Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialstyrelsen, mängd – individstatistik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialstyrelsen, mängd – individstatistik"— Presentationens avskrift:

1 Socialstyrelsen, mängd – individstatistik
Marie Linder Kerstin Westergren

2 Officiell statistik över insatser till äldre personer och personer med funktionsnedsättning
Vård- och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen, SoL > 65 år äldre < 65 år person med funktionsnedsättning Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Kommunal hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen

3 Insatser enligt socialtjänstlagen
Särskilt boende Hemtjänst Dagverksamhet Korttidsvård/korttidsboende Anhörigbidrag

4 Antal personer med insats
Äldre minst en insats särskilt boende hemtjänst i ordinärt boende Personer med funktionsnedsättning minst en insats 4 500 särskilt boende hemtjänst i ordinärt boende boendestöd i ordinärt boende

5 Sveriges kommuner 290 kommuner 9 miljoner invånare
Stockholm invånare Bjurholm invånare Mediankommun invånare 5 procent > invånare 25 procent < invånare

6 Fördelar individstatistik
Bättre kvalitet dubbletter antal insatser hur länge Större möjligheter flexiblare tabeller sambearbetningar bättre analyser enklare uppgiftslämnande

7 Användare av statistiken
Riksdag/regering/departement Kommuner Myndigheter Forskare Intresseorganisationer Allmänhet/massmedia

8 Reglering Lagen (2001:99) om den officiella statistiken
Förordningen (2001:100) om den officiella statistiken Förordning (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:6) om socialnämndernas skyldighet att lämna uppgifter för statistiska ändamål

9 Inför omläggningen Statistikens innehåll
Statistiken ska tillgodose ett specifikt samhälleligt informationsbehov Återspegla ett relativt frekvent informationsbehov Oförändrad uppgiftslämnarkostnad

10 Test av kommunernas tillgång till variablerna
Finns uppgiften registrerad i kommunens IT-system Finns i akt/journal men inte i kommunens IT-system Finns inte alls på individnivå Vet ej

11 Nya uppgifter Personnummer Ensamboende eller ej
Hemtjänst service/personlig omvårdad Boendestöd Trygghetslarm Den första insamlingen gällde den 1 oktober 2007 och avsåg alla individer Insamlingen upprepades för den 30 juni 2008

12 Löpande insamling Det tredje insamlingstillfället gällde from den 1 juli 2008 tom 31 december 2008 Bara nya och förändrade beslut skulle rapporteras in Beslutsdatum, verkställighetsdatum och avslutsdatum las till Hemtjänsten innehåll utökades Tre övriga insatser las till Samma insamling för varje därpå följande halvår

13 Matchning Basmätning: totalmätningen den 30 juni 2008
Uppdatering: nya och förändrade beslut för andra halvåret 2008 Omstrukturering inför matchning Matchning m.a.p. personnummer, kommun, beslutstyp Beslutsdatum utnyttjades för att särskilja beslut som borde matcha basmätningen

14 Register Beslutsregister (inte individregister)
Grund för officiella statistiken, forskaruttag, … Även insatser med kort varaktighet Besluts- och verkställighetsdatum samlas in Möjlighet att redovisa både antal personer med beslut om insats och antal personer med pågående insats Redovisningen kan göras för ett visst datum eller för en viss tidsperiod.

15 Ex. flöden per halvår från punktmätningarna
- Möjlighet att studera flöden även om vi bara gör punktmätningar, Maries och Anders exempel. - Svårt att använda underlaget från halvårsmätningarna till att mäta tid från beslut till verkställande eftersom datum för beslut om insats ofta sammanfaller med datum för verkställande av insats. Det är också vanligt att datum för verkställande av insats kommer före datum för beslut om insats. - Regeringsuppdrag sedan som innebär att socialnämnderna varje kvartal ska rapportera beslut om insats som inte verkställts inom tre månader. (Till länsstyrelsen/SoS)

16 Problem Olika blanketter Hemtjänstens omfattning:
Trygghetslarm och annan insats saknas i basmätningen

17 Problem, forts. Övriga insatser omfattning (utanför hemtjänst)
Ledsagning, anhörigavlösning och matdistribution saknas i basmätningen

