Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

“Luppdag” i Oskarshamn 29 November 2007 Kalmar kommuns arbete med Välfärdsbokslut Utvecklingsenheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "“Luppdag” i Oskarshamn 29 November 2007 Kalmar kommuns arbete med Välfärdsbokslut Utvecklingsenheten."— Presentationens avskrift:

1 “Luppdag” i Oskarshamn 29 November 2007 Kalmar kommuns arbete med Välfärdsbokslut christian.johansson@kalmar.se Utvecklingsenheten

2 Syfte med välfärdsbokslut:  Att styra och följa upp kommunal verksamhet med fokus på välfärd och hälsa - Kommunen har en nyckelposition i arbetet för en god och jämlik folkhälsa i befolkningen! Välfärd:  Att ha (inkomst, sysselsättning, hälsa, utbildning m.m.)  Att älska (inkluderar personliga relationer såsom inom familj, i grannskapet och med vänner)  Att vara (demokrati- och inflytandefrågor) (Erik Allardt)

3  Kommunledningskontoret får i uppdrag att leda ett processinriktat utvecklingsarbete som innefattar upprättande av välfärdsbokslut, hälsokonsekvensbeskrivningar och folkhälsoplaner. Beslut i KF mars 2001 Kommunala uppdraget:

4 Lokal styrning för arbetet:  Välfärdsbokslutet ska presenteras i ett livscykelperspektiv  Välfärdsbokslutet ska presenteras med ett genusperspektiv  Välfärdsbokslutet ska presenteras i ett perspektiv om man har svensk eller utländsk bakgrund  Välfärdsbokslutet ska presenteras nedbrutet på stadsdelar/område Beslut 2004

5 Principmodell för Välfärdsbokslut: Välfärdsbokslut Analys Åtgärder Kommunens mål / budget Välfärds- komponenter Nyckeltal

6 Arbetsgrupp: Representanter från: Kl-kontoret Socialförvaltningen Omsorgsförvaltningen Barn- och ungdomsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning Kultur- och fritidsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret

7 Indikatorer VB 2006: Åldersfördelning Befolkningsfördelning och antal med utländsk bakgrund Flyttningar Familjer med barn under 18 år Medellivslängd Utbildningsnivå Valdeltagande Jämställdhetsindex Kultur och fritid (besök på bibliotek, antal utlån..) Förvärvsfrekvens & Arbetslöshet Arbetsinkomst Anmälda brott samt våldsbrott Anmälda brott mot kvinnor Behörighet till gymnasieskolan & Fullföljandegrad gymnasiet Anställda årsarbetare i förskolan & antal barn per årsarbetare Anmälda brott mot barn Simkunnighet Ohälsotal Anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar Skador och förgiftningar Fallskador bland äldre Bostäder Luftkvalitet Tandhälsa Barnvaccinationer Incidens av klamydia Antal aborter Besök på ungdomsmottagningen Godkända betyg i idrott och hälsa Amning av barn Försäljning av alkohol från systembolag och Restauranger Andel rökande mödrar

8 Valdeltagande: Valdeltagande (%) i de olika valdistrikten i det kommunala valet 2002, 2006 (www.val.se) Andel (%) unga förstagångsväljare i valet 2006 uppdelar på de olika valdistrikten (Kalmar kommun)

9 Aktiva insatser som påverkar hälsans bestämningsfaktorer bör prioriteras inom: SakområdenGeografiska områden  DemokratiinsatserNorrliden  ArbetsmarknadsinsatserBerga By  Fysisk aktivitet/energiintagPåryd  Ungas psykiska hälsaHalltorp  AlkoholpreventionOxhagen Smedby Tvärgående tema: Genus, etnicitet

10

11

12

13


Ladda ner ppt "“Luppdag” i Oskarshamn 29 November 2007 Kalmar kommuns arbete med Välfärdsbokslut Utvecklingsenheten."

Liknande presentationer


Google-annonser