Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ersättningsmodell för Vårdval Rehab

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ersättningsmodell för Vårdval Rehab"— Presentationens avskrift:

1 Ersättningsmodell för Vårdval Rehab

2 Komponenter i ersättningsmodellen
Ersättning per poäng, baserad på vårdkontakter och viktning utifrån olika parametrar Komplettering med takkonstruktion Särskild ersättning för geografi Särskild ersättning för socioekonomi Målrelaterad ersättning för kvalitet

3 Viktning av vårdkontakter
Adderande faktorer till enskilda besök Alla vårdkontakter Första besök * + 1,0 Tolk + 0,5 Ålder > 74 år + 0,5 Ålder < 10 år + 0,5 Basvärden Mottagningsbesök SG = 1,0 Neurologisk diagnos + 0,5 Mottagningsbesök (kort) AT = 1,2 Tidskrävande mottagningsbesök AT = 2,0 Summerad poäng per kontakt (max 4,0) Hembesök/Besök utom mottagning = 3,0 Journalförd telefonkontakt med medicinsk bedömning = 0,2 Gruppbesök = 0,3 Summerad poäng per patient/enhet/totalt Avancerat gruppbesök = 0,6 * Inom 365 dagar

4 Viktning av vårdkontakter
Ett enskilt besök ger alltid minst 1,0 poäng Ett gruppbesök med 5-10 deltagare ger mellan 1,5 och 6,0 poäng Faktorer som har bedömts innebära att besöket tar längre tid innebär högre ersättning Ersättning per poäng föreslås till xxx,- kronor Ett genomsnittligt enskilt besök ger idag 1,2 poäng Uppdrag att utveckla beskrivningssystem med uppgift om funktionsförmåga

5 Takkonstruktion En rehabiliteringsenhets ersättning per poäng reduceras stegvis när produktionen angivna taknivåer (antal besök i snitt per individ under en period om rullande 6 månader) Första taknivån – vid x besök i genomsnitt – ersättningen justeras till 75 % Andra taknivån - vid x besök i genomsnitt – ersättningen justeras till 50 % Tredje taknivån – vid xx besök i genomsnitt - ingen ersättning utgår när enheten passerat denna Yttre tak – total budgetram ??

6 Särskild ersättning för geografi
För att försöka säkra att rehabiliteringsenheter etableras även i de mindre kommunerna i Västra Götaland. Fyra faktorer vägs samman i poängberäkning (tröskel): Högre vikt vid färre invånare i kommunen – 0-20 Högre vikt vid utspridd befolkning (antal invånare per km2 i kommunen) – 0-6 Högre vikt vid stora avstånd (km2 i kommunen) – 0-8 Vattenfaktor = högre vikt för enhet på ö utan bro eller i kommun med ”flikig skärgård” – 0-10

7 Särskild ersättning för geografi
Styrsö föreslås inom denna faktor hanteras som en egen kommun. Rehabiliteringsenheter som etableras i kommuner med en poäng för geografiska förutsättningar > 10 föreslås få del av ersättning för geografi Ersättning föreslås utgå med 2 000,- per poäng över tröskeln och månad, oavsett enhetens storlek Om mer än en enhet etableras inom någon av de kommuner som ger geografisk ersättning får de dela på belopp för respektive kommun

8 Särskild ersättning för socioekonomi
För att försöka säkra att rehabiliteringsenheter etableras även i socioekonomiskt mer utsatta områden i Västra Götaland Utgår ifrån CNI beräknad för de individer som besökt enheten under en period om tre månader (tröskel) Ersättning föreslås utgå till de rehabiliteringsenheter som finns bland de xx procent som har högst socio-ekonomisk tyngd – totalt xxx tkr per månad

9 Målrelaterad ersättning för kvalitet
Två indikatorer: Andel av personer som har besökt rehabiliteringsenheten inom en angiven period för vilka sjukgymnast och arbets-terapeut upprättat en gemensam rehabiliteringsplan. Andel personer som har besökt rehabiliteringsenheten inom angiven period och för vilka det upprättats en gemensam rehabiliteringsplan av sjukgymnast, arbetsterapeut och ytterligare någon profession. Målnivåer – tröskel och ribba ? Inbördes viktning ?

10 Tilläggsuppdrag Neuroteam
Tilläggsuppdraget föreslås ersättas genom att tilläggsvikten för besök gjorda av patienter med neurologisk diagnos sätts till 1,0, istället för 0,5 inom basuppdraget besök gjorda av personer med neurologisk diagnos logoped föreslås viktas som besök hos arbetsterapeut vid de enheter som är godkända för tilläggsuppdraget besök gjorda av patienter med neurologisk diagnos föreslås inte ingå i takberäkningen vid de enheter som har blivit godkända för tilläggsuppdraget.


Ladda ner ppt "Ersättningsmodell för Vårdval Rehab"

Liknande presentationer


Google-annonser