Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 1 Socialstyrelsen, mängd – individstatistik Marie Linder Kerstin Westergren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 1 Socialstyrelsen, mängd – individstatistik Marie Linder Kerstin Westergren."— Presentationens avskrift:

1 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 1 Socialstyrelsen, mängd – individstatistik Marie Linder marie.linder@socialstyrelsen Kerstin Westergren kerstin.westergren@socialstyrelsen

2 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 2 Officiell statistik över insatser till äldre personer och personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen, SoL > 65 år äldre < 65 år person med funktionsnedsättning Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Kommunal hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen

3 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 3 Insatser enligt socialtjänstlagen Särskilt boende Hemtjänst Dagverksamhet Korttidsvård/korttidsboende Anhörigbidrag

4 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 4 Antal personer med insats Äldre 315 000 minst en insats 95 000 särskilt boende 150 000 hemtjänst i ordinärt boende Personer med funktionsnedsättning 45 000 minst en insats 4 500 särskilt boende 17 000 hemtjänst i ordinärt boende 12 000 boendestöd i ordinärt boende

5 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 5 Sveriges kommuner 290 kommuner 9 miljoner invånare Stockholm 800 000 invånare Bjurholm 2 500 invånare Mediankommun 15 000 invånare 5 procent >100 000 invånare 25 procent <10 000 invånare

6 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 6 Fördelar individstatistik Bättre kvalitet dubbletter antal insatser hur länge Större möjligheter flexiblare tabeller sambearbetningar bättre analyser enklare uppgiftslämnande

7 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 7 Användare av statistiken Riksdag/regering/departement Kommuner Myndigheter Forskare Intresseorganisationer Allmänhet/massmedia

8 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 8 Reglering Lagen (2001:99) om den officiella statistiken Förordningen (2001:100) om den officiella statistiken Förordning (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:6) om socialnämndernas skyldighet att lämna uppgifter för statistiska ändamål

9 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 9 Inför omläggningen Statistikens innehåll Statistiken ska tillgodose ett specifikt samhälleligt informationsbehov Återspegla ett relativt frekvent informationsbehov Oförändrad uppgiftslämnarkostnad

10 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 10 Test av kommunernas tillgång till variablerna Finns uppgiften registrerad i kommunens IT- system Finns i akt/journal men inte i kommunens IT- system Finns inte alls på individnivå Vet ej

11 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 11 Nya uppgifter Personnummer Ensamboende eller ej Hemtjänst service/personlig omvårdad Boendestöd Trygghetslarm Den första insamlingen gällde den 1 oktober 2007 och avsåg alla individer Insamlingen upprepades för den 30 juni 2008

12 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 12 Löpande insamling Det tredje insamlingstillfället gällde from den 1 juli 2008 tom 31 december 2008 Bara nya och förändrade beslut skulle rapporteras in Beslutsdatum, verkställighetsdatum och avslutsdatum las till Hemtjänsten innehåll utökades Tre övriga insatser las till Samma insamling för varje därpå följande halvår

13 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 13 Matchning Basmätning: totalmätningen den 30 juni 2008 Uppdatering: nya och förändrade beslut för andra halvåret 2008 Omstrukturering inför matchning Matchning m.a.p. personnummer, kommun, beslutstyp Beslutsdatum utnyttjades för att särskilja beslut som borde matcha basmätningen

14 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 14 Grund för officiella statistiken, forskaruttag, … Även insatser med kort varaktighet Besluts- och verkställighetsdatum samlas in Möjlighet att redovisa både antal personer med beslut om insats och antal personer med pågående insats Redovisningen kan göras för ett visst datum eller för en viss tidsperiod. Register Beslutsregister (inte individregister)

15 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 15 Ex. flöden per halvår från punktmätningarna

16 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 16 Problem Olika blanketter Hemtjänstens omfattning: –Trygghetslarm och annan insats saknas i basmätningen

17 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 17 Problem, forts. Övriga insatser omfattning (utanför hemtjänst) –Ledsagning, anhörigavlösning och matdistribution saknas i basmätningen

18 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 18 Problem, forts. Antal personer med pågående hemtjänst i ordinärt boende? Bor i ordinärt boende, har beslut om hemtjänst Hemtjänsten verkställs i särskilt boende Räknas felaktigt som hemtjänst i ordinärt boende Gäller relativt många äldre personer i registret Socialstyrelsen samlar inte in boendeform vid verkställighetsdatum utan bara vid beslutsdatum

19 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 Kontroll av statistik om äldre- och handikappomsorg, första halvåret 2009 Kommun:Grums Kommunnr:1764 Antal personer med pågående insats enligt 4 kap. 1 § SoL 0-64 år65-w år 30/6 200931/12 2008Diff 30/6 200931/12 2008Diff Särskilt boendex0x12210418 Hemtjänst i ordinärt boende131211531503 Trygghetslarm i ordinärt boende12 01501473 Boendestöd761000 Dagverksamhetxxx13 0 Korttidsvård/korttidsboendexxx26242 Kontaktperson/kontaktfamilj1036-26 0xx x = Om antalet personer som har viss insats är 1, 2 eller 3 har värdet ersatts med x i tabellen Svar från kommunen: För många i särskilt boende, har bara 102 platser Återkontakt kommun

