Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resursfördelning /fakta/filmer/

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resursfördelning /fakta/filmer/"— Presentationens avskrift:

1 Resursfördelning http://www.norrkoping.se/organisation /fakta/filmer/

2 Resursfördelning och fördelningsmodeller Metod för att utifrån prognos av vissa variabler kunna allokera eller dra bort resurser från olika verksamheter -Från fullmäktige till nämnd och/eller från nämnd till enhet/verksamhet? -Justering för förändring eller av hela basen? Fördelningsmodeller

3 Resursfördelning i kommunal verksamhet

4 Fördelningsmodell kopplat till verksamhet 1. Lagstadgat – omfattar alla (grundskola) 2. Frivillig, omfattar de flesta (gymnasiet, förskola, fritidshem) 3. Behovsstyrt – omfattar de som behöver det (vård och omsorg, funktionshinderomsorg, försörjningsstöd, socialtjänst)

5 Fördelningsmodell kopplat till verksamhet önskvärda egenskaper - Opåverkbar, man ska inte kunna påverka utfallet genom att manipulera variabler - Ska spegla rådande kvalitet - Accepterad såväl centralt, i verksamhet samt av politik - Möjlig att utvärdera utifrån olika aspekter

6 Fördelningsmodell utan medel att fördela…

7 Ca 50 mnkr kvar efter pris och lön

8 Fördelningsmodell utan medel att fördela…

9

10 Fördelningsmodeller – en förenkling av verkligheten

11

12

13

14 Fördelningsmodeller – samband mellan variabler

15

16 Fördelningsmodeller - tröskelvärden

17

18

19

20 Tröskeleffekt!

21 Tröskelvärden

22

23 Tröskelvärden – om vi tittar närmare…

24 Tröskelkostnader – ”bufferttänk” (eller ”dämpning”)?

25 Tröskelkostnader – olika förutsättningar för kommunerna Vem kan ha en generell fördelningsmodell?

26 Fördelningsmodeller - fördelar

27 Långsiktig budgetstyrning demografi Fördelningsmodeller - fördelar

28 Långsiktig budgetstyrning demografi Fördelningsmodeller - fördelar

29 Tydligare politik! Tillgängliga medel Fördelningsmodeller (behov) Kvarvarande medel Politiska prioriteringar!

30 Fördelningsmodeller - fördelar Incitament! Exempelvis: -Val av driftform (SÄBO/hemtjänst, satsa på förebyggande insatser, lokaleffektivitet mm).

31 Fördelningsmodeller - fördelar Möjlighet till fler perspektiv!

32 Fördelningsmodell Äldreomsorg i Norrköpings kommun

33 Befolkningsutveckling 65+ Fördelningsmodell ÄO

34 Fördelningsmodell ÄO – framtida utmaningar

35 Fördelningsmodell ÄO Framtida utmaningar, behov av långsiktighet!

36 Fördelningsmodell ÄO i Norrköpings kommun Normkostnad Vägd normkostnad (räknas upp i rätt prisnivå) Befolknings- prognos (12 grupper) Justering för förändring jämfört med föregående års budget Ökning kvinnor 65- 69 år: 25 stycken 151 024 kr

37 Fördelningsmodell äldreomsorg Tre viktiga variabler: -Ålder -Civilstånd -Etnicitet

38 Fördelningsmodell äldreomsorg – vägd normkostnad

39 Fördelningsmodell äldreomsorg – volymersättning

40

41

42 Fördelningsmodell äldreomsorg, vägd normkostnad – ”mixen” är en viktig faktor!

43 Fördelningsmodell äldreomsorg – hur man skriver fram kostnader (antal grupper i prognos) påverkar ersättning

44 Fördelningsmodell äldreomsorg – hur man väger kostnader (antal grupper) påverkar ersättning

45 Fördelningsmodell äldreomsorg – hur man skriver fram kostnader (antal grupper i prognos) påverkar ersättning

46 Fördelningsmodell äldreomsorg – hur man väger kostnader (antal grupper) påverkar ersättning

47 Äldreomsorg medverkande kommuner

48

49 Antal invånare totalt samt andel invånare över 80+

50 Fördelningsmodell äldreomsorg – ändrad åldersersättning i framtiden?

51 Medellivslängd kopplat till kostnader (dyrast de sista fyra åren…)

52

53

54

55

56

57 Fördelningsmodell - budgetbeslut Budgetmodell barnomsorg, ny modell i budget 2014

58 Fördelningsmodell – koppling till IT-system

59 Fördelningsmodeller - slutord Fördelningsmodeller <> verkligheten Det går inte att vara exakt…men man måste vara överens om den ”sanning” man väljer! Beakta tröskelvärden! Fördelningsmodeller kan underlätta återkommande långtidsprognoser! Stjäl och vidareutveckla!

60 Petter Skill, Ekonomistrateg Norrköpings kommun petter.skill@norrkoping.se 011-15 10 16


Ladda ner ppt "Resursfördelning /fakta/filmer/"

Liknande presentationer


Google-annonser