Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HoS 20071102 Nätverk-Uppdrag –Hälsa Stholm 6 nov 2007 Processstödjare Landstinget Västernorrland Eva Lindberg t.f hälso- och sjukvårdsdirektör Helena Andersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HoS 20071102 Nätverk-Uppdrag –Hälsa Stholm 6 nov 2007 Processstödjare Landstinget Västernorrland Eva Lindberg t.f hälso- och sjukvårdsdirektör Helena Andersson."— Presentationens avskrift:

1 HoS Nätverk-Uppdrag –Hälsa Stholm 6 nov 2007 Processstödjare Landstinget Västernorrland Eva Lindberg t.f hälso- och sjukvårdsdirektör Helena Andersson delegationssekreterare

2 HoS Hälso-och Sjukvårdslag Målet för hälso- och sjukvården enligt lagen (1982:763) är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vård. Landstinget ska planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov..

3 HoS Politisk ledning Ägare ”Produktionsperspektiv” ”Behovsperspektiv”

4 HoS HSD Hälso- och sjukvårdsdelegationens huvuduppgift är att svara för behovsanalyser, direkt dialog med allmänheten och intresseorganisationer, samverkan med kommuner samt underlag och uppföljning av överenskommelser/avtal

5 HoS Vad är behov? Hälsorelaterat – HoS botar Livskvalitetsrelaterat – lindra och tröst Förväntansrelaterat – önskningar och förväntningar Tyst behov – ej uttryckta behov ” Har man behov av något far man illa av att vara utan” (Georg Henrik von Wright)

6 HoS Relation Behov, Efterfrågan, Utbud

7 HoS Behovsanalysarbete Programarbete sedan 2003; sjukdomsgrupper, behovsgrupper 9+3 Påbörjat kunskapsunderlag om befolkningens behov

8 HoS Syfte med programarbete/ behovsanalys Öka kunskapen om behoven av hälso- och sjukvård i befolkningen Beskriva hälsoförhållanden och sjukvårdens resursanvändning Nå mer enhetliga principer för prioritering, förebyggande arbete, behandling och rehabilitering Skapa ett underlag för diskussioner om utbudsförändringar och resursomfördelningar Skapa bättre underlag för öppna, medvetna politiska prioriteringsbeslut Bidra till en förbättrad samverkan mellan vårdnivåer samt mellan hälso- och sjukvården och andra vårdgivare Detta leder till att patientens behov bättre kan tillgodoses och till en förbättrad demokratisk styrning av hälso- och sjukvården.

9 HoS Arbetsorganisation Konferenser Kommuner Fk Pat.föreningar Lokala Samrådsgrupper HSD Processledare Expert- grupp Politiker- grupp Utskotten Medborgardialog Omvärldsbevakning Nationellt Andra landsting

10 HoS Möten med befolkningen Upplevelser Kritik Idéer Lyssna! Erfarenheter Berättelser

11 HoS Profession Allmänhet Politiker Minska förväntningsgapen

12 HoS ARBETSPROCESSEN VAL AV OMRÅDE 1 FAKTAINSAMLING 2 DIALOGFAS 3 ANALYS/SLUTSATSER 4 STYRNING 5 Rapport klar

13 HoS Programarbeten/behovsanalyser Genomförda Barns och ungdomars hälsa - övervikt och fetma Psykisk ohälsa - depressioner Synhälsa Västernorrland Genomförda Hjärt- och kärlsjukdomar Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Diabetes

14 HoS Programarbeten/behovsanalyser Genomförda Hjärn- och kärlsjukdomar Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Äldre med sammansatta vårdbehov Genomförs Rörelseorganens sjukdomar - Inflammatoriska reumatiska sjukdomar Cancersjukdomar – bröst- och prostatacancer Andningsorganens sjukdomar - KOL

15 HoS Behovsanalys Demografi Levnadsvillkor Hälsoläge Befolkningsutveckling/prognos Levnadsvillkor, levnandsvanor Självupplevd hälsa Sjuklighet och dödlighet Sjukskrivningar Läkemedel

16 HoS Behovsanalys Vårdkonsumtion och kostnader Utbudspunkter och tillgänglighet Befolkningens syn på sjukvården Medicinskteknisk utveckling Analys på LT-nivå- kommunnivå –VC- nivå Framtida behov, underlag för prioriteringar

17 HoS

18 Medborgardialog Programarbete resp. brukargrupper Specifika frågor; ex ungdomsmottagningarna LPR HälsosamY; paraply för handikapporg.

19 HoS Samverkan… nice to meet… Finns formaliserade mötesplaster mellan kommun och landsting på vissa ställen i länet. Förbättringsområde

20 HoS Uppföljning Delårsrapporter och bokslut


Ladda ner ppt "HoS 20071102 Nätverk-Uppdrag –Hälsa Stholm 6 nov 2007 Processstödjare Landstinget Västernorrland Eva Lindberg t.f hälso- och sjukvårdsdirektör Helena Andersson."

Liknande presentationer


Google-annonser