18 Problem, forts. Antal personer med pågående hemtjänst i ordinärt boende? Bor i ordinärt boende, har beslut om hemtjänst Hemtjänsten verkställs i särskilt boende Räknas felaktigt som hemtjänst i ordinärt boende Gäller relativt många äldre personer i registret Socialstyrelsen samlar inte in boendeform vid verkställighetsdatum utan bara vid beslutsdatum

19 Återkontakt kommun Kontroll av statistik om äldre- och handikappomsorg, första halvåret 2009 Kommun: Grums Kommunnr: 1764 Antal personer med pågående insats enligt 4 kap. 1 § SoL 0-64 år 65-w år 30/6 2009 31/ Diff Särskilt boende x 122 104 18 Hemtjänst i ordinärt boende 13 12 1 153 150 3 Trygghetslarm i ordinärt boende 147 Boendestöd 7 6 Dagverksamhet Korttidsvård/korttidsboende 26 24 2 Kontaktperson/kontaktfamilj 10 36 -26 x = Om antalet personer som har viss insats är 1, 2 eller 3 har värdet ersatts med x i tabellen Svar från kommunen: För många i särskilt boende, har bara 102 platser Efter sammanslagning av baslinjemätningen 30/ och halvårsmätningen 2:a halvåret :a halvåret 2009: sammanställning per kommun som skickas ut för avstämning till kommunerna Exempel Grums kommun: enligt vår statistik 30/6 2009, särskilt boende 122 personer >65 år. (+ någon <64 år) Kan inte stämma enligt kommunen eftersom de bara har 102 platser totalt. Jämförelse Mängdstatistiken 1/ : (x) som bekräftar kommunens uppgift.

20 Återkontakt kommun Kontroll av statistik om äldre- och handikappomsorg, första halvåret 2009 Kommun: Mölndal Kommunnr: 1481 Antal personer med pågående insats enligt 4 kap. 1 § SoL 0-64 år 65-w år 30/6 2009 31/ Diff Särskilt boende 22 21 1 632 575 57 Hemtjänst i ordinärt boende 99 87 12 621 584 37 Trygghetslarm i ordinärt boende 72 63 9 823 756 67 Boendestöd 119 95 24 10 2 Dagverksamhet 58 44 14 Korttidsvård/korttidsboende 30 23 7 117 103 Kontaktperson/kontaktfamilj 31 5 4 x = Om antalet personer som har viss insats är 1, 2 eller 3 har värdet ersatts med x i tabellen Svar från kommunen: Särskilt boende cirka 100 för många Exempel Mölndals kommun: enligt vår statistik 30/6 2009, särskilt boende 22 personer <65 år personer >=65 år. Dvs totalt 654 Kan inte stämma enligt kommunen, ca 100 (17 %) för mycket, borde alltså ligga kring 550 Jämförelse Mängdstatistiken 1/ : 6 (<65 år )+491 (>=65 år). Dvs totalt 497, alltså ytterligare 50 färre.

21 Återkontakt kommun Kontroll av statistik om äldre- och handikappomsorg, första halvåret 2009 Kommun: Alingsås Kommunnr: 1489 Antal personer med pågående insats enligt 4 kap. 1 § SoL 0-64 år 65-w år 30/6 2009 31/ Diff Särskilt boende 29 24 5 447 391 56 Hemtjänst i ordinärt boende 4 47 -43 121 167 -46 Trygghetslarm i ordinärt boende 15 44 -29 276 297 -21 Boendestöd 51 37 14 x Dagverksamhet 16 8 Korttidsvård/korttidsboende 18 -6 Kontaktperson/kontaktfamilj 6 x = Om antalet personer som har viss insats är 1, 2 eller 3 har värdet ersatts med x i tabellen Svar från kommunen: Antal med hemtjänst för få, borde vara 583, varav 541 <65 år Exempel Alingsås kommun: enligt vår statistik 30/6 2009, Hemtjänst ordinärt boende: 4 personer <65 år personer >=65 år. Dvs totalt 125 Kan inte stämma enligt kommunen, borde vara 42 (<65 år ) (>=65 år), Dvs totalt 583 personer Jämförelse Mängdstatistiken 1/ : 65 (<65 år )+847 (>=65 år). Dvs totalt 912.

22 Återkontakt kommun Kontroll av statistik om äldre- och handikappomsorg, första halvåret 2009 Kommun: Storfors Kommunnr: 1760 Antal personer med pågående insats enligt 4 kap. 1 § SoL 0-64 år 65-w år 30/6 2009 31/ Diff Särskilt boende 13 28 -15 Hemtjänst i ordinärt boende x 39 109 -70 Trygghetslarm i ordinärt boende 4 136 Boendestöd Dagverksamhet Korttidsvård/korttidsboende 31 20 11 Kontaktperson/kontaktfamilj 6 x = Om antalet personer som har viss insats är 1, 2 eller 3 har värdet ersatts med x i tabellen Svar från kommunen: >65 år, för få med hemtjänst, borde vara över 140, dvs cirka 100 för få Exempel Storfors kommun: enligt vår statistik 30/6 2009, Hemtjänst ordinärt boende: Totalt ca 40 Kan inte stämma enligt kommunen, borde vara över 140, dvs ca 100 för få. (>70 % för få) Jämförelse Mängdstatistiken 1/ : totalt 197. Särskilt boende 31/ , är ett imputerat värde. Efter sammanställning tvärsnittsmätning 30/ andra halvåret tittade vi extra på de kommuner som hade stora förändringar (absolut och/eller procentuellt) och kontaktade dem. I vissa fall fick deras värde för 30/ ingå i risksiffran och kommunen fick bortfall. 20 kommuner som fick imputerade värden, särskilt boende 31/ 0123 Järfälla 330 0126 Huddinge 698 0181 Södertälje 549 0642 Mullsjö 58 0880 Kalmar 528 0883 Västervik 439 1080 Karlskrona 838 1283 Helsingborg 1 096 1380 Halmstad 1 196 1430 Munkedal 62 1480 Göteborg 4 476 1499 Falköping 595 1760 Storfors 28 2081 Borlänge 382 2082 Säter 82 2084 Avesta 340 2180 Gävle 847 2281 Sundsvall 1 206 2284 Örnsköldsvik 798 2482 Skellefteå 888

23 Återkontakt kommun Svar från kommunen:
Kontroll av statistik om äldre- och handikappomsorg, första halvåret 2009 Kommun: Göteborg Kommunnr: 1480 Antal personer med pågående insats enligt 4 kap. 1 § SoL 0-64 år 65-w år 30/6 2009 31/ Diff Särskilt boende 367 354 13 5423 4 476 947 Hemtjänst i ordinärt boende 925 875 50 9640 9075 565 Trygghetslarm i ordinärt boende 668 644 24 10932 9577 1355 Boendestöd 1294 1037 257 151 146 5 Dagverksamhet 156 118 38 540 499 41 Korttidsvård/korttidsboende 596 219 377 1382 1027 355 Kontaktperson/kontaktfamilj 296 215 81 20 18 2 x = Om antalet personer som har viss insats är 1, 2 eller 3 har värdet ersatts med x i tabellen Svar från kommunen: Särskilt boende, det har skett en ökning men absolut inte så mycket Hemtjänst i ordinärt boende, det har skett en ökning men absolut inte så mycket Boendestöd, kan ej ha ökat så mycket Korttidsvård, stämmer absolut inte Exempel Göteborgs kommun: enligt vår statistik 30/6 2009, Hemtjänst ordinärt boende: Totalt 9565 Kan inte stämma enligt kommunen, det har skett en ökning men absolut inte så mycket Jämförelse Mängdstatistiken 1/ : totalt De har stora problem med insamlingen, får sammanfoga underlag från 20 stadsdelar Enligt kommunen så har det inte skett några ökningar av antalet i särskilt boende och korttidsboende, snarare tvärtom men det är svårt att säga var felet ligger. Startpunkten eller halvårsinsamlingarna. Särskilt boende 31/ är också ett imputerat värde. Imputerade värde innebär ett problem eftersom det går att fixa registret på det sättet.

24 Konsekvenser Riktig basmätning God matchning
Vissa problem med matchningen har identifierats. Socialstyrelsen bedömde att registret inte höll tillräckligt god kvalitet för att utgöra bas för den officiella statistiken och därför publicerades inte statistiken för år 2009

25 Lösning Arbetar för att ta fram ett fungerande register
Ny basmätning gällande den 1 oktober 2010 Exakt som 30 juni 2008 med dess fel och brister Föreskriften kan återanvändas Kommunerna känner igen sig Samma mätning gällande den 1 april 2011 kommer också att göras

26 Tack för er uppmärksamhet!
Marie Linder Kerstin Westergren


Ladda ner ppt "Socialstyrelsen, mängd – individstatistik"

Liknande presentationer


Google-annonser