Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län."— Presentationens avskrift:

1 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

2 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Program Delaktighet o inflytande 11 juni 2014 09.30-10.00Samling och fika 10.00-10.30Inledning, Shiermodellen 10.30-11.00Regionala utvecklingsområden 11.00-11.45Grupparbete - Vad kan delaktighet och inflytande innebära och vilka förutsättningar behöver finnas för medverkan? 11.45-12.45Lunch 12.45-13.00Underhållning 13.00-14.30Fortsatt grupparbete 14.30-15.00Fika 15.00-16.00Summering och avslutning

3 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Inledning Presentationsrunda Uppdrag från länsgemensam ledning att öka delaktighet o inflytande Vi ska tillsammans utveckla brukares och anhörigas/närståendes delaktighet och medverkan. 1.Basförutsättningar gällande delaktighet och inflytande 2.Specifika skillnader mellan de olika områdena. Området psykisk ohälsa är mest eftersatt och har därför de skarpaste kraven på förbättrad delaktighet och inflytande. Vi kommer därför arbeta på lite mer fokuserad inom det området och resultatet av det arbetet kommer ligga till grund för övriga områden.

4 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Vad är evidensbaserad praktik? Evidensbaserad praktik innebär en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut om insatser: den bästa tillgängliga kunskapen den professionelles expertis berörda personens situation erfarenhet och önskemål. Hur informationen från de olika kunskapskällorna vägs samman bestäms av det nationella och lokala sammanhanget, till exempel vilken tillgång som finns vad gäller lagstiftning på området, riktlinjer och sammanställning av lokal kunskap. (Kunskapsguiden, www.kunskapsguiden.se)www.kunskapsguiden.se

5 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Vad är evidensbaserad praktik? Den evidensbaserade modellen (Kunskapsguiden,www.kunskapsguiden.se) Den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser.

6 SKL EFTER ERNSTEIN SKL efter Arnstein

7 5. Individer delar makt och ansvar över beslutsfattande Är du som anställd beredd att dela inflytande och ansvar med individer? Finns det ett förfarande som möjliggör för individer och anställda att dela inflytande och ansvar över beslut? Är det ett policykrav att individer och anställda delar inflytande och ansvar över beslut? 4. Individer involveras i beslutfattande processer Är du beredd att låta individer delta i dina beslutsfattande processer? Finns det ett förfarande som möjliggör för individer och anställda att dela inflytande och ansvar över beslut? Är det ett policykrav att individer ska vara involverade i beslutsfattande processer? 3. Individers synpunkter och åsikter beaktas Är du beredd att beakta individens åsikter och synpunkter? Möjliggör den beslut fattande processen att individers åsikter och synpunkter beaktas? Är det ett policykrav att individers åsikter och synpunkter ska vägas in vid beslut? 2. Individen får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter Är du beredd att stödja individen att uttrycka sina åsikter och synpunkter? Har du tillgång till olika aktiviteter och metoder som stödjer individer att uttrycka åsikter och synpunkter? Är det ett policykrav att individer ska ges stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter? 1. Individen blir lyssnad till Är du beredd att lyssna på individen? Arbetar du på ett sätt som möjliggör att individer blir lyssnade till? Är det ett policy/krav att individer ska bli lyssnade till? SHIERMODELLEN (REVIDERAD 11/6) (INDIVID = BRUKARE / PATIENT / ANHÖRIG / NÄRSTÅENDE) Individnivå Verksamhetsnivå Organisationsnivå

8 Länsgemensam ledning och styrning Struktur för samverkan politik och tjänstemän | årsplanering September- December Uppföljning och rapportering av årets aktiviteter. Planering av kommande års samverkansområden. September Presidiekonferens med politiken rapport och uppföljning kring samverkansområden Maj Delårsbokslut och avstämningar Januari/februari Fastställa handlingsplan Presidiekonferens med politiken - fastställa handlingsplan December Presidiemöten PKN/Lt Juni Presidiemöten PKN/Lt Länsgemensam ledningsgrupp sammanträder Länsgemensam Ledningsgrupp sammanträder Länsgemensam ledningsgrupp sammanträder

9 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Grupparbete Indelning Psykisk ohälsa Missbruk och beroende Funktionsnedsättning Äldre FrågeställningarVad kan delaktighet och inflytande innebära? Vilka förutsättningar krävs för delaktighet? Vilka förutsättningar krävs för inflytande? Vilka förutsättningar krävs för medverkan?

10 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Tidslinje delaktighet och inflytande 2014 11 juni24 sept17 okt Fortsatt arbete handlingsplan Kalmar län Workshop Delaktighet och inflytande Inspirationsdag Inspiration och resultat 11 juni Presidiekonferens 18 juni8? augusti13 augusti 5 sept PRIO handlings plan 2015- 2016 PRIO brukararbetsgrupp Formulera åtgärdsförslag PRIO brukararbetsgrupp Planera workshop Workshop Godkänna åtgärdsförslag Lämna synpunkter samverkan Länsgemensam ledning Godkänna åtgärdsförslag PRIO ALLA

11 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Sammanfattning av dagen Vad kom vi fram till i grupparbetena? Reflektioner från dagen Så går vi vidare Avslut - Vi ses igen!!! 24 sept Inspirationsdag för beslutsfattare och brukarorganisationer


Ladda ner ppt "Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län."

Liknande presentationer


Google-annonser