Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål. Att minska antalet dagligrökare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål. Att minska antalet dagligrökare."— Presentationens avskrift:

1 Agneta Alderstig, agneta.alderstig@miljo.goteborg.se
Mål. Att minska antalet dagligrökare. Att öka antalet rökavvänjare i regionen. Att underlätta för vårdenheter att bedriva rökavvänjningsverksamhet. Att öka kunskapen och tillgängligheten kring tobaksavvänjning och rök-sluta-stopp hos allmänheten. Genom stöd, och utbildning till personal - underlätta för Vårdenheter Agneta Alderstig,

2 Agneta Alderstig, agneta.alderstig@miljo.goteborg.se
Målgrupp Förvaltningschefer, verksamhetschefer, tjänstemän inom: Hälso- och sjukvårdskanslier Vårdenheter och Tandvård Apotek Stadsdelsförvaltning/kommun Företagshälsovård Agneta Alderstig,

3 Agneta Alderstig, agneta.alderstig@miljo.goteborg.se
Metod Kartlägga och analysera pågående verksamheter i regionen. Stöd till lokalt och regionalt arbete/nätverk. Metod/kvalitetsutveckling. Information och utbildning. Registerhållning. Samordning: bilda nätverk, egna och RA dela med sig av erfarenheter o kunskap Metodutveckling: Kartläggning o analys, utveckla arbetsmodell för VC, info-kampanj Agneta Alderstig,

4 Uppföljning/utvärdering.
Uppföljning sker löpande och diskuteras i TPCV. Processutvärdering Effektutvärdering Statens folkhälsoinstituts kartläggning och behovsanalys av rökavvänjning - enkät till vårdcentraler år 2003 och efter projektets slut år 2005. Ingår i TPCV:s utvärdering. Rapportskrivning. Processutv.: Beskriver vad vi gjort och hur vi arbetat – dagbok. Effektutvädering: Hur många arenor är aktivt involverade i RA i varje kommun och hur aktiva är de. Regional spridning. Agneta Alderstig,


Ladda ner ppt "Mål. Att minska antalet dagligrökare."

Liknande presentationer


Google-annonser