20 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 Kontroll av statistik om äldre- och handikappomsorg, första halvåret 2009 Kommun:Mölndal Kommunnr:1481 Antal personer med pågående insats enligt 4 kap. 1 § SoL 0-64 år65-w år 30/6 200931/12 2008Diff 30/6 200931/12 2008Diff Särskilt boende2221163257557 Hemtjänst i ordinärt boende99871262158437 Trygghetslarm i ordinärt boende7263982375667 Boendestöd119952412102 Dagverksamhet000584414 Korttidsvård/korttidsboende3023711710314 Kontaktperson/kontaktfamilj31301 541 x = Om antalet personer som har viss insats är 1, 2 eller 3 har värdet ersatts med x i tabellen Svar från kommunen: Särskilt boende cirka 100 för många Återkontakt kommun

21 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 Kontroll av statistik om äldre- och handikappomsorg, första halvåret 2009 Kommun:Alingsås Kommunnr:1489 Antal personer med pågående insats enligt 4 kap. 1 § SoL 0-64 år65-w år 30/6 200931/12 2008Diff 30/6 200931/12 2008Diff Särskilt boende2924544739156 Hemtjänst i ordinärt boende447-43121167-46 Trygghetslarm i ordinärt boende1544-29276297-21 Boendestöd513714x0x Dagverksamhet00024168 Korttidsvård/korttidsboendexxx1824-6 Kontaktperson/kontaktfamilj1486 000 x = Om antalet personer som har viss insats är 1, 2 eller 3 har värdet ersatts med x i tabellen Svar från kommunen: Antal med hemtjänst för få, borde vara 583, varav 541 <65 år Återkontakt kommun

22 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 Kontroll av statistik om äldre- och handikappomsorg, första halvåret 2009 Kommun:Storfors Kommunnr:1760 Antal personer med pågående insats enligt 4 kap. 1 § SoL 0-64 år65-w år 30/6 200931/12 2008Diff 30/6 200931/12 2008Diff Särskilt boende00013 28 -15 Hemtjänst i ordinärt boendexxx39109-70 Trygghetslarm i ordinärt boende4xx136 0 Boendestöd000000 Dagverksamhetxxx000 Korttidsvård/korttidsboende000312011 Kontaktperson/kontaktfamilj660 000 x = Om antalet personer som har viss insats är 1, 2 eller 3 har värdet ersatts med x i tabellen Svar från kommunen: >65 år, för få med hemtjänst, borde vara över 140, dvs cirka 100 för få Återkontakt kommun

23 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 Kontroll av statistik om äldre- och handikappomsorg, första halvåret 2009 Kommun:Göteborg Kommunnr: 1480 Antal personer med pågående insats enligt 4 kap. 1 § SoL 0-64 år65-w år 30/6 200931/12 2008Diff 30/6 200931/12 2008Diff Särskilt boende367354135423 4 476 947 Hemtjänst i ordinärt boende9258755096409075565 Trygghetslarm i ordinärt boende668644241093295771355 Boendestöd129410372571511465 Dagverksamhet1561183854049941 Korttidsvård/korttidsboende59621937713821027355 Kontaktperson/kontaktfamilj29621581 20182 x = Om antalet personer som har viss insats är 1, 2 eller 3 har värdet ersatts med x i tabellen Svar från kommunen: Särskilt boende, det har skett en ökning men absolut inte så mycket Hemtjänst i ordinärt boende, det har skett en ökning men absolut inte så mycket Boendestöd, kan ej ha ökat så mycket Korttidsvård, stämmer absolut inte Återkontakt kommun

24 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 24 Konsekvenser Riktig basmätning God matchning Vissa problem med matchningen har identifierats. Socialstyrelsen bedömde att registret inte höll tillräckligt god kvalitet för att utgöra bas för den officiella statistiken och därför publicerades inte statistiken för år 2009

25 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 25 Lösning Arbetar för att ta fram ett fungerande register Ny basmätning gällande den 1 oktober 2010 Exakt som 30 juni 2008 med dess fel och brister Föreskriften kan återanvändas Kommunerna känner igen sig Samma mätning gällande den 1 april 2011 kommer också att göras

26 Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 26 Tack för er uppmärksamhet! Marie Linder marie.linder@socialstyrelsen Kerstin Westergren kerstin.westergren@socialstyrelsen


Ladda ner ppt "Nordiskt statistikermöte, Köpenhamn, 11-13 augusti 2010 1 Socialstyrelsen, mängd – individstatistik Marie Linder Kerstin Westergren."

Liknande presentationer


Google-annonser