Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resursfördelning http://www.norrkoping.se/organisation/fakta/filmer/

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resursfördelning http://www.norrkoping.se/organisation/fakta/filmer/"— Presentationens avskrift:

1 Resursfördelning

2 Resursfördelning och fördelningsmodeller
Metod för att utifrån prognos av vissa variabler kunna allokera eller dra bort resurser från olika verksamheter Fördelningsmodeller Från fullmäktige till nämnd och/eller från nämnd till enhet/verksamhet? Justering för förändring eller av hela basen?

3 Resursfördelning i kommunal verksamhet

4 Fördelningsmodell kopplat till verksamhet
Lagstadgat – omfattar alla (grundskola) Frivillig, omfattar de flesta (gymnasiet, förskola, fritidshem) Behovsstyrt – omfattar de som behöver det (vård och omsorg, funktionshinderomsorg, försörjningsstöd, socialtjänst)

5 Fördelningsmodell kopplat till verksamhet önskvärda egenskaper
- Opåverkbar, man ska inte kunna påverka utfallet genom att manipulera variabler - Ska spegla rådande kvalitet - Accepterad såväl centralt, i verksamhet samt av politik - Möjlig att utvärdera utifrån olika aspekter

6 Fördelningsmodell utan medel att fördela…

7 Fördelningsmodell utan medel att fördela…
Ca 50 mnkr kvar efter pris och lön

8 Fördelningsmodell utan medel att fördela…

9 Fördelningsmodell utan medel att fördela…

10 Fördelningsmodeller – en förenkling av verkligheten

11 Fördelningsmodeller – en förenkling av verkligheten

12 Fördelningsmodeller – en förenkling av verkligheten

13 Fördelningsmodeller – en förenkling av verkligheten

14 Fördelningsmodeller – samband mellan variabler

15 Fördelningsmodeller – samband mellan variabler

16 Fördelningsmodeller - tröskelvärden

17 Fördelningsmodeller - tröskelvärden

18 Fördelningsmodeller - tröskelvärden

19 Fördelningsmodeller - tröskelvärden

20 Fördelningsmodeller - tröskelvärden
Tröskeleffekt!

21 Tröskelvärden

22 Tröskelvärden

23 Tröskelvärden – om vi tittar närmare…

24 Tröskelkostnader – ”bufferttänk” (eller ”dämpning”)?

25 Tröskelkostnader – olika förutsättningar för kommunerna
Vem kan ha en generell fördelningsmodell?

26 Fördelningsmodeller - fördelar

27 Långsiktig budgetstyrning demografi
Fördelningsmodeller - fördelar Långsiktig budgetstyrning demografi

28 Långsiktig budgetstyrning demografi
Fördelningsmodeller - fördelar Långsiktig budgetstyrning demografi

29 Fördelningsmodeller (behov) Politiska prioriteringar!
Fördelningsmodeller - fördelar Tydligare politik! Fördelningsmodeller (behov) Kvarvarande medel Tillgängliga medel Politiska prioriteringar!

30 Fördelningsmodeller - fördelar
Incitament! Exempelvis: Val av driftform (SÄBO/hemtjänst, satsa på förebyggande insatser, lokaleffektivitet mm).

31 Fördelningsmodeller - fördelar
Möjlighet till fler perspektiv!

32 Fördelningsmodell Äldreomsorg i Norrköpings kommun

33 Befolkningsutveckling 65+
Fördelningsmodell ÄO Befolkningsutveckling 65+

34 Fördelningsmodell ÄO – framtida utmaningar

35 Fördelningsmodell ÄO Framtida utmaningar, behov av långsiktighet!

36 Fördelningsmodell ÄO i Norrköpings kommun
Normkostnad Vägd normkostnad (räknas upp i rätt prisnivå) Befolknings-prognos (12 grupper) Justering för förändring jämfört med föregående års budget Ökning kvinnor år: 25 stycken kr

37 Fördelningsmodell äldreomsorg
Tre viktiga variabler: Ålder Civilstånd Etnicitet

38 Fördelningsmodell äldreomsorg – vägd normkostnad

39 Fördelningsmodell äldreomsorg – volymersättning

40 Fördelningsmodell äldreomsorg – volymersättning

41 Fördelningsmodell äldreomsorg – volymersättning

42 Fördelningsmodell äldreomsorg, vägd normkostnad – ”mixen” är en viktig faktor!

43 Fördelningsmodell äldreomsorg – hur man skriver fram kostnader (antal grupper i prognos) påverkar ersättning

44 Fördelningsmodell äldreomsorg – hur man väger kostnader (antal grupper) påverkar ersättning

45 Fördelningsmodell äldreomsorg – hur man skriver fram kostnader (antal grupper i prognos) påverkar ersättning

46 Fördelningsmodell äldreomsorg – hur man väger kostnader (antal grupper) påverkar ersättning

47 Äldreomsorg medverkande kommuner

48 Äldreomsorg medverkande kommuner

49 Antal invånare totalt samt andel invånare över 80+

50 Fördelningsmodell äldreomsorg – ändrad åldersersättning i framtiden?

51 Medellivslängd kopplat till kostnader (dyrast de sista fyra åren…)

52 Medellivslängd kopplat till kostnader (dyrast de sista fyra åren…)

53 Medellivslängd kopplat till kostnader (dyrast de sista fyra åren…)

54 Medellivslängd kopplat till kostnader (dyrast de sista fyra åren…)

55 Medellivslängd kopplat till kostnader (dyrast de sista fyra åren…)

56 Medellivslängd kopplat till kostnader (dyrast de sista fyra åren…)

57 Fördelningsmodell - budgetbeslut
Budgetmodell barnomsorg, ny modell i budget 2014

58 Fördelningsmodell – koppling till IT-system

59 Fördelningsmodeller - slutord
1 Fördelningsmodeller <> verkligheten Det går inte att vara exakt…men man måste vara överens om den ”sanning” man väljer! 2 Beakta tröskelvärden! 3 Fördelningsmodeller kan underlätta återkommande långtidsprognoser! 4 Stjäl och vidareutveckla!

60 Petter Skill, Ekonomistrateg Norrköpings kommun


Ladda ner ppt "Resursfördelning http://www.norrkoping.se/organisation/fakta/filmer/"

Liknande presentationer


Google-annonser