Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT som stöd för kvalitetsarbetet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT som stöd för kvalitetsarbetet"— Presentationens avskrift:

1 IT som stöd för kvalitetsarbetet

2 Regional samordnare Utveckla nätverken med nyckelpersoner kring
kommunernas arbete med skolutveckling och IT, i ett långsiktigt perspektiv. ITiS-handledare kommunala kontaktpersoner / utvecklingsledare skolledare lärarutbildare Vidareutveckla nätverken erfarenhetsutbytet informationsspridningen

3 Regional sida för IT i skolan
Bl.a. Kommunala kontaktpersoner

4 Uppföljningsbesök Erbjuda stöd i det långsiktiga arbetet
med IT & skolutveckling ”uppföljningsbesök” Kartläggning av regionens stödbehov inom området

5 Kompetensutveckling Ny modell för skolan Resurser på nätet
hög kvalitet lokal användning lokal anpassning Första temat - Nätkulturer

6 IT för skolledare Processtödjare i satsningar initierade av
Myndigheten för skolutveckling Göteborgs stad Bergsjön Kärra-Rödbo Tuve-Säve Utbildningsförvaltningen Örgryte Övriga GR Stenungsund Tjörn Öckerö

7 Varför IT för skolledare?
ITiS vände sig främst till arbetslag och pedagoger Behovet av kompetensutveckling inom området uppfattas som stort

8

9

10

11 Skolledares IT-vanor Datorn används hemma 1-2 timmar i veckan och Internet i mindre än 1 timma i veckan (Grundskolan) Datorn används hemma 3-5 timmar i veckan och Internet 1-2 timmar i veckan. (Gymnasiet) 11-20 timmar/vecka med koppling till sitt arbete Hemma Internet för att söka information i arbetet och privat, skicka privat och arbetsrelaterad e-post samt för att utföra banktjänster För jobbet dagligen till ordbehandling, administrativa uppgifter, någon eller några gånger i veckan för att söka information via Internet, någon eller några gånger i månaden till presentationer Skolledaren kommunicerar dagligen med sina kollegor/skolans lärare via e-post Däremot aldrig med skolans elever via e-post och inte heller med elevernas föräldrar. Källa: KK-stiftelsen 2003

12 Kompetensutvecklingens bärande tankar
Varje skolledargrupp är delaktig i planeringen av innehåll och upplägg i respektive kommun Skolchefen skapar tidsutrymme för utbildningen Alla skolledare i en förvaltning deltar i samma utbildning Formen lärande samtal skapar ramar för reflektion och idéutbyte Skolledarna är aktiva och lär varandra med stöd av externa experter IT-frågorna integreras med annat lokalt utvecklingsarbete

13 Webbplats som stöd www. skolutveckling.se/skolnet/skolledare
Varje temaområde har 4-5 ”ingångsartiklar” och länkar till fördjupnings-texter samt länkar som rör området. www. skolutveckling.se/skolnet/skolledare

14 Rollfördelning Kommunerna - Processförare
ansvarar för tidsplanering, innehåll, förankringsarbete Regionala samordnare (RS) - Processtöd / bollplank till kommunerna - Resursbank Myndigheten för skolutveckling - Projektledning, guide / bollplank för RS - Utveckling - Uppföljning Styrgrupp Madeleine Caesar KK-stiftelsen, Evert Lindholm Kommunförbundet, Hans Persson Sveriges Skolledarförbund, Christina Sjöberg Skolledarföreningen, Kjell Hedvall Myndigheten för Skolutveckling

15 Aktivitetsplan Enkät 1 Enkät 2 Mars April Maj Augusti December
- Nulägesbild - Behovsanalys Kommun-planering - diskuteras - färdigställs - publiceras Kompetens-utvecklingen startar Dokumentation av ”röda tråden” i form av handlingsplan för fortsatt arbete Planeringsmöten med skolledar-grupperna och Processtödjaren (RS) Utbildning av handledare i Lärande samtal

16 Vad har de flesta skolledare, skolpersonal, elever, föräldrar gemensamt?
Ca 90% har tillgång till Internet i hemmet och 99% i skolan Källa: KK-stiftelsen 2003

17 Vad har alla skolledare dessutom tillgång till?

18 Hur använder vi detta faktum som
stöd för skolans uppdrag?

19 Dokumentation, systematisering, analys
Förbättringsarbete Delaktighet inflytande Långsiktighet uthållighet Framgångsfaktorer Fokusering mot mål och resultat Dokumentation, systematisering, analys Stödjande strukturer Fysiska och virtuella miljöer samt verktyg för att underlätta, skapa och följa Dialoger, processer

20 Bosse Andersson Monica Sandorf


Ladda ner ppt "IT som stöd för kvalitetsarbetet"

Liknande presentationer


Google-annonser