Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Funktionshinderspolitiken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Funktionshinderspolitiken"— Presentationens avskrift:

1 Funktionshinderspolitiken
Uppföljning, utveckling och aktuellt

2 Rätt håll Myndigheten för delaktighet konstaterar att strategin har effekt. Vissa strategiska myndigheter har förstärkt sitt arbete. Flera myndigheter fortsätter framåt i en måttlig takt.

3 Positiv utveckling Medier, it och kultur Individuella stöd
Stadig ökning av textning och tolkning i både public service och TV4. Mycket hög delaktighet inom it-området. Individuella stöd Många är väldigt nöjda med sina LSS-insatser. Väntetiderna kring individuella stöd minskar.

4 Blandade resultat Transportområdet går långsamt. Det återstår att åtgärda ca 1300 av de planerade busshållplatserna till 2021. Fordonens användbarhet ökar och samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter ställer krav i upphandling av bussar. Fler får arbete. Andelen med funktionsnedsättning ökar på Arbetsförmedlingen.

5 Kolla läget – Uppföljning av kommunernas arbete
Stora variationer mellan kommuner och mellan områden inom kommuner. Mest arbete inom utbildning och fysisk tillgänglighet. Inom utbildningsområdet använder 75% av kommunerna FN-konventionen i sitt arbete. kollalaget.mfd.se

6 Barn och unga med funktionsnedsättning
Det går att lyssna på barn och unga med funktionsnedsättning! Brister i barns inflytande och delaktighet. Små möjligheter att påverka skolan. Skillnader i hinder relaterat till funktionsnedsättning.

7 Samordning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utreder förutsättningarna för ett utvecklingsarbete för förstärkt samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning och deras anhöriga. SKL redovisar den 31 december 2014.

8 Fortsatt utredningen av tolktjänst
Uppdragsbeskrivning om fortsatt utredningen av tolktjänst inom vissa samhällsområden bereds. Tolkanvändarorganisationerna har beretts möjlighet att lämna synpunkter. Interdepartemental arbetsgrupp inom Regeringskansliet ska bl.a. se över och lämna förslag i frågor som rör en samlad administrativ ingång för tolktjänstbeställningar, tydliggörande av huvudmäns ansvar att erbjuda tolktjänst samt hur tillgången till tolktjänst i arbetslivet kan förbättras.

9 Hjälpmedel Proposition antagen av riksdagen.
Rätten till inflytande förtydligas i lagen. Nya uppdrag aviseras. Ny informationstjänst på vårdguiden 1177.se

10 Dialog med Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den 31 mars-1 april, 2014 – fortsatt arbete Concluding observations. Översättning. Beredningsarbete med berörda enheter. Spridning av information. Återrapportering implementering i rapport 2019.


Ladda ner ppt "Funktionshinderspolitiken"

Liknande presentationer


Google-annonser