Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BPSD-registret -nuläge 24 oktober 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BPSD-registret -nuläge 24 oktober 2012"— Presentationens avskrift:

1 BPSD-registret -nuläge 24 oktober 2012
Josefin Hellberg Andrea Gummesson

2 Värmlands vision och målbild- Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre
Mål: Att samverkan skall komma den enskilde medborgaren till del genom en ökad kvalitet i berörda verksamheter inom följande områden God vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt God vård vid demens-sjukdom God läkemedels-behandling för äldre Sammanhållen vård och omsorg Vision: Skapa förutsättningar för en trygg och frisk ålderdom

3 God vård och omsorg vid demenssjukdom
Nationellt antas målet om en god vård och omsorg vid demenssjukdom genom att stimulera användningen av SveDem och BPSD-registret via prestationsersättning.

4 Täckningsgrad Grönt- ej ansluten Röd- minst en enhet ansluten som registrerar Gul- planerad utbildning

5 God vård och omsorg vid demenssjukdom
Värmland Mål 2012 (Regional handlingsplan samt ”Bättre liv för sjuka äldre”) 12 kommuner skall vara anslutna till och registrera i BPSD-registret vid årets slut

6 Vid årsskiftet var en av Värmlands kommuner ansluten till BPSD-registret. Inga registreringar var utförda innan år oktober hade 13 av kommunerna minst en enhet ansluten och 13 av dem har gjort registrering i BPSD-registret Värmland- 295 registreringar Hela landet registreringar

7 Registreringar Värmland
Antal bedömningar kommunvis, 65 år och äldre

8 Stöd från Region Värmland
Utbildningar BPSD-registret feb, maj, juni, sep (125 personer är administratörsutbildade i länet) Lokalt förlagda två-dagars administratörsutbildningar erbjuds under hösten- fulltecknade (9 kommuner) Länsövergripande utbildningstjänst under hösten- även fungera som stöd vid implementering Månadsrapporter Erfarenhetsutbytesdag vår 2013 Inspirationsdag på Selma Spa 18/ Presentera gärna ”Goda exempel” Framtid ?

9 Frågeställningar- BPSD-registret
Vilka erfarenheter och tankar finns hittills i att arbeta med BPSD-registret? Svårigheter, problem, nyttan, framgångsfaktorer? Vilket behov av stöd ses i det fortsatta arbetet med BPSD-registret? Lokalt ? Regionalt ? Etc. Kan ni synliggöra/ Synliggör ni era resultat, utifrån BPSD-registret, för personen, närstående, er själva, medarbetare och ledning? Hur?

10 Kontakt Region Värmland BPSD-registret
Andrea Gummesson Josefin Hellberg

11 Diskussion Dokumentera läkemedel flera gånger Problem synliggörs

12 Lycka till med fortsatt arbete! ”Bättre liv för sjuka äldre i Värmland”


Ladda ner ppt "BPSD-registret -nuläge 24 oktober 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser