Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordnare vid Länsstyrelsen Sigun Lilja

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordnare vid Länsstyrelsen Sigun Lilja"— Presentationens avskrift:

1 Samordnare vid Länsstyrelsen Sigun Lilja
Våld i nära relationer Samordnare vid Länsstyrelsen Sigun Lilja

2 Kompetens och kunskapsstöd utvecklingsmedel HRV
Allmänna råd, SOSFS 2009:22, Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld SoS handbok Våld 2011 Samverkan i länet med kommunerna, regionala stödstrukturen, rättsväsendet, hälso- sjukvården och frivilligorganisationerna

3 Länsövergripande referensgrupp
Socialtjänsten i samtliga kommuner Delar av hälso- och sjukvården Polisen Frivården Uppdrag: Referensgruppens uppgift är att inom länet påtala kompetensutvecklingsbehov, delge information, samordna och driva utvecklingsfrågor inom området våld i nära relationer, dvs våldsutsatta, våldsutövare och barn som bevittnat våld. Rapporterar till Taktisk grupp barn och familj

4 Kartläggning 2012 Referensgruppen påtalade behovet, samtliga kommuner sökte utvecklingsmedel – kartläggning i länet Kartläggning genomfördes, okt 2011-maj 2012 Januari 2013 Strategisk grupp Taktiska grupper Utvecklingsmöjligheter

5 Utvecklingsmöjligheter
Länsgemensam handbok Utökad referensgrupp, äo, fh, regionen Utbildningar inom området

6 Samverkans exempel Deltar i samordningsmöten
Samverkan utvecklingsledare inom barn, missbruk, funktionsnedsättning, äldre områdena Barngruppsledarträffar Samverkan kring utbildningssatsningar, deltar i länsövergripande utbildningsgrupp inom barnområdet Delger information nationellt efter möten med övriga Länsstyrelser Förmedlar information från Halland


Ladda ner ppt "Samordnare vid Länsstyrelsen Sigun Lilja"

Liknande presentationer


Google-annonser