Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskap till praktik – utveckling av missbruks- och beroendevården - lägesbeskrivning Regionförbunden 2013 09 03

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskap till praktik – utveckling av missbruks- och beroendevården - lägesbeskrivning Regionförbunden 2013 09 03"— Presentationens avskrift:

1 Kunskap till praktik – utveckling av missbruks- och beroendevården - lägesbeskrivning Regionförbunden 2013 09 03 gunborg.brannstrom@skl.se

2 2 Insatser för utveckling av missbruks- och beroendevården 1.Uppbyggnad av kvalificerat stöd för utveckling(2008 – 2013) inkl stöd till utveckling av brukarmedverkan 2. Utveckla barn- och föräldraperspektivet(2011-2014) 3. Vidareutveckling av missbruks- och beroendevården (2013-2014)

3 3 Fortsatt behov av utveckling 1.Fortsätta implementera systematisk uppföljning, inkl brukarstyrd brukarrevision 2. Identifiera utvecklingsbehov och prioritera utvecklingsområden tillsammans med brukarorganisationer 3. Utveckla olika modeller för integrerade verksamheter 4. Utveckla samverkan med brukare på individ, verksamhets- och strukturnivå 5. Fortsatt fortbildning

4 4 Ekonomiskt stöd till huvudmännen -28 miljoner fördelat mellan länen 2013-2014 -75% fördelat mellan länen och 25% baseras på antal kommuner -¼ av beloppet kan rekvireras 2013, måste förbrukas under 2013 -¾ av beloppet kan rekvireras 2014 -Information kommer skickas ut från Regeringskansliet -Pengarna rekvireras från Kammarkollegiet -Beslut fattas senast i mitten av september -Genomförandeplaner lämnas årligen till SKL

5 5 Fortsatt stöd från Kunskap till praktik 1.Tillsammans med representanter för huvudmännen utveckla en checklista för reflektion som grund för utveckling 3. Bidra till förstärkt beställarkompetens av brukarstyrda brukarrevisioner 4. Stödja implementering och uppföljning bl. a av samordnade individuella planer (SIP) 5. Organisera gemensamma möten för erfarenhetsutbyte 6. Erbjuda strukturer för kollegiala granskningar 7. Genomföra länsdialoger samordn

6 6 Redovisning -Huvudmännen redovisar erhållna medel till Kammarkollegiet 2013 och 2014 -Verksamheten följs upp av Kunskap till praktik som tidigare 2013 och 2014 -Kammarkollegiet redovisar pengarna till Regeringskansliet -SKL redovisar verksamhetsutvecklingen till Regeringskansliet


Ladda ner ppt "Kunskap till praktik – utveckling av missbruks- och beroendevården - lägesbeskrivning Regionförbunden 2013 09 03"

Liknande presentationer


Google-annonser