Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT som stöd för kvalitetsarbetet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT som stöd för kvalitetsarbetet"— Presentationens avskrift:

1 IT som stöd för kvalitetsarbetet bosse.andersson@skolutveckling.se monica.sandorf@grutbildning.to

2 Regional samordnare Utveckla nätverken med nyckelpersoner kring kommunernas arbete med skolutveckling och IT, i ett långsiktigt perspektiv. ITiS-handledare kommunala kontaktpersoner / utvecklingsledare skolledare lärarutbildare Vidareutveckla nätverken erfarenhetsutbytet informationsspridningen

3 Regional sida för IT i skolan Bl.a. Kommunala kontaktpersoner www.grutbildning.to

4 Uppföljningsbesök Erbjuda stöd i det långsiktiga arbetet med IT & skolutveckling ”uppföljningsbesök” Kartläggning av regionens stödbehov inom området

5 Kompetensutveckling Ny modell för skolan Resurser på nätet –hög kvalitet –lokal användning –lokal anpassning –Första temat - Nätkulturer http://www.skolutveckling.se/it_i_skolan/itis/natarbete/index.shtml

6 IT för skolledare Processtödjare i satsningar initierade av Myndigheten för skolutveckling Göteborgs stad Bergsjön Kärra-Rödbo Tuve-Säve Utbildningsförvaltningen Örgryte Övriga GR Stenungsund Tjörn Öckerö

7 Varför IT för skolledare? ITiS vände sig främst till arbetslag och pedagoger Behovet av kompetensutveckling inom området uppfattas som stort

8

9

10

11 Datorn används hemma 1-2 timmar i veckan och Internet i mindre än 1 timma i veckan (Grundskolan) Datorn används hemma 3-5 timmar i veckan och Internet 1-2 timmar i veckan. (Gymnasiet) 11-20 timmar/vecka med koppling till sitt arbete Hemma Internet för att söka information i arbetet och privat, skicka privat och arbetsrelaterad e-post samt för att utföra banktjänster För jobbet dagligen till ordbehandling, administrativa uppgifter, någon eller några gånger i veckan för att söka information via Internet, någon eller några gånger i månaden till presentationer Skolledaren kommunicerar dagligen med sina kollegor/skolans lärare via e-post Däremot aldrig med skolans elever via e-post och inte heller med elevernas föräldrar. Skolledares IT-vanor Källa: KK-stiftelsen 2003

12 Kompetensutvecklingens bärande tankar delaktigVarje skolledargrupp är delaktig i planeringen av innehåll och upplägg i respektive kommun tidsutrymmeSkolchefen skapar tidsutrymme för utbildningen sammaAlla skolledare i en förvaltning deltar i samma utbildning Formen lärande samtal skapar ramar för reflektion och idéutbyte aktiva och lär varandraSkolledarna är aktiva och lär varandra med stöd av externa experter integrerasIT-frågorna integreras med annat lokalt utvecklingsarbete

13 Varje temaområde har 4-5 ”ingångsartiklar” och länkar till fördjupnings- texter samt länkar som rör området. Webbplats som stöd www. skolutveckling.se/skolnet/skolledare

14 Rollfördelning Kommunerna - Processförare ansvarar för tidsplanering, innehåll, förankringsarbete Regionala samordnare (RS) - Processtöd / bollplank till kommunerna - Resursbank Myndigheten för skolutveckling - Projektledning, guide / bollplank för RS - Utveckling - Uppföljning Styrgrupp Madeleine CaesarKK-stiftelsen, Evert Lindholm Kommunförbundet, Hans Persson Sveriges Skolledarförbund, Christina Sjöberg Skolledarföreningen, Kjell Hedvall Myndigheten för Skolutveckling

15 - Nulägesbild - Behovsanalys Mars Planeringsmöten med skolledar- grupperna och Processtödjaren (RS) Kommun- planering - diskuteras - färdigställs - publiceras AprilMaj Enkät 1Enkät 2 AugustiDecember Kompetens- utvecklingen startar Utbildning av handledare i Lärande samtal Dokumentation av ”röda tråden” i form av handlingsplan för fortsatt arbete Aktivitetsplan

16 Vad har de flesta skolledare, skolpersonal, elever, föräldrar gemensamt? Ca 90% har tillgång till Internet i hemmet och 99% i skolan Källa: KK-stiftelsen 2003

17 Vad har alla skolledare dessutom tillgång till?

18 Hur använder vi detta faktum som stöd för skolans uppdrag?

19 Förbättringsarbete Delaktighet inflytande Fokusering mot mål och resultat Dialoger, processer Långsiktighet uthållighet Fysiska och virtuella miljöer samt verktyg för att underlätta, skapa och följa Stödjande strukturer Dokumentation, systematisering, analys Framgångsfaktorer

20 Bosse Andersson bo.andersson@skolutveckling.seo.andersson@skolutveckling.se Monica Sandorf monica.sandorf@grutbildning.toonica.sandorf@grutbildning.to


Ladda ner ppt "IT som stöd för kvalitetsarbetet"

Liknande presentationer


Google-annonser