mellan SKL och regeringen 2013 Information skickades till landets kommuner."

Liknande presentationer


Google-annonser